ABB lanserar ett Energy Management-system för grön vätgas för att minska produktionskostnaderna med upp till 20 procent

  • ABB Ability™ OPTIMAX® hjälper företag inom vätgasproduktion att sänka elkostnader med upp till 20 procent
  • Programvaran ökar verkningsgraden hos energiintensiva elektrolysanläggningar som används för att framställa grön vätgas
  • Genom att väga in prognoser och planering under dagen säkerställer lösningen att företagen kan handla konkurrenskraftigt på nätet

ABB introducerar sitt energistyrsystem ABB Ability™ OPTIMAX® på den gröna vätgasmarknaden som ett stöd för att minska produktionskostnaderna genom att möjliggöra en realtidsoptimering av energiförbrukningen i hela anläggningen.

Grön vätgas som framställs genom elektrolys – en process som använder elektricitet från förnybara källor för att spjälka vatten till vätgas och syre – är allmänt ansedd som en viktig energivektor för att uppnå en framtid med låga koldioxidutsläpp. Det innebär dock stora utmaningar när det gäller höga produktionskostnader och energiintensiva processer.

Enligt Green Hydrogen Catapult, ett globalt initiativ som utgörs av ledande energibolag, måste kostnaden för att producera grön vätgas sjunka med 50 procent till under 2 USD/kg till år 2026 för att produktionskapaciteten ska kunna skalas upp till de 50 gånger som krävs.

ABB:s OPTIMAX® stöttar detta i alla aspekter i en vätgasanläggnings livscykel, från simulering vid utformnings- och konstruktionsfaserna till realtidsvisualisering och övervakning under drift. Programvaran mäter dubbelriktade energiflöden och koldioxidutsläpp och tillhandahåller sammanhangsbaserade data som operatörerna kan använda för att avgöra de optimala energiförbrukningsnivåerna för att understödja anläggningens processer och minimera avfallet.

Lösningens transparens kan också användas för att öka effektiviteten och säkerheten i varje elektrolysmodul som körs på anläggningen, reglera varje enskild moduls hastighet och säkerställa att den endast används när den behövs.

”Att skala upp den gröna vätgasproduktionen kräver betydande kapitalinvesteringar samt höga driftkostnader”, säger Sleman Saliba, Global Product Manager Energy Management för ABB Process Automation. ”Närmare 70 procent av de totala driftkostnaderna för att driva en vätgasanläggning kommer från den el som krävs för att spjälka vattenmolekylerna i elektrolysprocessen. Med OPTIMAX®, som innebär en teknikinvestering på 1–3 procent, kan operatörerna köra sina industriprocesser på det energieffektivaste sättet och uppnå upp till 20 procent minskning av el kostnader”.

Genom att införa planering under dagen kan operatörerna även använda OPTIMAX® för att planera i förväg så att de kan handla konkurrenskraftigt på elnätet och utveckla ett cirkulärt energisystem som bygger på prognoser av tillgänglig förnybar energi mot efterfrågan och samtidigt väga in priserna på elmarknaden.​

Lösningen kan också användas för att optimera grön vätgasintegrering med befintliga vätgasnätverk samt eventuell framtida infrastruktur som kan komma att utvecklas.

ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi servar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning och analys och den marina sektorn. Som den globala tvåan på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

ABB är ett ledande teknikföretag inom elektrifiering och automation, som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kombinerar tekniskt kunnande och programvara för att optimera hur saker tillverkas, transporteras, drivs och hanteras. Med grunden i över 130 års kompetens är ABB:s ~105 000 medarbetare starkt engagerade i att utveckla innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 november 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp