ABB Ability™ System 800xA bidrar till ökad materialåtervinning vid kraftvärmeverket i Brista

I den nya sorteringsanläggningen i Brista utanför Stockholm ska hushållens egen sortering kompletteras med en automa-tiserad sortering. På det sättet kommer man att kunna iden-tifiera och återvinna ännu mer av soporna innan avfallet går till förbränning. Den nya avfallsanläggningen i Brista utanför Stockholm står klar och är driftsatt av Midroc under 2020/2021.

Midroc Automation var ansvariga för att koppla samman de involverade systemen till den övergripande processutrustningen. Midroc och energibolaget Stockholm Exergi känner båda till och har länge använt sig av ABB Ability™ System 800xA och valde även nu att använda sig av den senaste systemversionen, 800xA 6.1.

Anläggningen använder sig av den senaste I/O-tekniken från ABB, S800 I/O på Ethernet och är därmed en av de första anläggningarna i Sverige att använda denna teknik från ABB!

  • S800 I/O on Ethernet, se nedanstående faktaruta för mer information.

S800 på Ethernet, ett nytt I/O koncept som fungerar över förväntan

Vi frågade Mikael Tullgren, Lead-Engineer på Midroc, om varför de valde att använda sig av S800 I/O på Ethernet:
"Först var jag väldigt skeptisk mot att använda en för mig oprövad teknik, trots att jag fått positiv feedback av branschkollegor som använt Profinet. Men jag är faktiskt väldigt imponerad över ABB:s lösning, det har fungerat riktigt bra”.

Det är så enkelt att till exempelvis kunna lägga till I/O-noder samt att det endast är i mjukvaran vi behöver göra det, fortsätter Mikael. Efter att ha testat S800 I/O på Ethernet skulle jag nog kunna tänka mig att i nästa steg testa på Select I/O. Jag har verkligen börjat förstå fördelarna och användningen av Select I/O nu när jag jobbat med S800 I/O på Ethernet. - Tänk att med Select I/O kan det vara så enkelt att byta plats på I/O-kort i skåpen istället för att behöva koppla om allt, säger Mikael Tullgren och det hörs på rösten att han är positivt överraskad.

Enkelt, smidigt och sparar tid

Som svar på vår fråga om det finns ytterligare några fördelar, svarar Mikael:
"Ja, det har varit smidigheten att kunna ta vilken ethernet-kabel som helst och testa slingan samtidigt som jag kan använda min bärbara dator med inbyggd ethernet-port."

Generellt sett är det svårt att föreslå något för kunden som jag inte provat tidigare. Med den kännedom jag har nu så kommer jag absolut vara den första som föreslår en I/O-lösning baserat på Profinet/Ethernet i projekt framöver.

"Profinet/Ethernet är så mycket enklare att ha att göra med, vi var först lite oroliga kring stabiliteten på nätverket men det har varit otroligt stabilt trots mängden I/O-noder. Inga prestandaproblem överhuvudtaget", avslutar Mikael.

Bulk Data Manager 2.0 gör det enkelt att ”bulka in” både hård- och mjukvara

Vi pratade även med Thomas Andersson, automationsingenjör på Midroc om hans erfarenhet av Bulk Data Manager 2.0 (BDM 2.0), det nya bulk dataverktyget till 800xA 6.1.

Thomas svarar ”Jag är positivt överraskad! Man behöver i stort sett ingen förkunskap. Kan man Excel så kan man det här också. Jag kunde gå ”bakvägen” och sätta upp några I/O, exportera och sen se hur det blev designat och därefter sätta upp resten. Väldigt snabbt och enkelt att förstå.”

Thomas fortsätter: -” Det här är ju jättebra, jag behöver inte scripta själv! ”Med det gamla BDM verktyget måste man förstå hur man sätter upp mallarna, nu finns det färdiga mallar och de fungerade mycket enkelt och smidigt. Verktyget var otroligt hjälpsamt för att bulka in både hårdvara och mjukvara”.

Efter att ha intervjuat båda ingenjörerna känner vi oss nöjda med ett väl genomfört gemensamt projekt där den största vinsten är att man genom att kombinera alla tekniska lösningar i projektet kan bygga en helt automatiserad anläggning. Till exempelvis kommer man med hjälp av den optiska identifieringen kunna sortera ut plast från hushållsavfallet och särskilja det så att det går till materialåtervinning istället för förbränning.

Teknikkunnande och duktiga ingenjörer har tagit oss ännu ett steg närmare en cirkulär ekonomi. Brista kommer att bli en toppmodern anläggning, och med den senaste tekniken kommer man att återvinna det man kan och bör för att sedan omvandla restavfallet till värme och el. Den nya sopsorteringsanläggningen i Brista är nu driftsatt och kommer att bidra till en minskad resursanvändning och klimatpåverkan.

Vill du veta mer om Midroc:s och ABB:s leverans?

Midroc, kontakta: Oscar Carlsson
ABB, kontakta: Jacob Händestam

Läs mer om projektet:

Midroc
Stockholm Exergi

Fakta om S800 på Ethernet:

Fördelen med att koppla I/O via ett Ethernet nätverk är att man dels får högre prestanda (högre bandbredd), dels kan överföra data snabbare och i större mängd. Genom att använda denna nya kommunikationsteknik får man en ökad flexibilitet tillsammans med ABB:s nyutvecklade xStream Engineering metodik. ABB:s xStream Engineering gör det möjligt att koppla olika I/O kort till olika controllers, vilket i sin tur gör det möjligt att minska tider för omkonfigurationer under driftsättning. Med traditionell teknik måste inkopplingar flyttas manuellt, med xStream Engineering konceptet görs omkopplingen i mjukvara istället, vilket spara både tid och kostnader under driftsättning.

Read the article in English here.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp