Södra väljer ABB som partner för digital omställning till framtidens optimala massabruk

Södra väljer ABB som partner för digital omställning till framtidens optimala massabruk


• Södra, Sveriges största skogsägarförening och en internationell skogsindustrikoncern, har
valt ABB för att optimera prestanda, effektivitet och hållbarhet i sina bruk
• Digitalt transformationsprojekt sätter nya milstolpar för nästa generations bruk

ABB och Södra har ingått ett långsiktigt, strategiskt partnerskap för att tillsammans utveckla en roadmap mot nya nivåer av effektivitet, engagemang och digitalisering i Södras hela verksamhet och därigenom utforma nästa generations bruk.

Tillsammans ska Södra och ABB leda vägen för en framgångsrik digital transformation med syftet att skapa en ny standard för både skogs- och massaindustrin och den bredare industrin globalt.

Avtalet, som börjar gälla från september 2021, är utformat som ett löpande åtagande med återkommande revisioner av kort- och långsiktiga mål som ska säkerställa digitaliseringen av Södras verksamheter. Södras vision är att bygga upp sina digitala förmågor och att öka effektiviteten, hållbarheten och det cirkulära resursutnyttjandet i hela värdekedjan.

”ABB:s förmåga att samarbeta, globala tekniska ledarskap och digitala expertis var avgörande för vårt beslut att välja dem som vår partner. Deras förståelse för vad vi önskar uppnå med det här digitaliseringsprojektet kommer att lyfta effektiviteten i vår verksamhet till nya nivåer och skapa en ännu attraktivare arbetsplats som präglas av kontinuerligt lärande för denna och nästa generations medarbetare”, säger Magnus Björkman, affärsområdeschef på Södra Cell.

Omfattningen kommer att fastställas gemensamt och använda hela utbudet av den digitala portföljen ABB Ability™, som inkluderar:

ABB:s distribuerade styrsystem (DCS) 800xA, en integrationsplattform med oöverträffade uppkopplingsmöjligheter till affärs- och anläggningssystem som skapar en kollaborativ miljö där beslut kan fattas i realtid

ABB:s digitala lösningar för massa och papper som tillhandahåller avancerade programvaruapplikationer och gör det möjligt för moderna bruk att maximera synlighet, tillförlitlighet, produktivitet och energieffektivitet

ABB Ablity™ Genix Industrial Analytics and AI Suite, en plattform med möjlighet att samla in och kontextualisera data från olika källor

Björn Jonsson. Foto: Jonas Bilberg
Björn Jonsson. Foto: Jonas Bilberg

”Digitalisering är en ovärderlig katalysator för tillväxt och framsteg i vår bransch och vi fast beslutna att bidra i omställningen till framtidens optimala bruk.”, säger Björn Jonsson, Hub Manager, Process Industries på ABB. ”Vår vision är att operatörer och medarbetare i hela branschen ska kunna dra nytta av helautomatiserade, optimerade och uppkopplade bruk, med digitala lösningar och realtidsinsikter som gör att de kan uppnå de högsta kvalitetsstandarderna. Det här samarbetet med Södra är ett utmärkt exempel på hur vår digitala portfölj tillsammans med vår erfarenhet av samverkan och stöttning i branschen kan hjälpa bruken att nå nya höjder av effektivitet.”

Projektets ramverk formas utifrån ABB:s beprövade metod att arbeta med varje kund på deras specifika resa för att identifiera kundens mål och hur deras utmaningar kan lösas på bästa sätt, och därefter tillsammans skapa och verifiera lösningar efter behov för fortsatt anpassning och utveckling.

ABB arbetar i mer än 50 länder för att tillhandahålla sin omfattande portfölj av integrerade digitala lösningar, automations- och elektrifieringssystem, branschfokuserade produkter och tjänster för att hjälpa kunder att optimera alla faser i papperstillverkningsprocessen. Företaget arbetar med förpacknings-, pappers-, mjukpappers- och massadiscipliner för att förbättra tillgänglighet, prestanda, kostnad och kvalitetsförbättringar.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 9 september 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp