ABB möjliggör för svenskt sågverk att ta första stegen för att realisera sin vision om en digitalt optimerad verksamhet

ABB möjliggör för svenskt sågverk att ta första stegen för att realisera sin vision om en digitalt optimerad verksamhet

  • Företaget Moelven, som tillverkar hållbara träprodukter, kommer att använda det distribuerade styrsystemet ABB Ability™ System 800xA för att hitta förbättrade sätt att driva ett sågverk
  • ABB kommer att ansluta en ångpanna digitalt för bättre energianvändning och produktionsprocesser vid Valåsens nya sågverk i Karlskoga med planerad uppstart 2024

ABB har tecknat avtal om att hjälpa den skandinaviska industrikoncernen Moelven, som uteslutande använder hållbart virke för att tillverka en rad träprodukter och byggsystem, för att optimera sågverksdriften som en del av ett digitalt omvandlingsprojekt i Valåsen i Karlskoga.

Det distribuerade styrsystemet (DCS) ABB Ability System 800xA, som har bidragit till att företaget har varit marknadsledande på DCS i 22 år enligt ARC Advisory Group, kommer att installeras på det nya verket för att ge operatörerna stor insyn och exakt styrning från en central ledningscentral för att se till att produktionen är så resurseffektiv som möjligt med minskad energiförbrukning och begränsat avfall.

Efterfrågan på träprodukter ökar i takt med att miljömedvetna konsumenter funderar över hur de produkter de köper påverkar miljön. Sågverk går över till avancerad automatisering och digitalisering för att öka produktiviteten, skapa en säker arbetsmiljö, digitalisera verksamheten och bli mer hållbara i sin verksamhet. Det första steget är att se till att två ångpannor integreras i ABB Ability System 800xA för förbättrad lastfördelning och optimerad energianvändning. Hela såglinjen kommer att konsolideras under ett enda kontroll- och informationssystem, vilket möjliggör bättre beslut genom att säkerställa att rätt processinformation når operatörerna vid rätt tidpunkt.

  • ABB kommer att hjälpa Moelven att optimera sågverksdriften som en del av ett digitalt omvandlingsprojekt i Valåsen i Karlskoga. Foto: Johan Blomquist.
  • Björn Jonsson, Hub Manager för ABB:s division Process Industries. Foto: Jonas Bilberg.

Applikationsområdet för DCS i ett sågverk är nytt för både ABB och Moelven eftersom anläggningen för närvarande drivs med öar av automation, där varje maskin arbetar i sitt eget utrymme. Målet med samarbetet är att inte bara öka digitaliseringen och resultera i högre automatiseringsgrad, utan också förverkliga en ny standard i industrins verksamhet på lång sikt med gränssnitt mellan maskiner och modellering av hela processflödet.

Moelven köper redan material från hållbara gran- och tallskogar i Norge och Sverige och har en vision om ett uppkopplat, digitalt sågverk för att skapa större effektivitet i bearbetningen. Företaget tillverkar träprodukter för hemmet, timmer för industrin, limträ, byggmoduler, flexibla kontorslösningar och flis för bioenergi.

"System 800xA ger oss möjlighet att stärka kontrollen över vår process och på lång sikt öka vår effektivitet. Vår vision är att kunna optimera verksamheten baserat på allt från energiförbrukning, flöden av insatsmaterial, aktuell maskindrift och produktlager", säger Peter Rockedahl, CTO på Moelven division Timber.

"Vi vet från vårt arbete inom många processindustrier att automation fortsätter att göra stor skillnad, men att kombinera automation med digitala lösningar kan ge oändliga möjligheter för drift och ledning när det gäller produktivitet och effektivitet", säger Björn Jonsson, Hub Manager för ABB:s division Process Industries. "Vi siktar på att samarbeta med Moelven för att förverkliga visionen och planera exakt hur man ska nå dit genom moderna, ändamålsenliga lösningar och utbildning i hur man använder dem för optimal prestanda."

Genom samarbetet med Moelven kommer ABB att ha möjlighet att samarbeta med ett antal europeiska OEM-företag och teknikinnovatörer, vilket gör att visionen om framtidens sågverk kan förverkligas. ABB har åtagit sig att hjälpa sina kunder att minska sina utsläpp och bevara resurser som en del av sin hållbarhetsstrategi 2030.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 12 april 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp