ABB och SKF utökar samarbetet inom industriell automation

  • Samförståndsavtal undertecknat för att främja möjliga framtida strategiska samarbeten och nya affärsmöjligheter

ABB och SKF har ingått ett samförståndsavtal för att utforska möjligheterna att samarbeta inom automation av tillverkningsprocesser. Samförståndsavtalet undertecknades vid ABB:s Robotics Experience Center i Västerås av ABB:s vd Björn Rosengren och SKF:s vd Rickard Gustafson.

Efter en framgångsrik leverans av flera projekt i SKF:s globala tillverkningsnätverk, bland annat i Göteborg, där industrirobotar från ABB installerats i lagertillverkarens toppmoderna fabrik, tar de två företagen nu nästa steg i sitt samarbete.

Genom partnerskapet ska ABB och SKF identifiera och utvärdera lösningar för att förbättra tillverkningskapaciteten och stödja kundernas ökade produktionseffektivitet. Som ett första steg kommer SKF:s investeringar i automation och rena tillverkningsprocesser att fungera som en testbädd med fokus på att minska koldioxidutsläppen från SKF:s verksamhet. På längre sikt avser parterna att utforska nya affärsmöjligheter inom både traditionella och nya marknadssegment, där båda företagen bidrar med erfarenheter från ett brett spektrum av branscher.

SKFs vd Rickard Gustafson (till vänster) och ABB:s vd Björn Rosengren (höger) har undertecknat samförståndsavtal för att utforska möjligheterna för ett samarbete inom automatisering av tillverkningsprocesser vid ABB:s Robotics Experience Center i Västerås, Sverige. Bild: Jonas Bilberg/ABB
SKFs vd Rickard Gustafson (till vänster) och ABB:s vd Björn Rosengren (höger) har undertecknat samförståndsavtal för att utforska möjligheterna för ett samarbete inom automatisering av tillverkningsprocesser vid ABB:s Robotics Experience Center i Västerås, Sverige. Bild: Jonas Bilberg/ABB

"Efterfrågan på automation ökar till följd av en minskande befolkning i arbetsför ålder, stigande arbetskraftskostnader och industrins arbete för att skapa resurseffektiva verksamheter i transformationen till en mer hållbar tillverkning. Jag är därför glad över att få tillkännage detta fördjupade partnerskap tillsammans med SKF, vilket ytterligare stärker vårt tekniska ledarskap", säger Björn Rosengren, vd för ABB.

"För att ligga före konkurrenter och förbättra vår miljöprestanda ökar vi automationsgraden i våra produktionsanläggningar i alla regioner. Det möjliggör också en mer flexibel och säkrare arbetsmiljö. ABB är en viktig partner för oss inom detta område och vi båda, som två ledande industriföretag, kommer att fortsätta att utveckla innovativa lösningar för att ytterligare öka våra kunders konkurrenskraft”, säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef för SKF.

De två företagen har nyligen tecknat avtal om leverans av specifika projekt inom avancerad tillverkningsautomation, robotiserad Random Bin Picking eller installationer av innovativa logistikautomationslösningar i mer komplexa industriella verkstäder inom SKF:s tillverkningsområde, vilket gör det möjligt att se hur robotar kan möjliggöra kvalitetssäkring av detaljhantering.  

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

SKFs uppdrag är att vara den självklara ledaren på lagermarknaden. Vi gör detta genom att erbjuda lösningar som minskar friktion och CO2-utsläpp, samtidigt som vi ökar maskinens drifttid och prestanda. Våra produkter och tjänster runt den roterande axeln, omfattar lager, tätningar, smörjsystem, artificiell intelligens och trådlös tillståndsövervakning. SKF finns representerat i mer än 130 länder och har runt 17 000 distributörsplatser världen över. Försäljningen 2021 uppgick till 81 732 MSEK och antalet anställda var 42 602. www.skf.com

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 7 juli 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp