ABB inviger nytt kontor i Skellefteå – fortsätter tillväxtresan i Västerbotten

ABB inviger nytt kontor i Skellefteå – fortsätter tillväxtresan i Västerbotten

Det nya kontoret blir en betydande del i den fortsatta rekryteringssatsningen för att fortsatt kunna driva på industriutvecklingen i Västerbotten.

I början av 2022 flyttade verksamheten i Skellefteå från sina dåvarande lokaler på Hammarängen till nya moderna lokaler på Kanalgatan. På kontoret finns idag 43 medarbetare som betjänar flera stora industrier i området som gruv- & smältverksindustri, papper & massa, sågverksindustri, batteriproduktion, VA-anläggningar och fjärrvärme. Målet är att öka antalet medarbetare till 70 inom de närmaste åren.

Skellefteå utgör en del av ABB:s satsning i norra Sverige för att säkra tillgänglighet och service för både nya och etablerade aktörer. Genom nära samarbete med kunder och partner bidrar ABB:s lösningar inom automation, elektrifiering och digitalisering till att optimera anläggningar samt stärka företagens konkurrenskraft.

”ABB:s lokala kontor är en viktig samlingspunkt och målet är att utöka lokalerna ytterligare i takt med att antalet medarbetare fortsätter att öka. På det nya kontoret på Kanalgatan är kontorsytorna flexibla vilket innebär att medarbetarna själva kan välja arbetsplats efter sina och våra kunders behov”, säger Kim Salsbring, chef för ABB Process Industries i Skellefteå.

Invigningen av de nya lokalerna skedde i samband med ABB:s event för kunder och partner i Skellefteåområdet. Under eventet lades fokus på pågående projekt och samarbeten i syfte att skapa större nyttor ihop.

  • Bandklippning (f.v.) av Kim Salsbring, chef för ABB Process Industries i Skellefteå, Lisa Önnerlöv, R&D Customer and User Experience Lead på ABB Process Industries, Torbjörn Ottosson, Head of Solutions & Service på ABB Process Industries i Sverige och Joachim Nordin, vd på Skellefteå Kraft.
  • Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft tillsammans med Johan Granström, Head of Energy Transition på ABB Energy Industries, diskuterar den hållbara energihanteringslösning som togs fram för Sara Kulturhus som invigdes hösten 2021.
  • Rasmus Tammia från Bolidens AI-program och bidrog med en framtidsspaning kring hur AI kan möjliggöra mer effektiva industriprocesser.

Hållbara energilösningar

Bland andra deltog Patrik Sundberg, affärsenhetschef på Skellefteå Kraft, för att tillsammans med ABB diskutera den hållbara energihanteringslösning som togs fram för Sara Kulturhus som invigdes hösten 2021. Husets energisystem är byggt för att vara så energieffektivt och hållbart som möjligt i sig självt, men också för att vara en del i ett större ekosystem av energi och innovation.

Med hjälp av gemensamt utvecklade lösningar kan kulturhuset välja varifrån det hämtar sin energi, och kan dessutom förändra sin energianvändning över tid. Den stora höjdpunkten vid presentationen av projektet var konstaterandet att kulturhuset idag anses vara koldioxidpositivt – alltså att det bidrar till att avlägsna mer koldioxid från atmosfären än det tillför. Tanken är också att konceptet för kulturhuset ska kunna tillämpas i andra projekt framåt.

AI innebär effektivare processer

Under eventet medverkade även Rasmus Tammia från Bolidens AI-program och bidrog med en framtidsspaning kring hur AI kan möjliggöra mer effektiva industriprocesser. Som exempel lyftes projektet ”AI operator support” där man med hjälp av AI och algoritmer kunnat modellera och prediktera utbyten av koppar i utvinningen av metaller och mineral.

Även ABB ser ett växande behov av digitalisering inom industrin. I ABB:s digitala lösningsportfölj ABB Ability™ ingår bland ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite, som kombinerar kraften i industriell analys och just artificiell intelligens i en digital plattform.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp