Forskning på Linköpings Universitet belönas med Gunnar Engströms ABB-stipendium 2022

  • Giacomo Carraro från Linköpings Universitet tilldelades årets stipendium från Gunnar Engströms ABB-stiftelse
  • Forskningen bidrar till att skala upp en laboratorieprototyp baserad på anaerob nedbrytning för biogasproduktion
  • Stipendiet på 150 000 kronor delades ut under ett styrelsemöte vid Linköpings Universitet, strategisk samarbetspartner till ABB

Giacomo Carraro, doktorandstudent och forskare på Biogas Solutions Research Center vid Linköpings Universitet, har tilldelats årets stipendium från Gunnar Engströms ABB-stiftelse. Carraro tilldelades stipendiet för sin forskning som syftar till att öka biogasproduktionen från proteinnedbrytning, förhindra biologiska hämningar från ammoniakkväve och öka värdet av rötresten från biogasanläggningar. Prototypen kommer att öka den tekniska motståndskraften och den operativa flexibiliteten hos biogasanläggningar.

Från höger, Jan-Ingvar Jönsson LiU, Mikael Dahlgren,ABB, Stipendiaten Giacomo Carraro, Cathrine Helin ABB, Ingela Lindahl LiU, Björn Lundén ABB. Foto Magnus Johansson LiU
Från höger, Jan-Ingvar Jönsson LiU, Mikael Dahlgren,ABB, Stipendiaten Giacomo Carraro, Cathrine Helin ABB, Ingela Lindahl LiU, Björn Lundén ABB. Foto Magnus Johansson LiU

”Jag är väldigt glad över att få den här utmärkelsen. I min forskning undersöker jag metoder för att öka biogasanläggningars intag av proteinrika substrat samtidigt som man återvinner mineraliserat kväve och förhindrar ammoniakhämning i biogasreaktorerna. Jag utför detta i ett batchförsök i laboratorieskala men planerar att testa denna lösning även i kontinuerliga system. Jag hoppas och ser fram emot att testa denna lösning med en större prototyp i verkliga biogasanläggningar. Det är ett intressant område med stor relevans för ett teknikföretag som ABB, och med hjälp av stipendiet ser jag fram emot att kunna fortsätta med min forskning”, säger Giacomo Carraro.

Under hösten arbetar Giacomo med att generera tillräckligt med data för att i början av 2023 publicera minst tre artiklar om prototypens prestanda och dess effekter på rötningsprover från fullskaliga biogasanläggningar. Parallellt arbetar han med flera manuskript där det första behandlar en systematisk översikt om fastvätskekoppling av rötrester för att återvinna en fast fraktion som är rik på fosfor och fibrer och en tunn vätskefraktion som är rik på ammoniakkväve och kalium.

 Stipendiaten Giacomo Carraro, Linköpings Universitet. Foto Magnus Johannson.
Stipendiaten Giacomo Carraro, Linköpings Universitet. Foto Magnus Johannson.

ABB har sedan 2014 ett strategiskt samarbete med Linköpings Universitet, som är en viktig partner inom både forskning och kompetensförsörjning.

”Det känns väldigt roligt att få uppmärksamma Giacomo Carraros forskning inom biogas. Resultaten och slutsatserna från forskningen har stor betydelse och relevans för ABB:s verksamhet och vi hoppas att Carraro kan vidareutveckla sin forskning och implementera resultaten i verkligheten”, säger Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Sverige.

Om stipendiet
Gunnar Engströms ABB-stiftelse bildades 1983 och har som syfte att uppmärksamma och belöna yngre, framgångsrika forskare för deras insatser inom svensk energiforskning. Målgruppen för stipendiet är bred, vilket gör priset intressant för hela den svenska energiforskningen. Resultat som belönas ska ha, eller ser ut att få, praktisk och ekonomisk betydelse för energitillförsel, energikonvertering, energilagring eller energihushållning.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp