ABB bidrar till renare världshav genom flera robotlösningar för tillverkning av system för barlastvattenrening till fraktfartyg

ABB bidrar till renare världshav genom flera robotlösningar för tillverkning av system för barlastvattenrening till fraktfartyg

Permascand, ett svenskt företag som tillverkar elektrokemiska celler till vattenreningssystem för lastfartyg, har använt ABB-robotar för att ställa om sin produktionsprocess och öka sin produktivitet och flexibilitet rejält, samtidigt som man bidrar till det globala hållbarhetsarbetet.

Sammanfattning

Applikationen:
Tre distinkta svetsprocesser: punktsvetsning, lasersvetsning och TIG-svetsning som används i tillverkningen av elektrokemiska celler för reningssystem för barlastvatten på fraktfartyg.

Utmaningen:
Den största utmaningen var själva komplexiteten i projektet, och att automatisera flera olika aspekter och delar för att skapa en sammanhängande process.

Lösningen:
Tre robotceller installerade för att utföra processerna för punkt-, laser-, och TIG-svetsningen. Varje typ av svetsning skapade sin egen uppsättning av tekniska utmaning. Nu är alla processer nästan helt automatiserade och kräver i princip ingen mänsklig interaktion. Fördelarna har varit många och har överträffat alla förväntningar.

Genom att installera tre robotceller från ABB kan Permascand uppnå betydligt kortare ledtider såväl som minskade underhållskostnader och reducerad energiförbrukning. Robotarna har installerats av det norska företaget Goodtech Solutions, med input från flera ABB-enheter, och möjliggör automation av processer för punktsvetsning, lasersvetsning och TIG-svetsning. Projektet har ökat effektiviteten i varje enskild process långt över förväntningarna samtidigt som den ökade produktionskapaciteten till följd av investeringen har möjliggjort för Permascand att dubbla sin omsättning utan att anställa ytterligare personal.

I femtio års tid har det svenska elektrokemiska företaget Permascand i Ljungaverk producerat elektroder med katalytiska beläggningar och elektrokemiska celler. Företagets celler för rening av barlastvatten som installeras på stora fraktfartyg. Systemen bidrar till att minska föroreningarna i världshaven och säkerställer att smittoämnen och annat oönskat material inte sprids med fartygen från en region till en annan. Verksamheten spelar således en viktig roll i att hålla världens hav rena, säkra och välmående, samtidigt som man minimerar koldioxidavtrycket för globala frakttransporter.

Var och en av de tre olika svetsprocesserna kräver olika förhållanden vilket har lett till en rad olika tekniska utmaningar. Till exempel var den tidigare punktsvetsningsmaskinen flera decennier gammal och behövde en väldigt kompetent operatör för att kunna byta snabbt mellan olika produkter. Genom att utveckla flexibla ställ och verktyg kan operatörerna nu snabbt och enkelt ändra produktionen mellan långa och korta serier utan långa driftstopp.

I lasersvetscellen integreras flera moment efter varandra. I cellen sammanfogas en anod och katodplåt genom lasersvetsning, fixturer laddas och plundras med en robot, plåt flyttas till ett riktverk och plockas till en knappningsmaskin. Totalt är det fem robotar som samarbetar i flöde med tuff cykeltid där allt är automatiserat i ett sömlöst samarbete som kräver minimal mänsklig inblandning.

TIG-svetsning, som är en rätt ovanlig process som involverar titan, utfördes tidigare gjordes manuellt. Den nya automatiserade lösningen kapar produktionstiderna och förbättrar ergonomin för operatörerna. I TIG-svetsningscellen vill man positionera materialet så att det enkelt kan plockas med roboten, något som lösts med ett palettmagasin.

  • Foto: Bo Lundvang.
  • Foto: Bo Lundvang.
  • Foto: Bo Lundvang.
  • Foto: Bo Lundvang.
  • Foto: Bo Lundvang.

”Vi har sett en oerhörd produktivitetsförbättring”, säger Peter Lundström, vd på Permascand. ”Det finns en stor efterfrågan för barlastvattenrening, och det är också ett stort intresse för elektrifiering och förnybar energi. Utöver att dubbla vår omsättning så understiger återbetalningstiden för det här projektet ett år, vilket givet dess storlek och komplexitet är ett anmärkningsvärt resultat. Vi kommer absolut att fortsätta investera i automation och robotisering.”

”För att realisera Permascands vision för den framtida produktionen hjälpte vi dem att utveckla flödet av produkter så att det lättare kunde automatiseras. Nu har de en flexibel och effektiv produktion med bra arbetsmiljö för operatörerna. Vi fick dessutom med miljöperspektivet med låg energiförbrukning, säger Johan Håkansson”, vd på Goodtech Solutions.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. go.abb/robotics

Permascand Top Holding AB är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundriktat fokus har Permascand levererat elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i 50 år. Permascand har sitt huvudkontor i Ljungaverk där bolaget även driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, teknikutveckling och produktion. Permascand har även kontor i Göteborg och Vancouver, Kanada. För mer information, besök: www.permascand.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp