ABB förvärvar Siemens verksamhet inom NEMA-lågspänningsmotorer

ABB förvärvar Siemens verksamhet inom NEMA-lågspänningsmotorer

  • ABB utvidgar sin portfölj inom NEMA-lågspänningsmotorer för att ytterligare etablera sig som ledande inom det segmentet
  • Uppfyller ABB:s löfte att expandera till nya marknader och på ett lönsamt sätt öka marknadsandelar
  • Etablerad tillverkning i Mexiko stöttar framtida tillväxt
  • Förvärvet förväntas förstärka marginalen för ABB Motion inom 24 månader

ABB tillkännager idag att företaget har undertecknat ett avtal om att köpa Siemens verksamhet inom NEMA-lågspänningsmotorer. Med tillverkning i Guadalajara i Mexiko bidrar förvärvet med en väl ansedd produktportfölj, en långvarig kundbas i Nordamerika och ett erfaret team inom drift, försäljning och ledning. Företaget har cirka 600 anställda och genererade intäkter på cirka 63 miljoner dollar 2021. Finansiella villkor kring transaktionen har inte redovisats. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2023.

Transaktionen är en del av affärsområdet Motions strategi för lönsam tillväxt och kommer att ge divisionen NEMA Motors möjlighet att utöka produktsortimentet, utveckla relationer i försörjningskedjan och förbättra stödet till den nordamerikanska kundbasen. Den ger också möjlighet att bättre stötta kunderna i Mexiko med lokal tillverkning och försäljning. ABB förväntar sig att gynnas av identifierade synergieffekter och att använda kompetens inom FoU, relationer i försörjningskedjan samt tillgång till marknaden för att få den kombinerade portföljen till sin fulla potential.

”Tilläggsförvärvet skapar ett starkt värde till ABB:s division NEMA Motors”, säger Tarak Mehta, chef för ABB:s affärsområde Motion. ”Genom att investera i verksamheten och öppna upp för säljmöjligheter i Nordamerika, och i synnerhet Mexiko, kan marginalen för ABB Motion förstärkas inom 24 månader.”

”Vi har länge uppskattat kvaliteten och konstruktionen på dessa motorer”, tillägger Jesse Henson, chef för ABB:s division NEMA Motors. ”Nu när vi har träffat ledningen bakom företaget är jag ännu mer övertygad om att vi tillsammans kan växa snabbare än någon av oss skulle kunna göra på egen hand. Vi ser fram emot att lägga till Siemens portfölj av NEMA-lågspänningsmotorer till vårt befintliga sortiment av industriella elmotorer från ABB och Baldor-Reliance®.”

Den globala industrin för NEMA-motorer, värd i storleksordningen 2,7 miljarder dollar, omfattar industriella elmotorer som främst används i Nordamerika. NEMA-motorer är centrala komponenter som används till att driva utrustning i industrier som livsmedel, olja och gas, gruvverksamhet och aggregat, vatten och avlopp, liksom tillämpningar som förflyttar luft, vätskor och enheter.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 11 augusti 2022, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtblickande uttalanden avseende ABB:s förvärv av Siemens verksamhet NEMA lågspänningsmotorer. Sådana framåtblickande uttalanden känns igen genom ord som planerar, avser, förväntar och liknande uttryck. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på aktuella förväntningar och innehåller risker och osäkerheter i samband med dessa, inklusive faktorer som kan komma att försena, avleda eller ändra vissa av dem och som kan leda till faktiska resultat och utvecklingar som avsevärt skiljer sig från de aktuella förväntningarna. Bland övriga risker finns det inga garantier för att de förväntade fördelarna med förvärvet kommer att förverkligas. Inga framåtblickande uttalanden kan garanteras. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande ska utvärderas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, i synnerhet de som identifierats i diskussionen om påverkande faktorer som återfinns i ABB:s årsredovisning i blankett 20-F. ABB åtar sig inte någon förpliktelse att officiellt uppdatera eller ändra några framåtsyftande uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp