Energieffektivt samarbete med nästa generation

Energieffektivt samarbete med nästa generation

Att inspirera nästa generation att delta i Energy Efficiency Movements är viktigt för oss på ABB. Det är fantastiskt att möta ambitiösa unga kvinnor som Emma Westberg, från Linköping, som använder sin akademiska plattform och personliga engagemang för att driva energieffektivitet i framkant av diskussionen om miljöpåverkan.

Emma har just lämnat in sin masteruppsats där hon undersöker miljöpåverkan av en ABB-synkronmotor och frekvensomriktare under dess livscykel. Hennes resultat bekräftade vikten av energieffektivitet i motor- och frekvensomriktare när det gäller att minska energiförbrukningen och därmed förbättra miljöprestandan.

Emma Westerberg som skrivit sin masteruppsats om energieffektiva motorer vid ABB:s forskningsenhet Corporate Research i Västerås
Emma Westerberg som skrivit sin masteruppsats om energieffektiva motorer vid ABB:s forskningsenhet Corporate Research i Västerås
center

Unga människor som Emma visar oss vägen framåt. Genom en vetenskaplig och faktabaserad inställning till ett ämne som ofta väcker stora känslomässiga reaktioner kan vi inspirera och driva förändring på riktigt. Hennes arbete visar inte bara de områden där vi kan förbättras, utan det kan faktiskt lägga grunden för konkreta åtgärder som kan förbättra energieffektiviteten och därmed miljöprestanda för industrin i stort.

På frågan varför ämnet för hennes avhandling var viktigt för henne förklarade Emma att det kombinerade många av hennes professionella och personliga intressen. Hon är en välutbildad och teknikintresserad yrkesutövare med en stark personlig koppling till naturen och en tro på att ta ansvar för våra handlingar. Hon ser att vi genom tekniska innovationer kan göra förändringar som är fördelaktiga för både affärer och miljö samtidigt. När det gäller att förbättra energieffektiviteten finns det verkligen ingen nackdel med att minska energiförbrukningen.

Det är viktigt för mig att kunna arbeta i ett företag och en miljö som återspeglar mina egna värderingar.

Emma ser vikten av oberoende studier, särskilt de som utförs av studenter och ungdomar, som verkliga drivkrafter för en positiv förändring. Hennes magisteruppsats från Linköpings universitet inledde inte bara hennes yrkeskarriär, utan nu har vi alla tittat närmare på konsekvenserna och möjligheterna med förbättrad energieffektivitet i stora industriella motorapplikationer. I hennes fall är det säkert att säga att människor har lagt märke till hennes arbete och att hennes arbete har uppskattats högt hos ABB. Emma exemplifierar exakt den typen av människor energieffektivitetsrörelsen behöver.

På frågan om hur Emma ser framtiden, inte bara sin egen, utan samhället och miljön i stort, är hon hoppfull. ”Det finns mycket som kan göras. Det är definitivt ett ansvar för  regering, industri och individer, att samarbeta för att få en positiv inverkan. Personligen vill jag fortsätta att bidra till energieffektivitet och hållbarhet. Det är viktigt för mig att kunna arbeta i ett företag och en miljö som återspeglar mina egna värderingar.” Vi håller med Emma och uppmanar alla att gå samman för en framtid med förbättrad effektivitet och miljöprestanda.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp