Rörelsen som kan bli avgörande för att rädda klimatet

Rörelsen som kan bli avgörande för att rädda klimatet

Över hundra ton uttjänta elmotorer har bytts ut till nya, mer energieffektiva - samtidigt som materialet i de gamla har återvunnits. Enorma mängder resurser har sparats, ändå är det bara början. Det här är Energy Efficiency Movement.

Under flera decennier har vi förbrukat jordens resurser i alltför snabb takt. Ska vi ha en framtid på jorden måste vi bli bättre på att hushålla med de resurser vi har. En enorm utmaning, men det finns hopp. I alla fall så länge vi börjar arbeta i rätt ände. – Elmotorer finns överallt i vårt samhälle i dag. I våra industrier, i ventilationssystem, rulltrappor, hissar och vattenpumpar. Den el vi genererar idag globalt står för 40 procent av världens samlade koldioxutsläpp och elektriska motorer använder 45-50% av all elektrisk energi. Lyckas vi få ner den siffran kan vi göra stor skillnad för klimatet, säger Peter Isberg, Digital Lead, Business Development på ABB Motion i Sverige.

Han har under de senaste åren arbetat stenhårt med att få fler att förstå vilken enorm påverkan gamla och omoderna motorer har på vårt klimat – elektriska motorer har nämligen en tendens att fungera hur länge som helst.

Peter Isberg, Digital Lead, Business Development på ABB Motion i Sverige
Peter Isberg, Digital Lead, Business Development på ABB Motion i Sverige

– Många av de här gamla varianterna – vissa har varit igång sedan 60-talet – har så låg verkningsgrad att det skulle löna sig, både för klimatet och rent ekonomiskt, att byta ut dem till nya, säger Peter Isberg och berättar att om alla ineffektiva elmotorer i världen byttes ut mot nya, energieffektiva, skulle elkonsumtionen i världen kunna minska med så mycket som tio procent. – Det löser förstås inte alla våra klimatproblem, med det skulle bidra med en signifikant del, säger han.

Ny teknologi gör det möjligt

ABB har utvecklat ett mätsystem där trådlösa sensorer fästs på motorerna och läser av temperatur, vibrationer och magnetfält. Detta bidrar till att oplanerade stopp kan undvikas och motorernas energikonsumtion beräknas.

– I dag är det två saker som gör att man inte byter ut motorer. Det ena är brist på kunskap om vilken negativ påverkan de ineffektiva motorerna faktiskt har, både avseende ekonomi såväl som miljö. Det andra är data som gör det tydligt hur varje motor presterar och vilka vinster det finns att göra vid ett byte, säger Peter Isberg.

Bevisen finns redan

Som ett led i att få fler att inse fördelarna med att byta ut gamla elmotorer har ABB och Stena Recycling sedan två år ett samarbete där industriföretag erbjuds ABB:s nya motorer till rabatterat pris – om de med hjälp av Stena Recycling återvinner sina gamla.

– Samarbeten där den gemensamma inställningen är att vi tillsammans ska hitta cirkulära lösningar är det som krävs nu. ABB skapade med sitt intresse för att byta ut gamla elmotorer en modell för hur det här skulle kunna gå till, säger Fredrik Pettersson, VD för Stena Recycling.

Flera företag i Sverige nappade på modellen och hittills har Stena Recycling återvunnit totalt 119 ton förbrukade elmotorer, med en återvinningsgrad på 98%. Samtidigt har nya energieffektiva motorer ersatt de gamla. De 119 tonen har sparat koldioxidutsläpp motsvarande vad 250 dieseldrivna personbilar släpper ut i snitt per år, energi som skulle räcka till 228 villor under lika lång tid och över en miljon kubikmeter vatten. Modellen har bevisat att det går att hitta cirkulära, klimatvänliga affärsmodeller – som också ger ekonomiska vinster. 

– Vi har alltid varit bryggan mellan gamla och nya resurser. Men vi arbetar inte ideellt. Har vi inte kommersiella vinster i det vi gör är vårt arbete inte hållbart i längden, säger Fredrik Pettersson.

En rörelse som bara har börjat

Men elmotorer är bara en av många produkter där potentialen till energieffektivisering är enorm och nu hoppas ABB på att deras initiativ ska inspirera till fler samarbeten. Därför har Energy Efficiency Movement initierats, en rörelse med målet att fler företag världen över tillsammans ska hitta cirkulära lösningar som gör samhället mer resurs- och energieffektivt. Alfa Laval, som producerar värmeväxlare, var det första bolaget att ansluta sig till rörelsen och har nu också inlett ett samarbete med Stena Recycling.

– Tankarna kring återvinning av våra produkter har funnits hur länge som helst. Men det var först när vi träffade ABB i ett helt annat sammanhang som vi fick höra om deras och Stena Recyclings modell. Då blev vi nyfikna. Det säger om något hur viktigt det är att vi pratar med varandra över företagsgränserna nu, säger Fredrik Ekström som är Vice President, Energy division på Alva Laval.  

Värmeväxlare finns i varje värmepump, varje fjärrvärmecentral och i de flesta processer där värmeenergi ska överföras från ett medium till ett annat. Även här är det många gamla produkter som tuggar på år efter år, med stora energiförluster som följd.

– Energieffektivisering är det enklaste vi kan göra nu för att komma framåt i klimatomställningen. Eftersom det ger så stora effekter köper det oss tid. Tid som vi behöver för att hitta de verkligt transformativa energilösningarna vi måste ha i framtiden. Vi är väldigt stolta över att vara delaktiga i en rörelse som kan komma att göra en enorm skillnad för både oss och våra barn, säger Fredrik Ekström.  

Dags att agera på bred front

Enligt Peter Isberg på ABB finns mellan 300–500 miljoner installerade motorer i världen, varav genomsnittet för den installerade basen uppskattas ligga kring IE1-klass i energieffektivitet.

Men hur ska vi lyckas att få alla dessa dåliga elmotorer utbytta? – Det första som krävs är att fler förstår fördelarna med att byta ut gamla och ineffektiva elmotorer. Det andra är att vi byter ut rätt motorer, de som har störst förluster. Det tredje är att besluten måste tas. Att fler går från information till handling är viktigt, säger Peter Isberg.

Det senare innebär att det måste ställas hårdare krav på energieffektivitet uppifrån, men också att företag i hela världen förändrar sitt affärstänk. Slutar att sträva efter kortsiktiga vinningar. Men det är på gång, menar Peter Isberg.

– Inom industrin har man traditionellt sett velat att en investering ska ha återbetalat sig inom 1-2 år, något som ofta hindrar att man tar långsiktiga beslut. Men att göra något nu som kommer att sänka kostnaderna under 20-30 års tid framöver är en jättebra investering. Vi ser nu fler och fler företag som vill vara föregångare i ett hållbart samhälle. Det är helt underbart!

Att Sverige är ett för litet land för att kunna påverka resten av världen håller Peter Isberg inte med om alls.

–  Vi kan agera som förebild och i och med Energy Efficiency Movement har vi skapat en rörelse. Ett antal företag har blivit medvetna och följer vårt exempel. Det vi gjort hittills är bara början, vi har bara nött lite på ytan.

Om alla Sveriges ineffektiva elmotorer i industri och infrastruktur byttes ut till nya skulle vi kunna: - Spara mer än 7 terawattimmar per år. Sverige gör idag av med ca 140 terawattimmar per år. - Det skulle kunna minska Sveriges elkonsumtion med 6 procent.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp