ABB E-mobility tar in cirka 200 miljoner CHF i en private placement för att stötta tillväxtresan inför börsnoteringen

ABB E-mobility tar in cirka 200 miljoner CHF i en private placement för att stötta tillväxtresan inför börsnoteringen

ABB E-mobility, global ledare inom laddlösningar för elfordon, tillkännager idag signeringen av en private placement, lett av nya minoritetsinvesterare, på cirka 200 miljoner CHF för nyemitterade aktier inför börsnoteringen. Transaktionen kommer att slutföras under det fjärde kvartalet. ABB E-mobility ska använda kapitalet för att fortsätta genomförandet av tillväxtstrategin, något som drivs av både organisk utveckling och förvärv inom hård- och mjukvara.

I nyemissionen deltar den stiftelseägda och Schweizbaserade internationella investeringsgruppen Interogo Holding AG genom dess investeringsfond för långsiktiga investeringar i noterade och onoterade aktier. Även schweiziska moyreal holding ag (”moyreal”), ett single-family office med en lång historia inom bilindustrin, med rådgivning från Helvetic Trust AG, och ABB E-mobilitys ordförande Michael Halbherr deltar i denna private placement. Interogo Holding och moyreal anser att ABB E-mobility kommer att spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. ABB förblir en engagerad partner till ABB E-mobility med ett aktieinnehav på cirka 92 procent, vilket innebär att ABB även framöver ger företaget tillgång till finansiering och fortsätter att stödja ABB E-mobilitys framtida tillväxtresa.

ABB:s vd Björn Rosengren säger: ”Vi håller fast vid vår strategi att lista vår E-mobility-verksamhet separat, förutsatt konstruktiva marknadsförhållanden. Under tiden får vi med Interogo Holding, moyreal och Michael Halbherr som nya aktieägare i ABB E-mobility; ett erkännande av företagets ledande kunderbjudande och marknadsposition. Denna private placement understryker vårt gemensamma åtagande att säkerställa ABB E-mobilitys snabba tillväxt för att fortsatt vara bäst positionerade som ledande i sektorn för laddlösningar för elfordon.”

”Vi har följt utvecklingen inom elfordonsladdning under en lång tid och är imponerade av vad ABB E-mobility-teamet har uppnått. ABB E-mobility är väl positionerat att stötta omställningen mot en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet och aktieägarna”, säger Richard Silén, vd för IH Long-term Equity Advisors AB, Interogo Holding AG:s enhet för långsiktiga investeringar.

Hela styrelsen har utsetts

Efter att ordföranden Michael Halbherr utsetts, liksom ABB:s tre representanter Morten Wierod (affärsområdeschef för Electrification), Carolina Granat (HR-chef) och Andreas Wenzel (chef för Strategy and M&A), har ytterligare tre fristående styrelseledamöter utsetts till ABB E-mobility: Håkan Samuelsson, Annette Köhler och Peter Molengraaf. Dessutom har Richard Silén, vd för IH Long-Term Equity Advisors AB, utsetts till styrelseledamot.

Styrelsen, som omfattar expertis inom fordonssegmentet, energi, finans och digitalisering, har bildats för att styra divisionen som ett agilt och snabbrörligt fristående företag.

ABB E-mobility är global marknadsledare när det gäller att bygga en framtid med nollutsläpp med smarta, tillförlitliga och utsläppsfria laddlösningar för elfordon. Sedan början av året har företaget skalat upp verksamheten avsevärt, även genom ett antal förvärv och investeringar, inklusive In-Charge, Chargelab och Numocity, liksom att man invigt en toppmodern produktionsanläggning i Italien och expanderat i USA.

Lilja, Morgan Stanley och UBS agerade finansiella rådgivare och Lenz & Stähelin agerade externa juridiska rådgivare åt ABB avseende denna private placement.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 21 november 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information

Detta pressmeddelande innehåller s.k. framåtsyftande information och uttalanden som bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive ekonomiska förhållanden i regioner och branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”avser”, ”förväntar, ”planerar” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål eller förväntade transaktioner, inklusive men inte begränsat till den föreslagna marknadsintroduktionen. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med covid-19-pandemin, fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, inklusive konflikten i Ukraina, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias. Föregående lista över faktorer är inte uttömmande och alltför stor vikt ska inte läggas vid något framåtblickande uttalande, inklusive prognoser, som enbart kan hänföras till det datum då det utfärdades.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp