ABB:s särskilda utdelningsförfarande 2022

ABB gör ett förfarande tillgängligt som gör det möjligt för aktieägare i ABB Ltd som har sin skatterättsliga hemvist i Sverige och vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden att få utdelning i svenska kronor utan avdrag för schweizisk källskatt.

Sådana aktieägare kan ansöka om att delta i det särskilda utdelningsförfarandet (DAF, Dividend Access Facility) från 28 februari till 15 mars 2022. Nuvarande aktieägare som deltog i ABB:s DAF 2021 registreras automatiskt för DAF 2022.

Under förutsättning att aktieägarna godkänner utdelningen på ABB:s bolagsstämma den 24 mars 2022, förväntas utdelningen under DAF betalas ut den 1 april 2022.

Utdelningen utbetalas i svenska kronor via Euroclear Sweden och motsvarar den utdelning per aktie som ABB Ltd betalar i schweiziska franc (valutakurs CHF/SEK för utdelningen fastställs den 25 mars 2022). Utdelningen beskattas enligt relevanta svenska skatteregler som gäller för varje person eller part.

Ytterligare information finns på ABB Sveriges webbplats www.abb.se/aktie eller på följande direktlinje: +46 (0)8 518 01 555.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp