FlexBuffer™ möjliggör konsumentval och kortare leveranstider för e-handel med snabb, flexibel och effektiv orderhantering

  • Mycket anpassningsbara modulära applikationscellslager, buffertar och sekvenser av ett brett utbud av artiklar
  • Möjliggör effektiv hantering av mindre batchstorlekar, blandade pallar och enskilda kundorder

ABB möter den växande efterfrågan på konsumentval och snabba leveranser i och med lanseringen av applikationscellen FlexBuffer™. FlexBuffer ger nya nivåer av flexibilitet för logistik, livsmedel, hälsovård, konsumentförpackade produkter, restauranger och återförsäljare och erbjuder en mycket anpassningsbar multifunktionell lösning för hantering av olika uppgifter som sekvensering, buffring, lagring och orderkonsolidering.

”Den ständigt föränderliga naturen hos dagens konsumentlandskap samt explosionen av e-handel utmanar de konventionella system som används till behandling och leverans av order”, säger Marc Segura, Group Senior Vice President Managing Director Consumer Segments & Service Robotics på ABB. ”FlexBuffer hjälper kunderna att klara dessa utmaningar genom att föra ut automatiserad lagring och plockning samt artikelsekvensering på alla anläggningar. Nu kan alla verksamheter, oavsett storlek, från stora varuhus till små apotek uppnå maximal effektivitet vid hantering av ett brett sortiment av artiklar. Med FlexBuffer får våra kunder flexibilitet att lagra och plocka artiklar allt efter behov, i vilken sekvens som helst beroende på verksamhetens och kundernas behov, liksom möjlighet att snabbt kunna skala upp verksamheten när så behövs.”

Operatörer i många branscher ställs inför en mängd utmaningar när de ska tillgodose konsumenternas förväntningar på snabbare leveranser av ett allt större utbud av varor, inklusive personalbrist och behovet att flexibelt och snabbt kunna tillhandahålla leveranstjänster direkt till konsument (D2C). Automatiserad godshantering är nyckeln till att lösa dessa problem men ändå är flertalet system som är tillgängliga på dagens marknad stora, dyra att installera och saknar flexibilitet att ge den buffring och ordersekvensering som företagen behöver.

FlexBuffer är svaret på dessa utmaningar. FlexBuffer består av en ABB-robot, ett antal gripdon, ett programvarupaket, lagerställ samt inmatnings- och utmatningstransportörer som matar och expedierar gods. FlexBuffer ger en flexibel och kostnadseffektiv multifunktionell lösning för snabb bearbetning av många olika typer av kundorder.

Inkommande order hanteras av programvara som har gränssnitt till WMS-, ERP- och AMS-system. Programsviten hanterar lagring och plockning av blandade artiklar, ser till att kollisioner undviks och optimerar användningen av lagret. Information från programvaran används av roboten för att lagra godset på lämpliga ställplatser baserat på i vilken sekvens de behöver plockas. När varor ska skickas kan roboten plocka artiklarna i rätt sekvens och placera dem på det utgående transportbandet redo för utleverans. Genom att beställa varor enligt fördefinierade sekvenser säkerställer företagen att de kan klara leveranstiderna och fylla anpassade order med korrekt godsvikt, temperatur eller andra specifika orderrelaterade attribut.

FlexBuffer kan också hjälpa företagen att skapa en orderkonsolideringsbuffert (OCB) som medger temporär lagring av gods innan det behandlas vidare.

FlexBuffer finns i versioner både för en och blandade artiklar. Enartikelsversionen är utformad att hantera standardlådor för att transportera artiklar, medan versionen för blandade artiklar erbjuder ytterligare flexibilitet tack vare ett justerbart gripdon som kan hantera artiklar som paket, brickor och lådor.

FlexBuffer kan hantera en total nyttolast på upp till 50 kg. Systemet kan lagra upp till 600 behållare och utföra sekvenseringsoperationer i upp till 500 cykler i timmen.

Ytterligare flexibilitet möjliggörs med FlexBuffers konfigurerbara lagringshanteringsprogram som kan användas för att optimera systemet för buffring, lagring och sekvenseringsoperationer. Programvaran kan styra en eller flera FlexBuffer-celler och säkerställer att driften enkelt kan skalas upp allt efter behov. Denna skalbarhet är särskilt idealisk för mindre anläggningar som detaljister, apotek, sjukhus och expedieringscenter där man behöver ha en mer anpassningsbar och flexibel lagrings- och plockningslösning.

Programvaran klarar också det växande behovet av livespårning av order där kunderna hela tiden kan följa hur deras order framskrider.

För att säkerställa att kunderna kan maximera sin produktion erbjuder ABB ett komplett sortiment av värdeadderade tjänster som utformats att öka prestanda, drifttid och livslängd för FlexBuffer liksom portföljen med modulära celler.

ABB kan nu också erbjuda helt autonoma mobila robotar (AMR) som avsevärt kan öka flexibiliteten i logistikoperationerna. Tack vare det nyliga förvärvet av ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), en ledande global tillverkare av AMR-robotar är ABB det enda företaget som kan erbjuda en komplett portfölj för nästa generations flexibla automation.

De fördelar FlexBuffer medför framgår redan av olika tillämpningar runt om i världen. Pilotinstallationer innefattar ett läkemedelslager och bin-picking-tillämpning vid Shanghai 7th Hospital i Kina, en automatisk återförsäljarbutik för kinesiska mobilkommunikationsföretaget Huawei där kunderna kan hämta sina mobiltelefonbeställningar via ett automatiserat bås samt ett orderplocksystem för den brittiska återförsäljaren John Lewis & Partners.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. go.abb/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 september 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp