ABB och Zume påskyndar övergången från engångsplast

ABB och Zume påskyndar övergången från engångsplast

  • Överenskommelse om att skapa 100 procent komposterbara förpackningsmaterial tillverkade av växtbaserade jordbruksmaterial
  • ABB:s robotar automatiserar produktionen och möjliggör den omfattning och hastighet som krävs för att göra Zumes förpackningar till ett kostnadseffektivt alternativ till engångsplast
  • Mindre än 10 procent1 av de 380 miljoner ton plast som produceras globalt varje år återvinns. Växtbaserade förpackningar kan avsevärt minska den mängd av plast som går till deponi och haven

ABB Robotics har undertecknat ett avtal för att samarbeta med Kalifornien-baserade Zume, en global leverantör av innovativa, komposterbara förpackningar. ABB tillhandahåller robotceller som möjliggör Zumes produktion av hållbara förpackningar i global skala, vilket bidrar till att minska beroendet av engångsplast.

ABB ska de kommande fem åren integrera och installera över 1 000 tillverkningsceller för formad fiber (MFC) – inklusive upp till 2 000 robotar på Zumes kundanläggningar runt om i världen. ABB utnyttjar sin kompetens i programhantering och automationsexpertis i företagets nätverk med Global Solution Centers för att möjliggöra den skala, modularitet och hastighet som krävs för att lansera lösningar som har potential att producera miljontals hållbara förpackningar per år. Ekonomiska detaljer har inte redovisats.

Tillverkare står inför ett ökat tryck från konsumenter och beslutsfattare för att hitta alternativ till förpackningar av engångsplast. Nya förpackningar behöver vara hållbara samtidigt som de ska vara lätta att forma och vara lika kostnadseffektiva som plast. Zumes förpackningsmaterial är tillverkat av hållbart odlade växtmaterial som utgör rester från jordbruksproduktionen, inklusive bambu, vete och halm. Växtmaterial använder sig av betydligt mindre vatten och energi och minskar koldioxidutsläppen i jämförelse med produktion och bortskaffning av plastförpackningar. Till skillnad från plast är växtbaserade material 100 procent biologiskt nedbrytbara och bryts ned efter användning.

”Automatisering av produktionen av Zumes hållbara förpackningar med hjälp av ABB:s robotar gör detta till ett praktiskt och ekonomiskt alternativ till engångsplast. Med Zume har vi potential att få bort biljoner plastförpackningar från den globala marknaden i syfte att bevara de knappa naturresurserna och främja en värld med låga koldioxidutsläpp”, säger Sami Atiya, chef för ABB Robotics & Discrete Automation. ”Idag expanderar robotautomationen möjligheterna och gör världen mer hållbar genom en effektivare produktion som minskar energianvändningen, utsläppen och produktionsavfallet. Vårt samarbete visar vad som är möjligt när organisationer som är engagerade i att sträva efter ett samhälle med låga koldioxidutsläpp arbetar tillsammans.”

Zume har utvecklat och patenterat en innovativ tillverkningsprocess för att tillverka komposterbara förpackningar för allt från livsmedel till kosmetika och konsumentvaror. Behållare formges av växtmaterial i Zumes celler för formad fiber som är integrerade med två IRB 6700-robotar från ABB där varje cell bearbetar upp till två ton jordbruksmaterial per dag och tillverkar 80 000 hållbara förpackningar. Tillsammans med ABB förväntas Zume utrusta fabriker med upp till 100 robotceller per anläggning. I och med den automation, hastighet och skalbarhet som tillhandahålls genom MFC får respektive anläggning möjlighet att bearbeta 71 000 ton jordbruksmaterial per år och kan potentiellt tillverka upp till två miljarder förpackningar varje år.  

 ”Till 2050 uppskattar vi att världshaven innehåller mer plast än fisk så det är kritiskt att vi får alla att frångå engångsplast”, säger Alex Garden, ordförande och vd på Zume. ”Med hjälp av ABB:s globala automationsexperter för utveckling och integrering av automationslösningar för kunderna kommer förpackningsindustrin att revolutioneras och visa hur hållbar tillverkning kan se ut. Flexibiliteten och skalbarheten hos ABB:s robotar möjliggör en effektiv automatiserad tillverkningsprocess. Det innebär att vi kan erbjuda ett praktiskt, kostnadseffektivt, komposterbart alternativ till plast och vi kan hjälpa tillverkarna att bli mer miljövänliga.”

Ett pilotprojekt har installerats av Zume och ABB på Satia Industries Limited, en av Indiens största trä- och jordbruksbaserade papperstillverkare, för att ta fram en anläggning med 10 tillverkningsceller som ska bearbeta 200 ton vetehalm per dag för att tillverka 100 procent komposterbara förpackningar för en rad olika industrier.

”Vårt arbete med Zume och ABB gör det möjligt för Satia Industries att tillgodose och överstiga förväntningarna från våra kunder på högpresterande, prisvärda och tillförlitliga produkter som är tillverkade på ett hållbart sätt och är enkelt komposterbara”, säger Ajay Satia på CMD Satia Industries. ”Förutom att lägga till ett betydande värde för företaget kan vi stötta planeten genom att tillhandahålla hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att gå över till mer moderna, tillförlitliga och anpassade produkter jämfört med dem som används idag.”  

Andra planerade pilotinstallationer innefattar Parason Group, en ledande global leverantör till massa- och pappersindustrin som också är baserad i Indien, och Jefferson Enterprise Energy, den första fabriken för komposterbara förpackningar som drivs till 100 procent av förnybar energi och är baserad i Texas i USA.

1 FN:s miljöprogram (UNEP)

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. go.abb/robotics

Om Zume: Zume grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Camarillo i Kalifornien. Zume minskar aktivt världens plastavfall med ekonomiskt gångbara substitut till plastförpackningar. Som skapare av världens mest avancerade tillverkningssystem för formad fiber är Zume global leverantör av hållbarhetslösningar och erbjuder ett växande sortiment av hållbart tillverkade lösningar och tjänster inom kategorierna livsmedel, drycker, hälsovård och konsumentförpackade varor. Mer information finns på www.zume.com.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 17 november 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp