ABB lanserar nytt aktieåterköpsprogram på upp till 3 miljarder dollar

ABB kommer den 1 april 2022 att lansera det tidigare meddelade uppföljande aktieåterköpsprogrammet på upp till 3 miljarder dollar. Baserat på det aktuella priset för ABB-aktien motsvarar detta ungefär maximalt 89 miljoner aktier. Max antal aktier som kan återköpas enligt det nya programmet en viss handelsdag är 1 262 310 stycken.

Det nya programmet följer ABB:s konsekventa principer för kapitalallokering och programmet för optimering av kapitalstrukturen är inriktat på att bibehålla en stark kreditvärdering. Som en del i programmet avser företaget att ge aktieägarna återstående 1,2 miljarder dollar från avyttringen av Power Grids på 7,8 miljarder dollar. Sedan juli 2020 har ABB återköpt totalt 218 686 689 aktier för totalt cirka 6,6 miljarder dollar.

Det totala antalet av ABB:s utfärdade aktier är 2 053 148 264, inklusive de 88 403 189 aktier som godkänts för annullering vid ABB:s årsstämma 2022. ABB äger för närvarande cirka 124 miljoner egna aktier.

Aktieåterköpsprogrammet är avsett för kapitalminskningsändamål och ska genomföras i en s.k. second trading line på SIX Swiss Exchange (Valor: 35.767.961; ISIN: CH035 767 961 9). Programmet planeras löpa från 1 april 2022 till den 22 mars 2023. Vid företagets årsstämma den 23 mars 2023 avser ABB att lägga fram ett förslag till aktieägarna om att makulera de förvärvade aktierna i det nya programmet liksom de som köpts in under det föregående programmet och som inte lades fram för makulering vid ABB:s årsstämma 2022.

Aktieåterköpsprogrammet kommer att skötas av en bank på uppdrag av ABB som, utifrån de handelsinstruktioner som tillhandahålls av ABB till banken, kommer att fatta sina handelsbeslut vid tidpunkter fristående från ABB. ABB kan ändra dessa parametrar utanför stängda perioder förutsatt att ingen insiderinformation finns.

Inköpspriset per aktie kommer inte att överstiga det högre priset av den senaste oberoende slutkursen vid ordinarie handel på SIX Swiss Exchange eller den högsta oberoende köpkursen på ordinarie trading line på SIX Swiss Exchange. Utöver detta kommer sedvanlig marginal på köpen på second trading line på SIX Swiss Exchange att betalas, i enlighet med begränsningarna i förordningen om Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FMIO). Betalning för aktierna görs i kontanta medel.

Återköpsprogrammet utförs i enlighet med förordningen om Ordinance on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FMIO), förordningen om marknadsmissbruk (EU) 596/2014 och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052. Veckovisa uppdateringar om programmet publiceras på ABB:s investor relations-webbplats på https://global.abb/group/en/investors/investor-and-shareholder-resources/share-buybacks och utges som pressmeddelanden.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande information och uttalanden om aktieåterköpsprogrammet. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat och känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förväntar, ”planerar” och liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 31 mars 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp