Tusentals föråldrade ställverk i svensk industri

Många av de låg- och mellanspänningsställverk som används inom svensk industri har fördelat ström i elnätet i årtionden. Behovet av modernisering är stort, både för att säkra driften och öka personsäkerheten. Där nyinstallation inte är ett alternativ finns andra vägar att gå. En retrofitlösning från ABB är ett hållbart, flexibelt och ekonomiskt alternativ till ett byte av ställverk.

VHD/VHE, Safesix och VMG är välkända namn inom svensk industri. Det är stabila ställverk som pålitligt distribuerat elektricitet till hushåll och industri under flera år och många är fortfarande i drift. 

ABB levererade mellan åren 1984 till 2002 över 28 000 fack av Safesix, ett mellanspänningsställverk som idag befinner sig i slutet av sin livscykel. VHD/VHE lanserades redan 1972 och i Sverige finns drygt 12 000 paneler installerade.

"Sett ur ett livscykelperspektiv är det så att vi har många äldre ställverk som fortfarande är verksamma. Mycket av den utrustning som håller igång svensk industri installerades på 1970-talet", säger Henrik Magnusson, affärsområdeschef för Kraftservice på ABB.

En utmaning med äldre anläggningar är att det blir svårare och svårare att få tag i de rätta reservdelarna ju äldre ställverket blir. Kraftservice erbjuder därför bland annat Retrofit av brytare där man under ett kort stopp byter ut befintlig brytare till en ny modern sådan.

"Det finns helt klart en stor installerad bas med omodern utrustning. Det påverkar produktiviteten och driftssäkerheten med ökad risk för driftsstopp och det ökar även risken för personskador och haverier", säger Katarina Karlin, Fältservicechef inom Kraftservice på ABB.

Ett sätt att minimera riskerna är att arbeta kontinuerligt och proaktivt med översyn och underhåll.

"På så vis kan du planera in driftstopp och byta ut delar innan de går sönder, fortsätter Katarina. Blir det haveri och driftsstopp kan det kosta enormt stora summor, både i produktionsstörningar och materiella skador", tillägger Katarina Karlin.

Modernisering av en äldre anläggning skapar också fler fördelar. Tekniken har utvecklats och idag finns lösningar med högre prestanda och person- och driftsäkerhet än vad som fanns tidigare. Inte minst finns det idag digitala lösningar som möjliggör bättre kontroll över utrustningen.

"På så vis kan en gammal anläggning få nytt liv", säger Henrik Magnusson.

Därför krävs nya tag för ställverk inom industrin

  • Förbättrad person- och driftsäkerhet kan uppnås genom nya säkerhetslösningar, moderniseringar och digitaliserade lösningar.
  • Genom att byta ut utrustning som börjar bli gammal innan den tjänat ut kan haverier undvikas. Återkommande översyn av anläggningen kan blottlägga kritiska risker som åtgärdas under planerade driftsstopp.
  • Många av Sveriges ställverk togs i bruk under 70-talet vilket betyder att det kan vara svårt och tidsödande att få tag i rätt reservdelar.
  • En modernisering av anläggningen, en så kallad Retrofit, gör inte bara anläggningen säkrare utan förlänger dessutom dess livslängd och minskar risken för oplanerade driftstopp.

Fakta

Om Kraftservice

För att möta behovet av ombyggnad, uppgradering och modernisering, har ABB utvecklat erbjudandet inom Kraftservice. Enheten levererar servicetjänster över hela kedjan – från avhjälpande och förebyggande underhåll på site och i verkstad till ombyggnad och uppgradering.

Kraftservice skräddarsyr lösningar i serviceavtal med till exempel livscykelanalys, förebyggande underhåll och beredskap för hög tillgänglighet på anläggningen.

Text Carolina Johansson
Foto Jonas Bilberg

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp