ABB rapporterar deltagande i det särskilda utdelningsförfarandet 2022

Utdelningen ska godkännas av aktieägarna vid årsstämman den 24 mars 2022.

Aktieägare som representerar 199 378 269 aktier deltar i ABB Ltds Dividend Access Facility (DAF; särskilt utdelningsförfarande), vilket motsvarar 42 procent av de aktier hos ABB Ltd som är registrerade hos Euroclear Sweden.

Aktieägare som deltar i DAF registreras temporärt som aktieägare utan rätt till utdelning från ABB Ltd. Dessa aktieägare kommer istället att få sin utdelning från ABB Ltds svenska dotterbolag ABB Norden Holding AB. De deltagande aktieägarna kommer för varje ABB Ltd-aktie att erhålla en ABB Ltd-aktie utan utdelningsrättighet (ABB Ltd U) och en utdelningsrättighet från ABB Norden Holding AB som är separat från aktien (SR1). De ordinarie ABB Ltd-aktierna kommer att omregistreras på aktieägarnas konton den 31 mars 2022. Förutsatt att aktieägarna godkänner utdelningsförslaget vid ABB Ltds årsstämma den 24 mars 2022 planeras utbetalningen av utdelningen för de aktieägare som deltar i DAF att ske den 1 april 2022.

ABB Ltd U-aktien är öppen för handel, parallellt med ABB Ltd-aktien, på NASDAQ Stockholm under perioden 21 mars 2022 till 28 mars 2022. ABB Ltd U-aktiens ISIN-kod är SE0017562879. Det kommer inte vara möjligt att handla med utdelningsrättigheter, SR1.

Ytterligare information finns på ABB Sveriges webbplats www.abb.se/aktie eller på följande direktlinje: +46 (0)8 518 01 555.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 mars 2022, vilket kan läsas på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp