Global forskning från ABB E-Mobility visar: Barn driver på framtiden för elfordon

Global forskning från ABB E-Mobility visar: Barn driver på framtiden för elfordon

  • Barn spelar en viktig roll för att snabba på omställningen till elbilar, visar en studie från ABB E-Mobility inför World EV Day
  • Nästan 60 procent av föräldrarna säger att de utbildas i miljöfrågor av sina barn, och över två tredjedelar diskuterar inköp av elbilar med dem
  • Trots en allt större efterfrågan säger nästan hälften av föräldrarna att deras arbetsgivares policy inte stöttar övergången till elbil

Barn är redan pådrivande i elbilsrevolutionen trots att de ännu inte får köra själva, visar en ny global undersökning. ABB E-Mobility, världsledande inom lösningar för elfordonsladdning, har genomfört undersökningen som visar att barn inte bara utbildar föräldrarna i miljöfrågor och tillrättavisar dem när de beter sig på ett icke miljövänligt sätt, utan också bidrar till diskussioner kring större inköp, till exempel elfordon.

Studien omfattar 2 500 föräldrar med barn i åldrarna 8-16 år och 2 500 barn (i åldrarna 8–16 år) där deltagarna kommer från ABB E-Mobilitys 10 största marknader: Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. De centrala undersökningsresultaten, som släpps på World EV Day, visar på vilken avgörande roll nästa generation spelar vad gäller att minska utsläppen och möjliggöra en mer hållbar framtid.

Eva Kvist Östgren, chef för ABB E-Mobility i Sverige, säger följande om undersökningens resultat: ”Nästa generation tycker redan att det är spännande med elektrifiering och föräldrarna är i allt högre grad med på noterna, så det står klart att den äldre generationen som har inflytelserika befattningar måste komma ikapp och fatta de djärva beslut som krävs för att stötta en förändring nu.

Nära 8 av 10 föräldrar och tre fjärdedelar av barnen anser att den nuvarande globala miljösituationen är dålig. Undersökningen visar att det förekommer en dialog mellan generationerna om orsakerna till klimatförändringarna, och hur man ska minimera dem.

Nästan hälften av barnen har sagt till föräldrarna att de behöver vara mer miljövänliga medan nära 6 av 10 föräldrar säger att de har utbildats av barnen i miljöfrågor.

Nära 7 av 10 barn säger att de tycker det ska bli spännande att köra elbil i framtiden och drygt 80 procent menar att de tänker köra elbil (52 procent) eller hybridbil (30 procent) när de har åldern inne.

80 procent av barnen svarar att de tror att de kan påverka föräldrarnas inköpsbeslut, som att köpa en ny bil, och därför är det kanske inte så förvånande att 79 procent av föräldrarna säger att de skulle byta till en elbil eller hybridmodell om de skulle köpa ny bil inom tre år.

Andra frågor som tas upp i undersökningen visar både takten på omställningen mot elektrifiering och inom vilka områden det återstår arbete att utföra. Nästan 8 av 10 föräldrar säger att det vore troligare att de köpte en viss fastighet om det fanns en elfordonsladdare installerad – som ABB:s laddbox Terra AC – något som visar på hur viktigt det är att underlätta med enkel och bekväm laddning.

Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar, då nästan hälften av föräldrarna (48 procent) berättar att det företag de arbetar på inte har någon policy för att övergå till elfordon. Internationella energirådet (IEA) beräknar att elfordon kommer att utgöra 30 procent av de fordon som säljs i världen 2030, och man förutser att det blir avgörande med laddning hemma och på jobbet för att kunna klara en stor del av den totala efterfrågan, förutom en niofaldig utvidgning av antalet publika laddstationer till över 15 miljoner laddenheter fram till slutet av decenniet.

ABB har för egen del åtagit sig att byta ut hela sin globala flotta med över 10 000 fordon till elfordon fram till slutet av decenniet som en del av ABB:s hållbarhetsstrategi. I Sverige kommer ABB:s fordonsflotta på cirka 700 företagsbilar att vara helt eldrivna till 2024.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.  www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 september 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp