Skandinavisk industri och ESS möts på ABB om forskning för ökad tillväxt

Skandinavisk industri och ESS möts på ABB om forskning för ökad tillväxt

Sverige och Skandinavien kan dra stor nytta av etableringen av den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Därför står ABB värd för ett möte i Västerås idag, där ett 30-tal forskningschefer från svensk och dansk industri tillsammans diskuterar vilka möjligheter som uppstår med ESS och hur bäst maximera nyttan för att stärka industrins konkurrenskraft.

”Vi på ABB är väldigt glada och stolta över att samla så många viktiga intressenter för industriell forskning och utveckling i Sverige och Danmark för ESS Innovation Day och visa upp vårt världsledande forskningscenter i Västerås”, säger Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB Sverige. ”Forskning och innovation lägger grunden för industrins konkurrenskraft och är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Mötet idag skapar möjligheter till att koordinera våra behov och se hur vi kan arbeta tillsammans, både industrier emellan samt mellan näringsliv, stat och akademi.”

  • Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB Sverige, Helmut Schober, ESS Director General, och Johan Söderström, Europachef på Hitachi Energy och medlem i ESS Executive Advisory Board. Foto: Roger Eriksson/ESS.
  • Helmut Schober, ESS Director General. Foto: Roger Eriksson/ESS.
  • ESS är en internationell anläggning som har 13 medlemsländer, med Sverige och Danmark som värdländer. Mötet i Västerås idag är en del i arbetet med att involvera och intressera de aktörer som i slutändan ska realisera forskningen i nya produkter och tjänster. Foto: Roger Eriksson/ESS.

På ESS kommer forskare från universitet och industri att kunna studera prover ner på atom- och molekylnivå. Med hjälp av neutroner, en oladdad partikel som finns i atomkärnan, kan forskarna se väte och andra lätta ämnen och därigenom lättare utveckla material till bland annat energieffektivare batterier och bättre mediciner.

”ESS kommer att ge enastående möjligheter för industrin, både för grundforskning och mer tillämpad materialforskning, och då speciellt inom områden där spjutspetsbolag har stora intressen”, säger Johan Söderström, Europachef på Hitachi Energy och medlem i ESS Executive Advisory Board.

ESS är en internationell anläggning som har 13 medlemsländer, med Sverige och Danmark som värdländer. Mötet i Västerås är en del i arbetet med att involvera och intressera de aktörer som i slutändan ska realisera forskningen i nya produkter och tjänster.

”ESS kommer att tillhandahålla unika verktyg med oöverträffad prestanda för att ge nya insikter i materialegenskaper och -bearbetning”, säger Helmut Schober, ESS Director General. ”Vi behöver se till att dessa verktyg används för att möta vår tids stora utmaningar, så att samhället, genom såväl industri som akademi, fullt ut kan dra nytta av denna forskningsanläggning i världsklass. Därför är det viktigt för oss att träffa företrädare för industrin och tillsammans diskutera hur vi kan möta deras behov.”

Läs hela pressmeddelandet från ESS här.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.  www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp