ABB inleder samarbete med startup-företaget Sevensense för att driva nästa generations autonoma mobila robotar

ABB inleder samarbete med startup-företaget Sevensense för att driva nästa generations autonoma mobila robotar

  • ABB investerar i det schweiziska startup-företaget Sevensense Robotics, en spinoff från ETH Zürich och ledande leverantör av artificiell intelligens (AI) och visuell 3D-teknik
  • Genom att integrera Sevensense AI och navigeringsteknik kommer framtida autonoma mobila robotar (AMR) att kunna arbeta i mer dynamiska, ostrukturerade miljöer

ABB ingår ett strategiskt samarbete med det schweiziska startup-företaget Sevensense, som grundades 2018 som en spinoff från ETH Zürich, för att förbättra ABB:s nya erbjudande med autonoma mobila robotar (AMR) med artificiell intelligens (AI) och visuell 3D-mappingteknik. Tekniken ger kunderna oöverträffad flexibilitet då de mobila robotarna kan navigera autonomt i komplexa, dynamiska miljöer inomhus och utomhus nära människor.

Samarbetet är ytterligare ett viktigt steg i ABB:s strategi att driva nästa generations flexibla automation ochutvidga ABB:s portfölj inom robotik och automation efter förvärvet i juli 2021 av ASTI Mobile Robotics, en ledande global AMR-tillverkare. Samarbetet innefattar en minoritetsinvestering i Sevensense genom ABB:s riskkapitalenhet, ABB Technology Ventures, som förväntas slutföras till slutet av november 2021.

”Efter förvärvet av ASTI Mobile Robotics tidigare i år blir nu samarbetet med Sevensense ytterligare en milstolpe i vår satsning att till fullo möjliggöra flexibel automation för våra kunder”, säger Sami Atiya, chef för ABB Robotics & Discrete Automation. ”Genom att integrera Sevensenses AI och 3D-mappingteknik med vårt AMR-erbjudande kan vi påskynda utbytet av dagens linjära produktionslinjer med helt flexibla nätverk. I vår vision om den framtida arbetsplatsen flyttar AMR-robotar material, delar och färdiga produkter mellan smarta arbetsstationer i allt mer ostrukturerade, dynamiska arbetsmiljöer och vårt samarbete med Sevensense är ett viktigt steg i att förverkliga den visionen.”

Sevensenses navigeringsteknik använder sig av avancerad datorvision och AI-algoritmer för att skapa en 3D-karta som är mer exakt än dagens 2D-lösningar, vilket leder till överlägsen navigeringsförmåga och mer kostnadseffektiva lösningar än skanningsbaserad navigering. En AMR-robot som är utrustad med 3D SLAM-tekniken (Simultaneous Localization and Mapping) kan exakt tolka den miljö där den befinner sig, identifiera en person, en pall eller en annan robot och autonomt fatta beslut om hur den ska navigera runt dessa hinder. Denna nivå av intelligens kommer att möjliggöra säkrare interaktioner mellan människa och maskin och säkerställa att materialflödena runtom på fabriker och lager är säkra och effektiva för att uppnå maximal flexibilitet och produktivitet.

Gregory Hitz, vd för Sevensense Robotics, säger: ”Detta är ett stort steg för oss och det kommer vid rätt tidpunkt. Partnerskapet med ABB lägger grunden till ett långsiktigt samarbete samtidigt som vi bibehåller vårt fullständiga oberoende som företag. Det gör det möjligt för oss att ömsesidigt dra nytta av våra expertisområden och skapa den bästa produkten för alla våra kunder på lång sikt. Samtidigt ger ABB:s investering oss säkerhet i vår planering. Vi ser mycket fram emot att lyfta vår teknik till en global skala och etablera Sevensense bland de främsta företagen för AI-stödd vision och navigering globalt.”

ABB kommer att integrera Sevensenses mjuk- och hårdvaruteknik i sitt AMR-erbjudande och pilotkundsprojekt planeras under 2022.

Sevensense valdes ut som ABB Robotics samarbetspartner efter att företaget deltagit i 2021 års ABB Robotics Innovation Challenge, där prestanda för en rad visuella SLAM-lösningar utvärderades från ett antal olika globala teknikföretag.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Sevensense Robotics grundades 2018 som en spinoff från ETH Zürich och fick stöd tidigt från Wyss Zurich. Sevensense har sitt huvudkontor i Zürich och har 25 medarbetare. Företaget erbjuder 3D SLAM-baserade lokaliserings- och navigeringslösningar i industrikvalitet för alla typer av autonoma servicemaskiner, från gaffeltruckar till professionella rengöringsmaskiner. www.sevensense.ai

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 18 november 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp