Maskinen som stresstestar högspänningskablarna som ger oss el

Maskinen som stresstestar högspänningskablarna som ger oss el

Kablar är en viktig del i infrastrukturen som förser samhället med elektricitet. Innan de kan grävas ner eller läggas på havsbotten måste de först testas – med upp till 1,5 miljoner volt. Till kunder över hela världen bygger Elektrisk Drivteknik, EDT, i Kungälv kundanpassade strömgeneratorer som testar just dessa högspänningskablar.

De sista kalibreringarna av en färdigmonterad strömgeneratorn som snart ska levereras pågår.

”Allt måste stämma. Det är nolltolerans på avvikelser”, säger teknikern Tobias Andersson, tekniker på EDT, som följer mätningarna på en skärm.

  • Innan strömgeneratorn kan levereras till kund testas den noggrannt. Här av teknikern Tobias Andersson.
  • EDT föredrar när det är färre varianter av en produkt men med ett bredare användningsområde. Antalet kontaktorer har därför gått ner från 40 till fyra.

Deras kund är en tillverkare av högspänningskabel för likström (HVDC) som klarar att överföra el långa sträckor, till exempel från vindkraftsparker till havs in till land. Testerna utförs i jättestora hallar där strömgeneratorns ena del placeras på en hög ställning som påminner lite om en oljerigg. På golvet står ett pumpaggregat som förser generatorn med energi. En referensenhet styr strömmen så att temperaturen hålls konstant i kabeln som provas. Den del av kabeln som testas är upp till 150 meter lång och den färdiga kabeln kan vara fyra mil.

”Ett system av kablar kan överföra över 1000 MW. Det räcker till 10 fabriker eller 100 000 villor, det vill säga en större svensk stad”, säger Claes Hugoson, ägare och vd på EDT.

Trots att EDT bara tillverkar en till tre strömgeneratorer per år står de för hälften av företagets inkomster. Teamet är med genom hela processen från val av produkt till leverans, installation, intrimning, körstart och om kunden så önskar även all service och underhåll.

2: I EDT:s verkstad står en strömgenerator färdig för leverans till kund. Kopparskenorna skyddar dess inre, där Claes Hugosons framgångsrika uppfinning döljer sig.
2: I EDT:s verkstad står en strömgenerator färdig för leverans till kund. Kopparskenorna skyddar dess inre, där Claes Hugosons framgångsrika uppfinning döljer sig.

Heta tester

Högspänningskablarna behöver vara effektiva, säkra och hållbara för att tillförlitlig leverera ström under hela sin livstid. Men det är inte bara kablarna som måste hålla, det behöver även testutrustningen från EDT göra. Claes berättar hur testet går till.

”Vår apparat värmer upp och provar kablarna till den spänning den är gjord för, vanligtvis 525 eller 800 kV, plus eller minus. Därefter görs stötspänningsprov med en topp på ungefär den dubbla spänningen och motsatt polaritet.”

I en del fall krävs att värmecykeln upprepas upp till 300 gånger, vilket tar ett år. Då får inte strömgeneratorn fallera. Ett enda avbrott kan resultera i 14 dagars stopp i en hall som kostar 30 000 kronor per dag eller mer att hålla i gång.

Förstahandsvalet är ABB

För att kunna leva upp till de högt ställda förväntningarna krävs att EDT:s leverantörer håller minst lika hög standard som EDT:s färdiga produkter. 90 procent av komponenterna i styrskåpen kommer från ABB.

  • Mjukstartare är en av produkterna från ABB som finns i EDT:s strömgeneratorer.
  • Motorer från ABB - en viktig komponent för EDT.
  • Den nya digitala produktkatalogen från ABB uppskattas av EDT eftersom det har blivit tydligare vilka tillbehör som hör ihop med en viss modell.

”ABB har varit vårt förstahandsalternativ ända sedan vi startade 2012. Jag har stort förtroende för deras personal och produkter. Vi har alltid fått den stöttning vi behöver”, säger Claes Hugoson. ”Vi försöker komma bort från slit och släng och ABB:s produkter är både smarta, säkra och miljömässigt hållbara eftersom de har en lång livslängd. ABB är helt enkelt bäst för våra ändamål.”

ABB-säljaren Anders Cullbrand ser stolt ut när han får höra att ABB levererar på alla de punkter som är viktiga för EDT och deras kunder.

"Vi älskar att arbeta med företag som EDT som tillför så mycket fokus och passion till sina projekt. Det är bra att förstå hur vår teknik och vår support hjälper deras arbete – och säkerställer att de högspänningskablar som vi alla förlitar oss på för att få ström testas så omfattande innan de börjar användas.”

”Det är en stor utmaning att få stora mängder ström dit man behöver den. Elförsörjningen är så viktig”, säger Anders Cullbrand, säljare på ABB Electrification (på stegen), som den här dagen rycker in för kollegan Annika Schiller, som i vanliga fall sköter kontakten med EDT.
”Det är en stor utmaning att få stora mängder ström dit man behöver den. Elförsörjningen är så viktig”, säger Anders Cullbrand, säljare på ABB Electrification (på stegen), som den här dagen rycker in för kollegan Annika Schiller, som i vanliga fall sköter kontakten med EDT.

Fakta: ABB-produkter i EDT:s testutrustning

Motorer, spänningsaggregat, kontaktorer, mjukstartare, motorskydd, lastfrånskiljare, tryckknappar, signallampor, nödstopp, dvärgbrytare, säkerhetsreläer och reläskydd REM615.

Fakta: Elektrisk Drivteknik (EDT)

EDT är ett litet företag som nischat sig på specialdesignade testutrustningar till kunder som tillverkar högspända kablar. EDT är även en komplett leverantör av elmotorer, generatorer och styrsystem till kunder inom energisektorn, process- och verkstadsindustrin.

Text & foto: Anna Rehnberg

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp