ABB och HydrogenPro optimerar produktionen av grön vätgas för en koldioxidneutral framtid

ABB och HydrogenPro optimerar produktionen av grön vätgas för en koldioxidneutral framtid

  • ABB-teknik ska hjälpa till att optimera vätgasproduktionen för världens största alkaliska ”single stack”-högtryckselektrolysör
  • Företagen kommer att samarbeta för att få ner produktionskostnaderna, med målet att påskynda en bredare användning av vätgas som energikälla
  • HydrogenPro kommer att genomföra ett valideringsprogram utformat för att öka elektrolysörens effektivitet

ABB har tecknat en order med HydrogenPro, specialister inom vätgasanläggningar, för att tillhandahålla elektrisk utrustning till världens största alkaliska ”single stack”-högtryckselektrolysör - ett system som producerar vätgas genom att använda elektricitet för att spjälka vattenmolekyler till väte och syre. När systemet väl har installerats vid en specialbyggd testanläggning i Herøya i Norge 2022, kommer systemet att kunna producera 1 100 normalkubikmeter vätgas per timme (Nm3/h).

Efterfrågan på vätgas har mer än tredubblats sedan 1975 och fortsätter att öka. Att skala upp tekniken och sänka produktionskostnaderna är avgörande för att vätgas ska kunna användas i större utsträckning. Då elektricitet utgör cirka 70–90 procent av produktionskostnaderna för grön vätgas är det viktigt att nå en hög effektivitetsnivå för att hålla nere dessa kostnader.

ABB:s bidrag är ett integrerat elektrifieringspaket vilket inkluderar transformatorer, likriktare samt filtrerade likriktare och samlingsskenor. Vätgas är mycket energikrävande vid hållbar produktion då allt i processen, varje liten tillkommande komponent, adderar till energiförlusterna. Denna integrerade portföljstrategi kommer att säkerställa att varje enskild möjlig förbättring av effektiviteten görs.

Valideringsprogrammet kommer att omfatta rigorösa tester för att se hur prestandakriterierna och effektiviteten hos elektrolysören kan optimeras. Detta kommer att göra det möjligt för HydrogenPro att göra ytterligare förbättringar av elektrolyssystemet innan liknande teknologi introduceras på lång sikt och i stor skala på anläggningar runt om i världen.

"Det var viktigt för oss att arbeta med en pålitlig specialistpartner för att validera vår teknik och säkerställa optimal driftprestanda innan vi lanserar storskalig global produktion, som kommer att vara nyckeln till framtida kundanpassning", säger Karoline Aafoss, försäljningschef på HydrogenPro. "ABB:s portfölj av integrerade elektrifieringslösningar kommer att komplettera vår förstklassiga elektrolysteknik för att skapa den optimala gröna produktionsmodellen för framtiden."

Detta samarbete följer ett tvåårigt partnerskap med HydrogenPro och representerar ABB:s första gröna vätgasorder i Norge.

Programmet för att skala och testa vätgastekniker kommer att bana väg för framtida lansering av storskaliga vätgasproduktionsanläggningar - som kommer spela en nyckelroll för att nå globala klimatmål och minska koldioxidutsläppen.

"Bara under detta decennium kommer efterfrågan på grön vätgas att fördubblas – och till år 2050 kommer denna efterfrågan utgöra nästan en femtedel av all världens energibehov. Vår gemensamma utmaning är att producera tillräckligt med grön vätgas för att möta efterfrågan, till en mycket lägre kostnad”, säger Brandon Spencer, chef för ABB Energy Industries. "Som bransch har vi ett ansvar och engagemang för att utforska hur vi kan frigöra hela den miljömässiga och ekonomiska potentialen hos vätgas, som har en enorm potential för att hjälpa till att nå våra klimatmål. Vi är särskilt stolta över att samarbeta med HydrogenPro i detta viktiga projekt.”

Ambitionen är att ha testerna igång i början av sommaren 2022.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Process Automation är ledande inom automation, electrification och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi betjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och totallösningar, inklusive vårt främsta distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, industrispecifika produkter liksom mätning och analyser, marin- och turboladderbjudanden. Som nummer 2 på marknaden globalt bygger vi vidare på vår djupa domänexpertis, mångsidiga team, och vår globala närvaro och vi är dedikerade att hjälpa våra kunder att öka sin konkurrenskraft, förbättra deras avkastning på investerat kapital och driva en säker, smart och hållbar verksamhet. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 14 december 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp