ABB Robotics gör framsteg inom automatisering i byggbranschen för att möjliggöra säkrare och mer hållbar byggnation

ABB Robotics gör framsteg inom automatisering i byggbranschen för att möjliggöra säkrare och mer hållbar byggnation

9 av 10 byggföretag förutspår en brist på yrkeskompetens till 2030, och 81 procent säger att de kommer att börja med robotar inom de närmaste 10 åren. Säkerhet och miljö är båda katalysatorer för accelererade investeringar i robotteknik

ABB Robotics driver automation inom byggbranschen med nya robotautomationslösningar som ska lösa viktiga utmaningar, som behovet av mer rimligt prissatta och miljövänliga bostäder samt minskad miljöpåverkan från byggnation mitt i en brist på arbetskraft och yrkeskompetens.

Robotautomation erbjuder en enorm potential att förbättra produktiviteten, effektiviteten och flexibiliteten inom tillverkningen i hela byggbranschen, inklusive automation vid tillverkning av modulhus och byggnation av komponenter på fabriker, robotsvetsning och materialhantering på byggarbetsplatser samt robotskapade 3D-printade hus och anpassade strukturer. Förutom att göra branschen säkrare och mer kostnadseffektiv förbättrar robotar hållbarheten och minskar den ekonomiska påverkan genom att förbättra kvaliteten och minska spillet.

”I och med att så få byggföretag använder sig av automation idag finns det en enorm potential för oss att omvandla byggbranschen genom robotteknik. Till skillnad från biltillverkning eller montering av elektronik har många tekniker inom byggbranschen inte förändrats på många generationer, så vi tar fram nya lösningar för att lösa viktiga utmaningar i branschen”, säger Sami Atiya, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation. ”Det nya kundsegmentet kommer att utöka vår portfölj som en del av en bredare strategi att snabba upp expansionen inom segment med hög tillväxt, inklusive elektronik, hälsovård, konsumentvaror, logistik och livsmedel, för att tillgodose den växande efterfrågan på automation inom olika typer av branscher.”

I en global studie1 på uppdrag av ABB som omfattar 1 900 stora och små byggföretag i Europa, USA och Kina menar 91 procent att de står inför en brist på yrkeskompetens de kommande 10 åren och 44 procent säger att de har svårigheter att rekrytera till byggnadsarbeten. Att förbättra hälsa och säkerhet på byggarbetsplatser var en prioritet för 42 procent och lika många sade att miljön är en viktig drivkraft för att genomföra förändringarna i branschen.

81 procent av byggföretagen sade att de kommer att införa eller öka användningen av robotar och automation under nästa decennium, medan det idag är enbart en handfull företag som drar nytta av robotteknik. I undersökningen säger bara 55 procent av byggföretagen att de använder robotar jämfört med 84 procent inom bilindustrin och 79 procent inom tillverkning.

Branschprognoser för den globala byggbranschen förutspår en värdeökning med 85 procent till 15,5 biljoner dollar totalt i världen till 20302, medan ABB Robotics interna analyser av marknadspotentialen för robotautomation under de kommande 10 åren uppskattar en hög tvåsiffrig tillväxttakt i viktiga delar av byggbranschen, inklusive prefabricering och 3D-printing.

  • ABB samarbetar med flera ledande universitet om att samutveckla nya automatiserade byggtekniker, bland annat ETH Zürich

Robotar möjliggör en ny strategi

Då branschen står inför ökad miljöreglering och ett behov av mer kostnadseffektiva byggnader kan robotautomation minska spillet genom att förbättra kvalitet och enhetlighet, en betydande faktor när man betänker att upp till en fjärdedel av det material som transporteras till en byggarbetsplats uppskattas kasseras som avfall3. Med automationslösningar och digitala lösningar kan byggföretag också slimma sina avfallsplaner i början av projektet genom effektiv byggdesign och smarta byggprocesser.

Med över 200 000 lediga jobb för låg- och högutbildad arbetskraft enbart i EU under det andra kvartalet 20204 är arbetskraftsbristen inom branschen ett växande problem och yngre avstår från karriärer inom byggbranschen då man uppfattar det som ett farligt yrke. Byggarbetare står för cirka 30 procent av arbetsplatsolyckor och det är ungefär fyra gånger troligare att de blir involverade i en dödsfallsolycka jämfört med andra sektorer; det uppskattas ske cirka 108 000 dödsfall per år i världen5.

Robotar kan göra byggarbetet säkrare genom hantering av stora och tunga laster, arbete i farliga utrymmen samt kan möjliggöra nya, säkrare byggmetoder. Att använda robotar till repetitiva och farliga arbetsuppgifter som människor i allt högre utsträckning inte vill utföra innebär att automation kan stötta branschens arbetsmarknadskris och brist på yrkeskompetens så att karriärer inom byggbranschen blir mer attraktiva för unga.

”Ett nytt fokus på hälsa, säkerhet och hållbarhet är katalysatorer för investeringar i robotteknik, medan det krympande utbudet av högutbildad arbetskraft innebär att byggbranschen behöver robotar för att klara av de utmaningar som urbanisering och klimatförändringar för med sig”, tillägger Atiya. ”Vi sätter vår expertis och vår branschledande portfölj av robotar och digitala verktyg i centrum för byggbranschens värdekedja med automationslösningar för snabbare, mer rimligt prissatt och hållbar byggnation, samtidigt som robotarna avhjälper industrins brist på arbetskraft genom hantering av stora och tunga laster, arbete i farliga utrymmen samt möjliggör nya, säkrare byggmetoder.”

Innovationer som redan är i drift

Pilotprojekt som är utformade att förbättra flexibiliteten, produktiviteten och kvaliteten innefattar automatiserad tillverkning av takstolar i trä hos Autovol i USA, robotinstallation av hissar hos Schindler Lifts och robotautomatisering av Intelligent Citys produktion av prefabricerade modulhus, vilka har ökat produktionseffektiviteten med 15 procent och hastigheten med 38 procent, samtidigt som man lyckats minska mängden avfall med 30 procent.

Skanskas robotsvetsningstillämpning har förbättrat kvaliteten, medarbetarnas produktivitet och säkerhet genom att automatisera tillverkningen på plats av armeringskorgar i stål. Denna lösning har också minskat kostnad och miljöpåverkan vid transport av otympliga färdiga armeringskorgar till byggarbetsplatserna.

”Det är allt svårare att hitta arbetskraft till svåra, tidsödande arbetsuppgifter, vilket innebär att vi måste undersöka andra möjligheter för att hitta de medarbetare vi behöver”, säger Ulf Håkansson, teknisk chef på Skanska Construction. ”Genom att allokera dessa arbetsuppgifter till robotar kan vi lösa problemet, och därmed kunna använda den arbetskraft vi har på ett effektivare sätt. Automation lämpar sig också för nästa generations tekniker och deras erfarenhet och fantasi – de som vuxit upp med ny teknik och kommer att vara ovärderliga i att hjälpa oss att hitta nya sätt att använda robotar på i vår verksamhet.”

ABB samarbetar också med flera ledande universitet om att samutveckla nya automatiserade byggtekniker, bland annat ETH Zürich, ett ledande forskningsuniversitet i Schweiz. På ETH stöttar ABB forskningen inom robottillverkning inom arkitektur och konstruktion och har hjälpt till att bygga upp världens första laboratorium för digital tillverkning inom arkitektur av samarbetande robotar på ETH:s Institute of Technology in Architecture.

Denna vecka visas den senaste storskaliga robotskapade 3D-printingtekniken från ABB för byggbranschen upp av den österrikiska arkitekturbyrån MAEID vid den 17:e upplagan av International Architecture - La Biennale di Venezia, för att inspirera arkitekter i möjligheterna kring automatisering och 3D-printing, driva innovation och möjliggöra nya byggmetoder.

Mer information finns på ABB:s webbplats. En paneldebatt om ”Automation and the Construction Industry” kommer att göras tillgänglig på webbplatsen från den 26 maj 2021.

1ABB:s byggbranschundersökning i maj 2021. ABB s byggbranschundersökning har utförts av 3Gem Global Market Research & Insights där man frågat 1 900 högre beslutsfattare på stora och små företag, inklusive byggnation av bostäder och kommersiella fastigheter, komponentleverantörer, underleverantörer, arkitekter och konstruktörer samt konsulter i USA, Kanada, Kina, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige, Frankrike och Italien. Undersökningen genomfördes 22 april till 12 maj 2021. 3Gem Research & Insights använder sig av panelhanteringssystem som är standard i branschen och följer strikta rutiner för kvalitetskontroll när man levererar konsument- och B2B-paneler där man inhämtat uttryckligt samtycke vid registreringen och följer reglerna i GDPR.

2 Rapporten Global Construction 2030 (länk)

3 WRAP (länk)

4 EU (länk)

5 International Labor Organization 2015 (länk)

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. go.abb/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 maj 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp