ABB investerar i artificiell intelligens med startupföretaget Viking Analytics

ABB investerar i artificiell intelligens med startupföretaget Viking Analytics

  • ABB:s division Distribution Solutions och Viking Analytics stärker sitt strategiska samarbete för att tillämpa artificiell intelligens (AI) på asset management-tjänster
  • Viking Analytics AI-assisterade analysprogramvara hjälper kunderna att identifiera avvikelser i hälsostatus för sina tillgångar innan det blir ett problem
  • Genom att förlänga livstiden på tillgångarna minskas kostnaderna och drifttiden maximeras

Eftersom kundernas efterfrågan på verktyg för förutsägande underhåll ökar, förvärvar ABB ett minoritetsinnehav i det svenska startupföretaget Viking Analytics via sin riskkapitalenhet, ABB Technology Ventures (ATV). Det strategiska samarbetet att ta fram nästa generations förutsägande analyser av tillgångshälsa för elektrisk utrustning innebär att kunderna kan förutse avvikelser innan de hinner utvecklas till risker i verksamheten. Ekonomiska detaljer kring investeringen har inte redovisats.

Med AI-baserade algoritmer har Viking Analytics skapat en analysmotor som automatiskt detekterar oupptäckta drifttillstånd eller drifttillstånd som vanligen föregår fel på den elektriska utrustningen. På så sätt blir det enklare för operatörer att förebygga dyra feltillstånd, planera underhållet på ett effektivt sätt och maximera drifttiden.

Rajet Krishnan, vd för Viking Analytics, säger: ”Företagets mål är att industrispecialister enkelt ska kunna extrahera insikter och värde från både processdata och tillgångsdata tack vare AI. Genom att ingå i ett strategiskt samarbete med ABB har vi kunnat utvidga vårt kunnande inom domänen elektrisk utrustning och tillsammans ta fram en lösning för att detektera avvikelser i mellanspänningsutrustning. Att ABB investerar i vårt företag visar att relationen mellan företagen stärks och gör att vi kan skala upp och vidareutveckla de nya AI-baserade mjukvarulösningarna”.

"Med trycket på att säkerställa drifttid och förlänga livscykeln för elektriska tillgångar gör partnerskapet med Viking Analytics det möjligt för oss att utveckla analyser som hjälper kunderna att upprätthålla sin verksamhet och sänka kostnaderna", säger Sherif El- Meshad, Digital Lead, Electrification på ABB. "Kunderna kommer att få de insikter de behöver för att fatta välgrundade beslut om sin elutrustningsflotta och vidta förebyggande åtgärder för att undvika kostsamma fel." Viking Analytics teknik är ett bra komplement till ABB Ability™ Asset Manager som ger full insyn på fjärrbasis i hälsostatusen för tillgångar och elektriska system. Integreringen av Viking Analytics nya AI-motor ger avancerade analysverktyg för förutsägande och förebyggande av felförhållanden i kundernas elektriska utrustning.

Viking Analytics vann ABB Electrifications Startup Challenge 2020, en global tävling för teknikinnovatörer. De senaste två åren har ABB och Viking Analytics tagit fram mjukvara och infopaneler för detektering av avvikelser i en dataserie som genererats av sensorer på elektrisk utrustning.

"Det här fallet är mycket speciellt, eftersom det inte ledde till en omedelbar investering att vinna förstapriset i Electrification Startup Challenge", säger Anton Kotov, strategichef på ABB Electrification. "Istället fortsatte divisionen Distribution Solutions och Viking Analytics med ett nära samarbete innan ABB gick med i ett starkt syndikat för att göra investeringen."

Investeringen i Viking Analytics är den senaste i raden av åtgärder för att utöka ABB:s ekosystem av innovationspartners. Sedan bildandet 2009 har ATV investerat cirka 350 miljoner dollar i nystartade företag som stöder nya affärsmodeller och förbättrar företagets utbudsportfölj.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 26 januari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

Viking Analytics startade sin verksamhet 2018 och har ett uppdrag att göra det möjligt för alla industriella serviceföretag som underhållsföretag, OEM-företag och systemintegratörer att övervaka fler maskiner på ett tillförlitligt sätt. Vikings egenutvecklade lösning prioriterar de maskiner som behöver uppmärksamhet och ger samtidigt relevanta förklaringar till prioriteringen. Dessutom kan experter ge feedback baserat på prioriteringslistan och rekommendera åtgärder, vilket lösningen lär sig. Med Vikings lösning kan serviceföretag erbjuda tillförlitliga fjärrövervakningstjänster med färre falska larm och utan interna AI-team. https://vikinganalytics.se/.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp