ABB:s globala marknadsledarskap inom distribuerade styrsystem bekräftas för 22:a året i följd

ABB:s globala marknadsledarskap inom distribuerade styrsystem bekräftas för 22:a året i följd

  • ABB:s distribuerade styrsystem (DCS) upprätthöll en ledande marknadsandel på cirka 20 procent under 2020 på en marknad värd mer än 14 miljarder dollar
  • Under 2020 fick ABB en tillväxt i viktiga regioner trots påverkan från pandemin på hela DCS-marknaden
  • Energiomvandling och hållbarhet, liksom en uppgång i DCS-segmenten på läkemedels- och bioteknikmarknaderna, var centrala drivkrafter för ABB

Sedan introduktionen för mer än fyra decennier sedan har distribuerade styrsystem (DCS) – en digital plattform för automatiserad styrning och drift av anläggningar och processer – funnits i centrum av process- och energiindustrier. I och med att den digitala omvandlingen av industrin accelererar fortsätter DCS att vara centralt för att säkerställa en säker, effektiv och tillförlitlig drift som möjliggör insamling och analys av värdefulla data för insikter i realtid.

ARC Advisory Group betraktas som en av industrins mest ansedda källor och deras rapport med analyser och prognoser av DCS-marknaden har publicerats årligen de senaste 40 åren. ABB har genomgående legat i framkant under mer än hälften av dem. Rapporten listar de främsta DCS-aktörerna och ger en översikt över viktiga trender, utvecklingen av DCS under året i region- och industrikontext, potentiell påverkan på marknaden och förväntad DCS-inriktning under en femårsperiod.

”ABB leder DCS-fältet tack vare företagets domänkunnande inom många branscher, ett omfattande servicenätverk, fortsatta investeringar i teknikutveckling, lojala kunder och digitala lösningar som tillgodoser snabbt föränderliga kundkrav”, säger Bernhard Eschermann, Chief Technology Officer på ABB Process Automation. ”Mycket av vår utveckling fokuserar på att främja teknik som modulär automation, Select I/O- och säkra integrerade Edge-lösningar som kan hantera nya process- och affärsutmaningar samtidigt som gjorda investeringar skyddas. Vi menar att denna typ av lösningar är en av de katalysatorer som behövs för en framgångsrik implementering av industriell IoT och agil navigering inom Industry 4.0.”

Den nyligen genomförda lanseringen av den senaste versionen av ABB Ability™ System 800xA innebär en evolution för morgondagens automatiserade styrsystem och anläggningsdrift. Det är ett processtyrsystem, ett elektriskt styrsystem och ett säkerhetssystem samt en samarbetsfunktion som medger ytterligare förbättringar av teknikeffektivitet, operatörsprestanda och resursutnyttjande. Dessutom är ABB Ability™ Symphony Plus ett branschledande DCS-system på kraft-, vatten- och avloppsvattenmarknaderna och ABB:s Freelance-erbjudande är ett DCS-system som skräddarsytts för hybridmarknaderna.

ARC-rapporten lyfter också fram ABB AbilityTM, företagets samlade portfölj av digitala lösningar som innefattar mer än 170 industriella internetlösningar samt en plattform med industriell internetteknik och molninfrastruktur. Tack vare insikter i över 20 industrier och mer än 40 års erfarenhet inom digital teknik hjälper ABB Ability™ kunder när de ska ta fram nya processer och utveckla befintliga genom att tillhandahålla insikter och optimera planering och styrning för realtidsdrift. Insikterna kan därefter matas in i styrsystem som ABB Ability™ System 800xA och ABB Ability™ Symphony Plus för att förbättra viktiga resultatmått för anläggningar och tillgångar. Med en installerad bas på 35 000 DCS-system i över 100 länder är ABB en betrodd ledare för framtagning av digitala lösningar till kunder inom industrin.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Process Automation är ledande inom automation, electrification och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi betjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och totallösningar, inklusive vårt främsta distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, industrispecifika produkter liksom mätning och analyser, marin- och turboladderbjudanden. Som nummer 2 på marknaden globalt bygger vi vidare på vår djupa domänexpertis, mångsidiga team , och vår globala närvaro och vi är dedikerade att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft, förbättra deras avkastning på investerat kapital och driva en säker, smart och hållbar verksamhet. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 14 december 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp