ABB slutför försäljningen av resterande andelar i Hitachi Energy till Hitachi

ABB slutför försäljningen av resterande andelar i Hitachi Energy till Hitachi

ABB har slutfört den tidigare kommunicerade avyttringen till Hitachi, Ltd. (Hitachi) av återstående aktieandel på 19,9 procent i samriskföretaget Hitachi Energy som bildades genom ABB:s Power Grids-verksamhet 2020, där Hitach i innehar en andel på 80,1 procent. Hitachi har utnyttjat sin köpoption som överenskommits mellan parterna i december 2018. Genom avyttringen har ABB realiserat ett positivt nettokassaflöde på cirka 1,425 miljarder dollar under fjärde kvartalet 2022.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp