Uppdaterad rapporteringskanal vid missförhållanden med anledning av den nya visselblåsarlagen

Uppdaterad rapporteringskanal vid missförhållanden med anledning av den nya visselblåsarlagen

Om du rapporterar från Sverige, kan du välja att antingen skicka din rapport till Integrity Investigations & Monitoring (ABB:s särskilda globala utrednings- och övervakningsteam för integritetsfrågor) (IIM) (Rapportera globalt till IIM, ABB Group) Business Ethics Helpline and Web Submission portal (abb.com) eller att skicka din rapport till en lokal representant för ditt valda svenska ABB-partnerföretag (Rapportera lokalt).

Rapportera globalt till IIM, ABB Group: Rapporter till den här hjälplinjen hanteras vanligtvis av IIM , eller kan vid behov hänvisas till en annan funktion, exempelvis HR.

Rapportera lokalt: Skicka din rapport till en lokal representant. De lokala representanter som utsetts för de svenska ABB-företagen är:

Vecka 30

Erik Husdal; Legal Counsel, erik.husdal@se.abb.com: +46 761 45 18 13.

Vecka 31 och framåt

Peter Flodin; Country Corporate Counsel: peter.flodin@se.abb.com: +46 730 91 33 11.

Listan över interna personer att rapportera till kommer att uppdateras.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp