ABB stärker satsningen på att minska koldioxidutsläppen

ABB stärker satsningen på att minska koldioxidutsläppen

För att nå sina ambitiösa vetenskapligt baserade klimatmål satsar ABB på att elektrifiera sin fordonsflotta till 2030, köpa in 100 procent förnybar el till 2030 och ta fram energieffektivitetsmål, inklusive systematisk användning av energihanteringssystem.

Som en del av den nya hållbarhetsstrategin och ambitionen att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp har ABB åtagit sig att samarbeta med kunder och leverantörer för att minska sina utsläpp och uppnå koldioxidneutralitet inom den egna verksamheten till 2030. Inför Världsmiljödagen den 5 juni tillkännagav ABB idag att man har gått med i tre projekt som leds av internationella icke-vinstdrivande Climate Group i linje med den åtgärdsplan och de fokusområden som identifierats för att minska de egna utsläppen:

  • EV 100: ABB satsar på att elektrifiera sin flotta på över 10 000 fordon till 2030. ABB i Sverige har till exempel redan börjat konvertera sina cirka 700 företagsbilar till helt eldrivna fordon medan ABB i Storbritannien förra året tillkännagav att man skulle föra över sina drygt 500 företagsbilar till helt eldrivna år 2025.
  • RE 100: ABB satsar på att köpa in 100 procent förnybar el till 2030. Av all el som användes av ABB 2020 köptes 32 procent in som certifierad grön el eller genererades av företagets egna solcellsanläggningar. Sedan 2020 köper ABB i Schweiz redan in 100 procent av sin energi från förnybara energikällor.
  • EP 100: ABB satsar på att fastställa energieffektivitetsmål och fortsätta att driftsätta energihanteringssystem på företagets anläggningar. Redan idag omfattas över 100 ABB-anläggningar av externt certifierade eller egendeklarerade energihanteringssystem.

Dessutom har företagets egna minskningsmål godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi) som bekräftar att de följer 1,5°C-scenariot i Parisavtalet. SBTi är ett samarbete mellan de icke-statliga organisationerna CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden. SBTi definierar och främjar vedertagna branschmetoder i vetenskapligt baserade klimatmål och bedömer fristående målen för olika företag.

ABB har också gått med i Business Ambition for 1.5°C-initiativet, en global koalition av FN-organ, företags- och industriledare, ledda av UNGC.

”Vi på ABB vill föregå med gott exempel i vår egen verksamhet och att få en bekräftelse på att våra ambitiösa mål nu verifierats vetenskapligt är en viktig milstolpe för företaget”, säger Theodor Swedjemark, ABB:s kommunikations- och hållbarhetschef. ”Vi menar att kombinationen av teknik och människors egenmakt är centrala för att kunna minska utsläppen och undvika en ytterligare uppvärmning av vår planet.”

ABB:s hållbarhetsstrategi har ett tydligt fokus på områden som ger störst påverkan – områden som bidrar till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp genom att minska utsläppen, bevara resurserna och främja sociala framsteg, något som underbyggs av ett starkt engagemang för integritet och transparens. Som en del av strategin och med start 2021 har ABB också lagt till vissa specifika hållbarhetsrelaterade mål i ersättningarna för den högre ledningen.

Mer information om ABB:s hållbarhetsstrategi finns här.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 3 juni 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp