ABB Motions kapitalmarknadsdag: Energiomställningen driver lönsam tillväxt

ABB:s affärsområde Motion står idag värd för kapitalmarknadsdagen i Helsingfors. ABB Motion är världsledande inom elektriska motorer och drivenheter och kommer under dagen att presentera ambitionerna att växa mer än Motion-marknaden och förbättra de branschledande resultaten ytterligare.

Enligt forskning omvandlas omkring 45 procent av världens elektricitet till rörelseenergi av elmotorer. En stor andel av den installerade basen är gammal och ineffektiv. Samtidigt styrs endast ungefär 23 procent av världens 300 miljoner industriella elmotorer av frekvensomriktare som sparar energi och förbättrar prestanda. Genom att snabba upp användandet av de mest energieffektiva motorerna och drivenheterna – inom industrin, i städer och i transporter – kan betydande energibesparingar uppnås världen över och hjälpa oss att komma närmare 1,5-gradersmålet.

”ABB Motion är en nyckelspelare i arbetet för en framtid med låga koldioxidutsläpp. Vi hjälper våra kunder och partners att förbättra energieffektiviteten och växla över energiförbrukningen från fossilbränsle till ren el. Med den pågående energiomställningen är vår verksamhet mer relevant än någonsin”, säger affärsområdeschef Tarak Mehta.

Verksamheten förväntar sig att marknaden ska växa mer än BNP i och med att nya regler, standarder, kundbehov och förväntningar från samhället drivet industrin mot energieffektiviseringar och utfasning av fossila bränslen i processerna. ABB Motion har som mål att växa 1,5 gånger snabbare än marknaden och bidra till ABB-koncernens lönsamhetsmål (operativ EBITA-marginal på minst 15 procent från och med 2023) genom följande:

  • Kontinuerligt fokus på, investering i samt underhåll av bästa kundupplevelse.
  • Fokus på tillväxt inom marknadssegment som förnybar energi, tunga eldrivna fordon, livsmedel, vattenbehandling och OEM-maskiner som också främjar en högre kvalitet på intäkterna.
  • Utnyttjande av och fortlöpande investeringar i den mest energieffektiva portföljen på marknaden.
  • Portföljförvaltning och tilläggsförvärv inom nya tillväxtområden.
  • Prissättning och fortlöpande förbättringar för att förbättra resultat.

Från hållbarhetssynpunkt består ABB Motions huvudsakliga bidrag av att hjälpa världen att minska sina koldioxidutsläpp. De produkter som ABB-koncernen sålde under 2021 hjälpte kunderna att minska koldioxidutsläppen (omfattning 4) med cirka 11 megaton, vilket motsvarar årliga utsläpp från 1,4 miljoner hushåll.

För att skapa en ännu större positiv påverkan på miljön lanserade ABB under 2021 #energyefficiencymovement, ett projekt med ett antal olika intressenter. Syftet med Energy Efficiency Movement är att öka medvetenheten och vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen för att bekämpa klimatförändringarna. Företag bjuds in att gå med i projektet och offentligt åta sig något som ett sätt att inspirera andra att också vidta åtgärder. Mer information: https://www.energyefficiencymovement.com/en/

Mer information om Motions kapitalmarknadsdag finns på events webbsida.

ABB Motion håller världen igång – och sparar energi varje dag. Vi uppfinner och tänjer på teknikgränserna för att möjliggöra en framtid med låga koldioxidutsläpp för kunder, industrier och samhälle. Med våra digitalt uppkopplingsbara frekvensomriktare, motorer och tjänster kan vi leverera den optimala lösningen för frekvensomriktare och motorer för ett brett spektrum av tillämpningar inom alla industrisegment. Genom vår globala närvaro står vi alltid redo att betjäna våra kunder. ABB Motion uppnådde intäkter på 6,9 miljarder dollar och en operativ EBITA-marginal på 17,1 procent 2021. Dodge-verksamheten som avyttrades i slutet av 2021 bidrog med intäkter på cirka 540 miljoner dollar och stöttade den operativa EBITA-marginalen med cirka 50 punkter. Affärsområdet har ungefär 22 000 medarbetare i sju divisioner runt om i världen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 17 maj 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Endnotes

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp