ABB Robotics öppnar testcenter för att accelerera 3D-visionsaktiverade lösningar för materialhantering

  • Det nya testcentret i Jönköping ska utveckla 3D-visionsaktiverade lösningar för Random Bin Picking i syfte att automatisera maskinbetjäning och artikelplock
  • Ökad automationsgrad av artikelhantering förbättrar effektiviteten, produktiviteten och flexibiliteten

ABB Robotics har öppnat ett nytt testcenter för Random Bin Picking i Jönköping i syfte att utveckla automatiserade plock-och-placeringslösningar med den senaste 3D-aktiverade visionstekniken för Random Bin Picking. Centret utgör en del i ABB:s bredare strategi för att accelerera flexibel automation hos små och medelstora företag. I centret, som är en del av ABB:s Globala Solutions Center för maskinbetjäning, kommer teamet att arbeta med globala kunder för att hitta innovativa sätt att införliva automatiserade slumpmässiga plocklösningar i sina tillämpningar.

“Öppnandet av vårt nya testcenter för Random Bin Picking utgör en viktig milstolpe i vår strävan för att frigöra automation i processer inom industrier som tidigare har varit svåra att automatisera. Korrekt hantering av artiklar som ligger huller om buller som sker snabbt och effektivt kommer dramatiskt att förbättra flexibiliteten för artikelplock”, säger Andrea Cassoni, chef för affärsenheten ABB Robotics General Industry. ”Till skillnad från traditionella system leder vår automatiserade Random Bin Picking-lösning till effektiv materialhantering vilket innebär en betydande återbetalning för våra kunder, ofta på mindre än tolv månader.”

Centret, som kommer att användas för tester av RBP-applikationer, invigdes idag av Dennis Helfridsson, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation i Sverige samt vd för ABB Sverige, och Susanne Timsjö, marknads- och försäljningschef för ABB Robotics i Sverige.

Dennis Helfridsson, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation i Sverige samt vd för ABB Sverige, och Susanne Timsjö, marknads- och försäljningschef för ABB Robotics i Sverige. Foto: Bo Lundvang.
Dennis Helfridsson, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation i Sverige samt vd för ABB Sverige, och Susanne Timsjö, marknads- och försäljningschef för ABB Robotics i Sverige. Foto: Bo Lundvang.

”Att det nya centret erbjuder testning och förstudier av Random Bin Picking, förutom traditionell plockning med robot, är unikt och innebär stora möjligheter för våra kunder att enkelt få fram den mest optimala produktionscellen innan konstruktionen påbörjas. Det ligger väl i tiden och speglar den starka teknikutveckling som nu råder inom 3D-vision och drivkraften hos företag att vilja robotisera och öka sin produktivitet. Vidare ger det stora fördelar för våra kunder att kunna testa sina produkter och få en större insikt i automationscellens förmåga innan leverans”, säger Dennis Helfridsson.

I det nya testcentret kommer ABB att accelerera innovationsgraden i utvecklingen av sin Random Bin Picking-teknik som innefattar en ABB-robot med 3D-vision som klarar av att plocka artiklar som ligger huller om buller i icke-standardiserade konfigureringar och olika ledder. Möjligheten att känna igen en artikel i vilken ledd den än råkar ligga innebär att man kan lägga artiklar slumpmässigt i en behållare eller på en pall, och man slipper att manuellt försortera eller lägga artiklarna på ett visst sätt.

Den fullständiga plockautomationen förbättrar effektiviteten, produktiviteten och flexibiliteten hos fabriksprocesserna genom att materialhantering och flöden förbättras. Foto: Bo Lundvang.
Den fullständiga plockautomationen förbättrar effektiviteten, produktiviteten och flexibiliteten hos fabriksprocesserna genom att materialhantering och flöden förbättras. Foto: Bo Lundvang.

Traditionellt strukturerade plocksystem kräver att artiklarna ligger på en viss ledd innan roboten klarar av att plocka upp dem och hantera dem. Att lägga artiklar tillrätta för hand kan vara tidsödande, och repetitiva lyftmoment och matningar av artiklar kan leda till skador, medan placering av artiklar i fel position kan leda till produktionsförseningar.

Den fullständiga plockautomationen förbättrar effektiviteten, produktiviteten och flexibiliteten hos fabriksprocesserna genom att materialhantering och flöden förbättras, vilket inkluderar maskinbetjäning och artikelplock. Den öppnar också vägen för ytterligare automation av andra fabriksprocesser, inklusive introduktion av autonoma mobila robotar som automatiskt kan hämta artikelpallar till robotcellen. ABB:s minsta maskinbetjäningscell är bara tre kvadratmeter stor, något som öppnar upp nya möjligheter till driftsättning i befintliga produktionslinjer.

Vid ABB:s nya testcenter för Random Bin Picking kommer kunder och partners att kunna testa olika konfigurationer och scenarier innan implementering i den fysiska miljön. På så sätt minimeras risker, tid och kostnader som traditionellt förknippas med framtagning av plocktillämpningar och minimerar störningarna i samband med installationen. Teamet kommer att använda RobotStudio, ABB:s ledande mjukvara för simulering och programmering, för att modellera processerna innan de skapar fysiska celler för sluttester och finjusteringar.

ABB:s automatiserade Random Bin Picking-lösning är resultatet av nära samarbete mellan ABB:s ledande Global Solutions Center för maskinbetjäning och dess partnernätverk som specialiserar sig på utveckling och leverans av 3D-visionsteknik.

Se invigningen att testcentret för Random Bin Picking här (Länk)

Besök sidan för maskinbetjäning av verktygsmaskiner här (Länk)

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. go.abb/robotics

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp