ABB avyttrar återstående innehav i Hitachi Energy till Hitachi

ABB avyttrar återstående innehav i Hitachi Energy till Hitachi

ABB har nått en överenskommelse om att till Hitachi, Ltd. (Hitachi) avyttra sin återstående andel på 19,9 procent i Hitachi Energy, det joint venture som bildades från ABB:s Power Grids-verksamhet 2020, där Hitachi äger en andel på 80,1 procent. Hitachi har utnyttjat sin köpoption som avtalades mellan parterna i december 2018.

Värdet för köpoptionen är 1,679 miljarder dollar. Företagen har kommit överens om att slutföra återstående åtaganden relaterade till den ursprungliga transaktionen, och ABB kommer att fortsätta att tillhandahålla tjänster under en övergångsfas till Hitachi Energy så att de fullt ut kan separeras från ABB:s system. ABB förväntar sig inte att redovisa någon betydande vinst eller förlust till följd av försäljningen. ABB förväntar sig ett nettopositivt kassainflöde på cirka 1,425 miljarder USD vid slutförandet av försäljningen. Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännanden och stängning förväntas ske under fjärde kvartalet 2022.

"Vi är mycket glada över att ha kommit överens om den sista delen av transaktionen tidigare än väntat och till förmånliga villkor. Detta kommer att stärka vår balansräkning ytterligare och ge oss ökad flexibilitet i våra beslut om kapitalallokering, säger Timo Ihamuotila, CFO på ABB.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 30 september, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Hitachi driver Social Innovation och skapar ett hållbart samhälle med data och teknik. Vi kommer att lösa kundernas och samhällets utmaningar med Lumada-lösningar som utnyttjar IT, OT (operationell teknik) och produkter, under affärsstrukturen Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries och Automotive Systems. Drivna av grönt, digitalt och innovation strävar vi efter tillväxt genom samarbete med våra kunder. Företagets konsoliderade intäkter för räkenskapsåret 2021 (slutade 31 mars 2022) uppgick till 10 264,6 miljarder yen (84 136 miljoner USD), med 853 konsoliderade dotterbolag och cirka 370 000 anställda över hela världen. För mer information om Hitachi, besök företagets webbplats på https://www.hitachi.com.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat. Dessa känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar”, ”förutser”, eller liknande uttryck. Emellertid föreligger risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet. Detta inkluderar affärsrisker förknippade med den volatila globala ekonomiska miljön och politiska förhållanden, kostnader förknippade med regelefterlevnad, förändringar i statliga regleringar och valutakurser och sådana andra faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s anmälningar till U.S. Securities & Exchange Commission, inklusive dess årsrapporter i Form 20-F. Även om ABB Ltd anser att dess förväntningar som återspeglas i sådana framtidsinriktade uttalanden är baserade på rimliga antaganden, kan de inte ge någon garanti för att dessa förväntningar kommer att uppnås.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp