Boliden samarbetar med Epiroc och ABB på resan mot en fossilfri gruva

  • De tre företagen kommer att gemensamt utveckla ett elektriskt trucksystem för underjordsgruvor i Bolidens Kristinebergsgruva i Sverige
  • ABB kommer att tillhandahålla elektrisk infrastruktur som bygger på den integrerade portföljen ABB Ability™ eMine av elektrifiering och digitala system
  • Det nya systemet beräknas ge minskade koldioxidutsläpp och en bättre arbetsmiljö

Det globala teknikföretaget ABB arbetar tillsammans med gruvföretaget Boliden och tillverkaren av utrustning för gruvdrift och infrastruktur, Epiroc, för att utveckla och demonstrera ett system för elektriska truckar på en testbana i Bolidens Kristinebergsgruva i norra Sverige.

De tre företagens utvecklingsprojekt ska möjliggöra tunga transporter med eldrivna batterifordon och förväntas minska koldioxidutsläppen samt förbättra arbetsmiljön i koppar- och zinkgruvan under jord.

Systemet bygger på Epirocs underjordstruck Minetruck MT42 Battery med noll utsläpp och är anpassat för långa uppfordringsramper. Trucken kommer att ha en strömavtagare som ansluts till en kontaktledning. ABB tillhandahåller design av det elektriska strömavtagarsystemet, definition av standarder och fordonsgränssnittet, samt likriktarstation för testbana. Den elektriska infrastrukturen är en del av portföljen ABB Ability™ eMine och består av elektrifiering och digitala system som utformats för att påskynda utfasningen av koldioxidutsläppen i gruvindustrin.

center

Tillkännagivandet är i linje med ett uppmanande från ABB tidigare i år om ett ökat samarbete mellan tillverkare av originalutrustning (OEM) och viktiga teknikleverantörer. ABB samarbetar med några av världens mest innovativa gruvkunder, OEM-företag och teknikinnovatörer och är engagerade i att spela en grundläggande roll i omställningen till noll utsläpp i gruvdriften.

Projektet stöds av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova och bidrar till Bolidens vision att bli den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Alla tre samarbetspartners har tydliga koncernmål som stödjer en mer hållbar verksamhet och syftar till att hjälpa gruvor till en hållbar produktion och möta den ökande efterfrågan på metaller globalt.

Tidigare konstruerade, levererade och idriftsatte ABB en effektiv kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar vid Bolidens Aitikgruva, Sveriges största koppardagbrott.

”Vi är mycket stolta över att gå in i det här samarbetet och tillsammans ta nästa steg på Bolidens resa mot en fossilfri, automatiserad underjordsgruva. Våra elektrifieringslösningar är väl beprövade globalt och bidrar till en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp, vilket leder till mindre miljöpåverkan”, säger Lars Bergkvist, Global Key Customer Manager vid Epirocs underjordsdivision.

"ABB stöder gruvbolagens elektrifieringsstrategier genom att arbeta tillsammans med OEM-tillverkare, såsom Epiroc, och många andra teknikinnovatörer för att bygga ett driftskompatibelt system och hjälpa till att påskynda utvecklingen av system som minskar utsläppen", säger Max Luedtke, ABB:s globala chef för gruvdrift. "Inget företag kan göra detta ensam och genom vår nyligen lanserade portfölj ABB Ability™ eMine kan vi säkerställa elektrifiering och automatisering av hela gruvdriften genom att kombinera lösningar med andra aktörer för att minska koldioxidutsläpp och gå mot ett mer hållbart samhälle."

”Som en del av konceptet för ABB Ability™ eMine kan vi sammanföra expertis för att framgångsrikt integrera elektrifiering i gruvor, och vi är stolta över att bana väg för detta i Sverige tillsammans med några av branschens främsta företag”, säger Björn Jonsson, Hub Manager för Process Industries på ABB. ”Vi bidrar med lösningar som minskar de totala kostnaderna och förbättrar gruvdriften samtidigt som miljöpåverkan minskas avsevärt.”

Boliden har satt som mål att implementera ett fullskaligt system för eldrift via strömavtagare i Rävlidengruvan, som är en satellitmalmkropp och utvidgning av Kristinebergsgruvan.

ABB bygger vidare på 130 års erfarenhet inom gruvindustrin och är en pionjär inom integrering av elektrifiering, automation och digitalisering av gruvorna. eMine™ stöds av ABB Ability™ MineOptimize, en plattform som optimerar designen vid utformningen av anläggningen eller gruvan och underlättar övergången till en digital och koldioxidfri gruva i framtiden.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 4 oktober 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp