ABB visar upp framtiden för processautomation

ABB visar upp framtiden för processautomation

  • ABB presenterar framtiden för distribuerade styrsystem (DCS) som avgörande för att på ett hållbart sätt kunna möta de växande behoven för energiförsörjning, samhällsservice och råvaror
  • Rapporten beskriver hur framtidens DCS kommer att hjälpa industrier att driva digital omvandling och uppnå högre nivåer av säkerhet, effektivitet, produktivitet och hållbarhet
  • System för processautomation kommer att utvecklas samtidigt som de förblir fundamentala för att möjliggöra några av de mest komplexa infrastrukturerna i världen

ABB har släppt sin nya rapport “The DCS of tomorrow: ABB’s process automation system vision”, som beskriver hur system för processautomation kommer att utvecklas för att stödja industrier i takt med att de går igenom en digital omvandling och övergår till mer hållbara energikällor.

I mer än ett århundrade har automationssystem varit centrala för att ge industrier som tillhandahåller de grundläggande byggstenarna i vår vardag - energi, kraft, vatten, metaller, mineraler, kemikalier och transporter - möjlighet att anpassa sig till behoven hos en växande befolkning. Och i nästan 50 år har DCS - en digital plattform för automatisering och drift av stora anläggningar - varit avgörande för att möjliggöra säker, effektiv och tillförlitlig drift dygnet runt för dessa process- och energiindustrier.

ABB har varit en global marknadsledare inom DCS under 22 år i rad och har en ledande andel på cirka 20 procent på en marknad som är värd mer än 14 miljarder dollar.

DCS är kärnan i kontrollen och övervakningen av komplexa processer och kommer att fortsätta att tillhandahålla det som behövs för säker och tillförlitlig drift, samtidigt som dess funktionalitet utvecklas för att tillgodose behoven av den allt snabbare digitala omvandlingen och energiomställningen. Systemet kommer att kombinera en förmåga att skala upp och ner samt tjäna nya marknadsförhållanden genom att anpassa sig till ny teknik, inklusive tillhandahållande av standardgränssnitt för anslutning av tredje part.

ABB förutser en modulär automationsarkitektur som kommer att utvecklas för att tillgodose kundernas behov och bli mer öppen, interoperabel och flexibel, samtidigt som den höga nivån av tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och trygghet som användarna har vant sig vid bibehålls.

  • Framtidens DCS kommer att vara integrerat i en digitalt aktiverad miljö som underlättar säker uppkoppling och samarbete mellan människor, system och utrustning i hela företaget.
  • Nya affärsmodeller kommer att bli möjliga genom nedladdningsbara abonnemangstjänster för specifika tillämpningar.
  • Maskininlärning och artificiell intelligens kommer att påskynda problemlösning och främja fjärrstyrda, autonoma verksamheter som håller människor säkra och minskar risken för mänskliga fel.
  • Den generation som kommer in i arbetslivet kommer att dra nytta av de välkända fördelarna med digitaliseringen utan att behöva offra den tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet som nuvarande system erbjuder.

”Med morgondagens DCS kommer vi att påskynda innovationstakten samtidigt som vi behåller den tillförlitlighet och kontinuitet som vi är kända för”, säger Peter Terwiesch, chef för ABB Process Automation. ”Den här rapporten är en ritning för automationssystem som kommer att framtidssäkra industrier i årtionden framöver. Många av de industrier som vi betjänar är energi- och materialintensiva och strävar efter en mer hållbar produktion. När de i allt högre grad integrerar förnybara energikällor i sin energimix kommer vi att tillhandahålla den automation som behövs för att göra det.”

ABB:s världsledande distribuerade styrsystem kombinerar processkontroll, elektrisk kontroll, krafthantering och säkerhetshantering. De möjliggör samarbete och gör det möjligt att förbättra den tekniska effektiviteten, operatörernas prestanda och utnyttjandet av tillgångarna.

”ABB automatiserar, elektrifierar och digitaliserar några av de största och mest kritiska verksamheterna i världen för att möta behoven i vårt växande samhälle och hjälpa våra kunder att göra stor skillnad”, säger Peter Terwiesch. ”Dessa sofistikerade, sammankopplade system arbetar i bakgrunden, men är ändå avgörande för nästan allt vi använder i vårt dagliga liv. Våra framtida automationserbjudanden kommer även i fortsättningen att stå i centrum för detta.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 10 juni 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Endnotes

  1. ARC Advisory Group

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp