ABB gör avsättning för tredje kvartalet kopplat till återstående Kusile-ärenden

ABB gör avsättning för tredje kvartalet kopplat till återstående Kusile-ärenden

ABB fortsätter diskussionerna med relevanta myndigheter angående de återstående ärendena kopplat till det historiska Kusile-projektet i Sydafrika som tilldelades 2015. Följaktligen kommer ABB att göra en icke-operativ avsättning på cirka 325 miljoner USD som kommer att återspeglas i verksamhetens rörelseresultat för tredje kvartalet 2022, och liknande kassaflödeseffekter förväntas under efterföljande kvartal. Baserat på dessa diskussioner tror inte ABB att det kommer behöva göras några ytterligare väsentliga avsättningar kopplat till dessa ärenden. Bolaget fortsätter att samarbeta fullt ut med respektive myndigheter och hoppas kunna nå en slutgiltig uppgörelse med dem inom kort.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 30 september, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat. Dessa känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar”, ”anser”, ”hoppas” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att vårt faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet, vilket kan påverka vår möjlighet att uppnå något eller alla uttalade mål. De viktiga faktorerna som kan orsaka sådana avvikelser inkluderar bland annat affärsrisker förknippade med den volatila globala ekonomiska miljön och politiska förhållanden, kostnader förknippade med regelefterlevnad, förändringar i statliga regleringar och valutakurser och sådana andra faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s anmälningar till U.S. Securities & Exchange Commission, inklusive dess årsrapporter i Form 20-F. Även om ABB Ltd anser att dess förväntningar som återspeglas i sådana framtidsinriktade uttalanden är baserade på rimliga antaganden, kan de inte ge någon garanti för att dessa förväntningar kommer att uppnås.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp