ABB bidrar till att göra modebranschen mer hållbar med innovativ teknik

  • ABB tar hem storskalig order på automation, elektrifiering, kvalitetskontrollsystem, motorer och drivsystem till världens första kommersiella textilåtervinningsanläggning
  • Innovativ strategi som kan spara 90 miljarder liter färskvatten per år, motsvarande 36 000 simbassänger av olympisk storlek
  • Tekniker för massatorkning ska tillämpas på kläder för att undvika deponi och göra modet mer hållbart

ABB ska leverera automation, elektrifiering, kvalitetskontrollsystem (QCS), motorer och drivsystem till Renewcells nya industriella textilåtervinningsanläggning i Sundsvall. Renewcell är ett snabbt växande svenskt sustaintech-företag som specialiserar sig på textil-till-textil-återvinning.

Med ABB-teknik omvandlas ett tidigare pappersbruk från SCA till världens första återvinningsanläggning i kommersiell skala för cellulosatextilier – de tas fram genom upplösning av naturmaterial som cellulosa och regenereras därefter för att skapa många olika slags tyger. Renewcell arbetar redan med flera olika modetillverkare och 2020 inledde företaget och H&M-koncernen ett flerårigt samarbete för att ersätta nyfiber med återvunna textilier i kläder.

Avtalet mellan ABB och Renewcell utgör en viktig milstolpe för modeindustrin eftersom branschen har stor påverkan på miljön på grund av produktionen av de råvaror som används till klädtillverkning. Enligt Renewcells preliminära beräkningar förbrukar textilfiber som tillverkats av återvunna råmaterial cirka 50 liter färskvatten per kilo i produktionen jämfört med cirka 1 600 liter för bomull och 90 liter för cellulosamaterialet viskos, som inte är gjort av bomull. Med en maximal produktionskapacitet på 60 000 ton per år kan Renewcells innovativa strategi bidra till att spara cirka 90 miljarder liter färskvatten, vilket motsvarar 36 000 simbassänger av olympisk storlek. Processen minskar också avfallsmängden, plastföroreningar och utsläpp av både koldioxid och kemikalier. Användningen av återvunnet tyg kan hjälpa varumärken att hålla sina löften om att minska sin negativa miljöpåverkan.

”ABB-teamet har bevisat sin unika förmåga att leverera en komplett automations- och elektrifieringslösning som bygger på deras produkter och tjänster”, säger Patrik Lundström, vd på Renewcell. ”De har den kunskap, närvaro och erfarenhet vi behöver för att projektet ska hålla både budget och tidplan. Vi delar också en gemensam vision vad gäller resurseffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbarhet, så vi är glada att arbeta nära tillsammans med dem i detta spännande projekt.”

”Som teknikföretag menar vi på ABB att tekniker som elektrifiering och automation kan spela en viktig roll i omvandlingen av industrier och minskning av deras miljöpåverkan”, säger Theodor Swedjemark, ABB:s globala kommunikations- och hållbarhetschef. ”Vi är glada att kunna stötta Renewcell på deras spännande resa mot en ökad cirkularitet inom modeindustrin – en ambition som helt följer våra egna satsningar att på ett systematiskt sätt förbättra cirkulariteten i ABB:s leveranskedja som en del av vår hållbarhetsstrategi 2030.”

Avtalet mellan ABB och Renewcell utgör en viktig milstolpe för modeindustrin eftersom branschen har stor påverkan på miljön på grund av produktionen av de råvaror som används till klädtillverkning. (Foto: Renewcell, Emil Nordin).
Avtalet mellan ABB och Renewcell utgör en viktig milstolpe för modeindustrin eftersom branschen har stor påverkan på miljön på grund av produktionen av de råvaror som används till klädtillverkning. (Foto: Renewcell, Emil Nordin).

Joachim Braun, chef för divisionen Process Industries på ABB, säger: ”I och med avtalet kan vi tillämpa våra djupa kunskaper inom massa och papper och våra projekterfarenheter för att hjälpa Renewcell att minska sina utsläpp och bevara resurser samt i slutändan förändra modebranschen till det bättre. Hittills har mindre än en procent av textilierna återvunnits eftersom tekniken att återvinna och skapa nya textilier tidigare inte existerat. Detta är en viktig utveckling för branschen och vi är stolta över att kunna tillämpa våra kvalitetskontrollprocesser på en hållbar moderörelse.”

Processen för klädåtervinning påminner om den för massatorkning i och med att man bryter ned cellulosa i bomull och viskostyger för att återvinna den till nya råvaror. Likheterna med massatorkning innebär att Renewcell kan använda sig av den befintliga infrastrukturen, inklusive byggnader och försörjning och behandling av råvatten, avloppsvatten, tryckluft och elektricitet vid SCA-bruket. Detta innebär att man, tillsammans med ABB:s kunnande inom papper och automation, kan tillverka återvunna textilier som annars skulle ha gått till deponi eller förbränning.

ABB för med sig sin domänexpertis från massa- och pappersindustrin, till exempel specifik teknik för att styra massatorken – utrustning som tidigare användes för att torka rå trämassa till papper och förpackningar – och kunskaper om kvalitetskontroller som är specifika för den här processen. Kunden begärde att vikt- och fuktmätning skulle baseras på tester på en pilotmaskin.

Bland den ABB-teknik som installeras på den nya anläggningen finns det marknadsledande processtyrsystemet ABB Ability™ System 800xA som ger operatörerna bred översikt och noggrann styrning från kontrollrummet för att säkerställa att produktionen är så resurseffektiv som möjligt med reducerad materialförbrukning och minskat avfall. Dessutom minskar ABB:s drivsystem PMC800 den totala ägandekostnaden under automationslivscykeln och förbättrar energieffektiviteten i produktionen. ABB ska också tillhandahålla frekvensomriktare ACS880 och supereffektiva IE4-klassade motorer, en effektivitetsnivå som överskrider energieffektivitetsklass IE3 som krävs av EU. Genom att kombinera högeffektiva motorer med frekvensomriktare kan man ofta minska energiförbrukningen vid flödesreglerade massa- och papperstillämpningar med 30 procent eller mer.

ABB är engagerade i att hjälpa kunderna att minska sina utsläpp och bevara resurser. Förra året lanserade ABB sin Hållbarhetsstrategi 2030 som fokuserar på de områden där företaget kan göra störst påverkan – minska koldioxidutsläppen, bevara resurserna och främja sociala framsteg.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 22 september 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp