Skanska skriver om reglerna för bindning av armeringsjärn

Som en viktig aktör inom byggbranschen har Skanska stor erfarenhet av att bygga stora anläggningar som tunnlar, motorvägar och flygplatser. I takt med att man vill förbättra städernas och transportens hållbarhet världen över har det blivit en prioritet att bygga dem snabbt och effektivt, med färre resurser och mindre föroreningar.

Film från Robotdalen.

Med en stor del av sitt fokus på uppgifter för diskreta projekt har Skanska tittat på sätt att automatisera aspekter av byggprocessen för att göra dem säkrare, snabbare och mer anpassningsbara.

Ett område där företaget har utforskat möjligheten att använda robotar är vid tillverkningen av armeringsjärn som hjälper till att hålla samman betongkonstruktioner. I en tidskritisk process kan tiden som krävs för den här verksamheten utgöra en betydande del av projektlängden sett till allt arbete som måste göras innan den huvudsakliga byggnadsfasen kan inledas.

Test med ABB-robotar och ABB:s programvara för simulering och offlineprogrammering, RobotStudio, har uppfyllt målen att förbättra hastigheten och effektiviteten i tillverkningen av armeringsjärnburar. Sammanlagt har Skanska minskat den tid som behövs från 16 timmar per ton till endast 1 timme per ton.

Den väsentliga minskningen av produktionstid är en avgörande faktur som kommer bidra till att förbättra projektens tidsplaner avsevärt där mindre tid kommer behövas för armeringsjärnprocessen.

En annan stor fördel kommer att vara det minskade antalet människor som behöver involveras i armeringsjärnprocessen, vilket möjliggör för dem att fokusera på andra uppgifter och projekt. Den här faktorn är särskilt viktig då det blir allt svårare att hitta personal som vill utföra denna typ av enformiga och krävande uppgifter.

”När det kommer till säkerhet och automation är det avgörande att automatisera specifika uppgifter som resulterar i många skador och där människor utför uppgifter som de inte borde. Byggandet av armeringsjärnburar är en av dessa – det är perfekt för robotar och automation, och när det utförs på det här sättet kan det förbättra hälsan och säkerheten avsevärt”, säger Ulf Håkansson på Skanska.

Utöver effektivitet och minskad tid för att bygga armeringsjärnburar ser Skanska bristande kompetens och brist på resurser som den näst viktigaste faktorn som driver automatiserat byggande. ”Resurskrisen är enorm – vi har funnit att robotar är nyckeln för att lösa problemet med brist på kompetent arbetskraft. En annan faktor är att unga människor inte är intresserade av att utföra dessa uppgifter manuellt.”

Hållbarhet inom byggnation är ett annat stort problem för Skanska. ”Vi har sett att vi med automatiserad tillverkning av armeringsjärnburar kan minimera transportbehovet och de tillhörande utsläppen eftersom vi inte behöver importera burar med hjälp av lastbilar eller båtar utanför Sverige, säger Ulf Håkansson. ”Vi kan bygga dem i Sverige med robotar på plats och frakta dem en kort distans dit de behövs – effektiviteten blir därför mycket högre genom att tillverka saker på site.”

Kostnaden som kommer med automation kan avskräcka vissa företag från att följa den här vägen, men Ulf Håkansson menar att det är värt det: ”Det kommer att uppstå en initial kostnad när man automatiserar, men fördelarna kommer vara betydligt högre än den inledande kostnaden. När det kommer till armeringsjärnburarna har vi behövt lägga mer tid på designen eftersom 3D-modellerna behöver skapas som en digital tvilling, men vi fick fördelar många gånger om när det kommer till insparad produktionstid.”

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp