Alfa Laval ansluter sig till ABB:s Energy Efficiency Movement under evenemang på COP26

Alfa Laval ansluter sig till ABB:s Energy Efficiency Movement under evenemang på COP26

  • Åtar sig att förbättra energieffektiviteten i verksamheten med fem procent till 2023 jämfört med 2020
  • Tillkännagivandet gjordes vid ett evenemang i Glasgow i Skottland

Alfa Laval, som levererar hållbara produkter och lösningar till kunder inom energi, marin samt livsmedel och vatten, är nu den första officiella medlemmen i ABB:s Energy Efficiency Movement.

Alfa Laval är medvetna om den viktiga roll som energieffektivitet kan spela för att minska koldioxidutsläppen inom industrin och har gjort detta offentliga åtagande för att förbättra sina egna processer inom produktion, service och produkter. Det inkluderar målsättningen att förbättra energieffektiviteten - mätt i megawattimmar (MWh) som förbrukas för varje direkt drifttimme - med fem procent till 2023 jämfört med 2020.  Tillkännagivandet gjordes under ett Alfa Laval-evenemang som hölls vid FN:s 26:e klimatkonferens (COP26) i Glasgow i Skottland.

Initiativet #energyefficiencymovement, som lanserades av ABB i mars 2021, är ett initiativ med flera intressenter för att öka medvetenheten och initiera åtgärder för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen för att bekämpa klimatförändringarna. Enligt International Energy Agency (IEA) kan energieffektivitet ge en minskning av utsläppen av växthusgaser med mer än 40 procent under de kommande 20 åren, varav 50 procent av denna minskning kommer från industrisektorn.

”Det gläder oss att vara med i detta viktiga initiativ”, säger Thomas Møller, chef för Alfa Lavals Energidivision. ”Våra innovativa och beprövade lösningar gör stor skillnad. Utmaningen ligger i att förändra normer och driva implementeringen av teknik i en bredare skala tillsammans med samarbetspartners."

”Vi uppskattar att Alfa Laval tar ställning för energieffektivitet och ansluter sig till initiativet”, säger Morten Wierod, chef för ABB:s affärsområde Motion. ”Deras engagemang är inspirerande och gör en verklig skillnad, när nu många verksamheter strävar efter att bidra till mänsklighetens mål att nå en framtid med nollutsläpp.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.alfalaval.com  

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 5 november 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp