ABB och Microsoft utvidgar sitt strategiska samarbete med fokus på acceleratorprogram för startupföretag

Som nästa steg i det långvariga partnerskapet samarbetar SynerLeap, ABB:s globala nav för innovationstillväxt, med Microsoft for Startups för att sammanföra företagens acceleratordelar i syfte att snabba upp samskapande och uppskalning.

SynerLeap, ABB:s globala nav för innovationstillväxt, tillkännagav idag att de samarbetar med Microsoft for Startups för att stötta accelerationen av startupföretag och öppen innovation. Tillkännagivandet utgör en viktig utvidgning av det strategiska samarbetet mellan ABB och Microsoft som kommer att driva den digitala transformationen av industrin.

Det bredare samarbetet lanserades 2016 och sammanför ABB:s domänexpertis inom IIoT (Industrial Internet of Things) med Microsoft Azure för att stötta en mängd olika användningsfall inom industrin, bland andra ”asset health”, fjärrövervakning och energieffektivitet. Teknikdelning, samutveckling och samförsäljning har kännetecknat samarbetet och har lett till en stark marknadsposition med fler än 200 digitala lösningar som nu är tillgängliga under varumärket ABB AbilityTM.

I och med den gemensamma satsningen på acceleratorprogram för startupföretag som tillkännagavs idag superladdar nu de båda företagen innovationskanalen för ABB AbilityTM-portföljen med olika lösningar. Enligt det nya avtalet bidrar ABB och Microsoft med teknik för att stötta både industrikunder och startupföretag. Stora och medelstora kunder inom sektorer som tillverkning, transport, energibolag och byggnation kommer att gynnas av tillgången till de ekosystem för startupföretag både ABB och Microsoft har samt deras revolutionerande innovationerna.

För ABB och Microsoft ger den senaste samarbetsutvecklingen nya möjligheter att kommunicera och stärka ett värdeadderande ekosystem med partners som kan främja positiva nätverkseffekter. ”För att tackla utmaningarna med omvandlingen som våra kunder brottas med – hur man kan förbättra produktiviteten, förbättra säkerheten för personalen, öka energieffektiviteten och möjliggöra en hållbarare drift – är det avgörande att frigöra kraften i ekosystemet för innovationer inom industrin”, säger Peter Löfgren, vd på SynerLeap.

”I och med vidareutvecklingen av samarbetet mellan Microsoft och ABB möjliggör vår framåtblickande modell med öppen innovation att kunder, partners, leverantörer och startupföretag i SynerLeap från hela världen kan tänja på gränserna för tekniken och skapa överlägset värde för industrin”, fortsätter Löfgren.

För startupgrundarna och deras team innebär samarbetet mellan ABB och Microsoft kring ett acceleratorprogram för startupföretag tillgång till fler och bättre resurser så att verksamheterna kan växa. Att ingå i ABB:s och Microsofts gemensamma accelerationsinsatser innebär en möjlighet att få tillgång till tekniska sessioner, expertråd, specialutbildning och tekniska verktyg som Azure och GitHub liksom att föra en dialog med företagens enorma kundbas för att kläcka idéer, experimentera, skapa prototyper och testa nya koncept.

”Med denna utvidgning av det strategiska samarbetet fördjupar nu ABB och Microsoft samarbetet mellan våra respektive accelerationsinsatser för startupföretag för att skapa en miljö med rätt support och struktur som möjliggör innovatörer i IIoT-rymden så att de kan korta ned utvecklingscyklerna och skala upp snabbare”, säger Andrew Macadam, Global Field Lead för Microsoft for Startups.

SynerLeap och Microsoft for Startups-teamet som är baserat i Schweiz kommer att möjliggöra en korspollinering av idéer, gemensamma evenemang och matchning mellan olika startupföretag och deras kollegor, investerare och pilotkunder runt om i världen. Deltagande företag kan utnyttja en konstellation av unika marknadsinriktade relationer och en kritisk massa av FoU- och kommersialiseringskompetens från båda organisationerna.

Samarbetena mellan SynerLeap, som redan har fler än 140 framgångsrika samarbeten med startupföretag, och Microsoft for Startups kompletterar andra relevanta ABB-projekt som ABB Electrification Virtual Startup Challenge, programmet ABB Industrial AI Accelerator och ABB Technology Ventures, företagets riskkapitalbolag.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

SynerLeap är ABB:s globala nav för innovationstillväxt. Vårt mål är att hjälpa startup-företag att accelerera och expandera på en global marknad tillsammans med ABB. SynerLeap öppnar upp för investeringar och erbjudanden till mentorskap för medlemmar liksom en unik tillgång till ABB:s nätverk, kunder och teknik inom automation, robotteknik och energi. Idag har över 100 företag från 19 länder på fem kontinenter gått med i SynerLeap, inklusive Graphmatech, Einride och MTEK från Sverige, Everactive från USA och NumoCity från Indien. Tillväxtnavet startade med fokus på Sverige, utvidgades till övriga nordiska länder och är nu också öppet för företag över hela världen. www.synerleap.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp