Robotiserad gjutteknik - en investering i framtiden

Det krävs nya produktionssätt för att möta kvalitetskraven på gjutna aluminiumdelar. När industrikoncernen AGES investerar i en ny gjutteknik så finns en flexibel ABB-robot med som en viktig möjliggörare.

Nya tider innebär alltid nya utmaningar – och behov av nya lösningar. AGES, en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning och skärande bearbetning, blickar därför hela tiden framåt mot morgondagens behov. För att kunna ligga steget före krävs både innovativ teknik och pålitliga samarbetspartners.  

”Vår del i affärskedjan innebär inte bara det klassiska; som felfria leveranser i rätt tid till konkurrenskraftiga priser. En viktig del är att ligga i framkant med att utveckla processer och tekniker för att hitta lösningar för framtida behov och utmaningar som vi och våra kunder ställs inför, säger Anders Magnusson”, koncernchef för AGES Industri.

Nya möjligheter med Rheocasting

AGES kunder finns framför allt inom fordons- och verkstadsindustrin, sektorer där elektrifieringen av bilar och teknikutvecklingen inom telekom för med sig nya behov inom området pressgjutning. För att kunna matcha nya krav på bland annat värmebehandling och svetsning genomför AGES just nu ett utvecklingsprojekt inom Rheocasting: en semisolid gjutningsprocess där smältan modifieras för att bli tixotrop. Projektet drivs tillsammans med Comptech, som är specialister inom Rheocasting.  

”Rheocasting är en otroligt effektiv metod för att gå från råmaterial till färdig detalj, och vi har hittat ett maskinkoncept att göra det på som vi tror mycket på. Genom att samarbeta med Comptech kan vi dela på kunskap, och projektet får en hanterbar risk- och investeringsnivå. Vi kan dessutom sätta in Rheocastingutrustningen i våra nuvarande maskiner”, berättar Anders Magnusson.

Samma höga produktivitet

En ABB-robot modell IRB 4600, som idag används för att serva den befintliga gjutprocessen, spelar en viktig roll i utvecklingsprojektet. Rheocastingprocessen har byggts runt roboten, något som möjliggör samma höga produktivitet och cykeltider som vid konventionell pressgjutning, men där den färdiggjutna komponenten har betydligt bättre materialegenskaper. Både på AGES och på Comptech har man positiva erfarenheter av ABB:s robotar.  

”Comptech är en teknikleverantör som vänder sig till den globala marknaden, och det är viktigt för oss att ha medleverantörer som också är globala. Att ABB finns i stort sett hela världen med befintliga serviceorganisationer och support är extremt viktigt för oss. En stor fördel med ABB är den fantastiska service vi får när vi ska projektera våra installationer. Att man till exempel kan gå in på ABB:s hemsida och ladda ner alla modeller på robotar underlättar vårt arbete oerhört, säger Per Jansson”, vd på Comptech.

  • Foto: Jonas Bilberg.
  • Foto: Jonas Bilberg.
  • Foto: Jonas Bilberg.
  • Anders Magnusson, koncernchef för AGES Industri. Foto: Jonas Bilberg.
  • Per Jansson, vd på Comptech. Foto: Jonas Bilberg.

Viktigt med förtroende

På AGES produktionsenhet i halländska Unnaryd testkörs nu Rheocastingprojektet. Blir slutresultatet lika bra som testerna visar så hoppas man på AGES att investeringen ska öppna för nya affärsområden och nya affärsmöjligheter.  

”Under den period som vi startar upp och provkör projektet så använder vi rheo-castingutrustningen. När vi inte använder den, utan kör tillverkning enligt ordinarie principer, då kopplar vi bara ifrån utrustningen. Det är ABB-roboten som möjliggör den här stora flexibiliteten”, säger Anders Magnusson.  

”När man driver sådana här projekt är det viktigt med förtroende och samarbete – och det fungerar väldigt bra tillsammans med ABB. Vi har god erfarenhet av ABB:s produkter, och vi kan styrsystemen, flexibiliteten och funktionaliteten. Vi är mycket nöjda!”  

”Vi på ABB brinner för svensk industri och för att hitta lösningar på utmaningar som företagen står inför. Vi är därför väldigt glada över att få bidra till AGES ambition att ligga i framkant och hela tiden utveckla processer och tekniker för sina och kundernas behov. Det känns också väldigt bra att vår flexibla robot är med i Comptechs lösning som en viktig möjliggörare i detta intressanta gjuttekniksprojekt”, säger Peter Wik, Areas Sales Manager på ABB Robotics.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp