ABB lanserar cybersäkerhetslösning för att förenkla och förbättra skyddet av industriell infrastruktur

  • ABB Ability™Cyber Security Workplace samlar säkerhetsverktyg på ett ställe i en digital plattform som strömlinjeformar visningen av komplex information och minskar riskexponeringen
  • Ny lösning som syftar till att överbrygga kunskapsluckorna inom cybersäkerhet och skydda kritiska industriella tillgångar
  • Enklare kontroll över på säkerhetsinformation för driftpersonal ger bättre beslut och ökar industriell automationssäkerhet

ABB har lanserat ABB Ability Cyber Security Workplace (CSWP), som förbättrar skyddet av kritisk industriell infrastruktur genom att sammanföra såväl ABB:s som tredje parters säkerhetslösningar i en enkel och allomfattande digital plattform. Genom att säkerhetsinformationen görs mer åtkomlig och enklare att hantera kan tekniker och driftpersonal snabbt identifiera och åtgärda problem och därmed minska riskexponeringen.

Enligt forskningsinstitutet Cybersecurity Ventures förväntas kostnaderna för global cyberbrottslighet som stöld av immateriell egendom, driftstörningar och skada på fysiska tillgångar öka med 15 procent under de närmsta fem åren.1 Det skulle kunna representera en ungefärlig årskostnad för näringslivet på 10,5 biljoner dollar till 2025, motsvarande 50 procent av USA:s bruttonationalprodukt2.

ABB:s nya lösning bidrar till att hantera detta ökande hot och skydda tillgångarna mer effektivt genom att göra upprätthållandet av säkerhetskontroll till en daglig verksamhet och sammanställa informationen i en enda vy. Många av de cybersäkerhetsverktyg som används inom industrin idag är fragmenterade och tvingar användarna att hoppa från ett system till ett annat för att förstå den underliggande statusinformationen, utföra underhållsuppgifter eller reagera på en händelse. Informationen presenteras också ofta på ett sådant sätt att det är alltför komplext för alla som inte är specialister på cybersäkerhet eller förtrogna med en viss applikation, vilket kan medföra säkerhetsluckor och risk för tillgångarna.

”ABB:s CSWP-lösning övervinner dessa utmaningar genom att förenkla kontrollen av statusinformationen och möjliggöra fjärråtkomst, så att ABB:s tekniska domänexperter kan koppla upp sig direkt mot företagens miljö när det behövs extra support”, säger Matthew Virostek, produktägare för CSWP på ABB. ”Nätverken för operationell teknik och informationsteknik är också separerade så att riskfaktorerna identifieras snabbare, vilket ger mer informerade, datastyrda beslut som bidrar till att optimera prestanda och resursanvändning och därmed bidrar till att nå hållbarhetsmål.”

Enligt den senast rapporten från World Economic Forum (WEF) står den globala ekonomin inför en personalbrist inom cybersäkerhet på mer än 2,7 miljoner experter,3 och även om den minskar stadigt är den fortfarande alltför stor. Enligt 2021 års (ISC)2 Cybersecurity Workforce Study behöver antalet cypersäkerhetsexperter öka med 65 procent för att kritiska industriella tillgångar effektivt ska kunna skyddas mot det ökande antalet attacker av skadliga program.

Genom att förenkla hanteringen av cybersäkerhetsinformation kan ABB:s CSWP locka och rekrytera en ny generation specialister till industrin. De prognostiserade kostnaderna för digital omställning på 7 biljoner dollar från 2020 till 20234 gör det absolut nödvändigt att upprätthålla en stadig ström av cybersäkerhetstalanger för att skydda såväl kritiska infrastrukturer som livsuppehället för människor världen över.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 september 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

1 https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/

2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US

3 https://www.weforum.org/agenda/2022/03/closing-the-cybersecurity-skills-gap/

4 https://telecoms.com/507803/digital-transformation-spending-forecast-to-skyrocket-to-6-8-trillion/

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp