Kinesisk sopförbränningsanläggning minskar energiförbrukningen med 30 procent tack vare varvtalsreglering

Kinesisk sopförbränningsanläggning minskar energiförbrukningen med 30 procent tack vare varvtalsreglering

  • ABB:s frekvensomriktare har ökat energieffektiviteten vid Beijing Enterprises Environment Group Limiteds (BEEGL:s) anläggning för behandling av fast avfall i Zhangjiagang
  • Anläggningen får lägre energiförbrukning, samtidigt som stadens kapacitet för avfallshantering ökar till 2 250 ton om dagen
  • De 23 nya högeffektiva frekvensomriktarna (VSD) minskar anläggningens årliga kolförbrukning med 120 000 ton, vilket eliminerar mer än 300 000 ton koldioxidutsläpp

ABB levererar högeffektiva frekvensomriktare till Beijing Enterprises Environment Group Limiteds (BEEGL:s) anläggning för behandling av fast avfall i Zhangjiagang, som ligger i Jiangsu-provinsen i Kina. Projektet ska minska anläggningens årliga kolförbrukning med mer än 120 000 ton och koldioxidutsläppen med mer än 300 000 ton.

En stor del av utrustningen vid anläggningen på 370 gigawattimmar (GWh) – inklusive rökgasfläktar, blåsmaskiner och cirkulationspumpar – drivs med elmotorer. Genom att varvtalsreglera dessa motorer med frekvensomriktare (VSD) ökar energieffektiviteten markant. Eftersom anläggningen genererar elektricitet genom avfallsförbränning, minskar detta också i hög grad koldioxidutsläppen.

Anläggningen använder 10 uppsättningar ACS580MV- mellanspänningsomriktare och 13 uppsättningar ACS580- lågspänningsomriktare för att varvtalsreglera motorer i hela anläggningen, vilket minskar energiförbrukningen med cirka 30 procent. Förutom de betydande energibesparingarna och minskningen av koldioxidutsläppen, räknar BEEGL också med ökad tillförlitlighet, säkrare drift och färre avbrott i kraftproduktionen.

Anläggningen startades i slutet av november 2022, med förväntade förbättringar av stadens kapacitet för avfallshantering från 900 ton till 2 250 ton per dag. Detta bidrar till Zhangjiagangs hållbarhetsarbete, eftersom anläggningens utsläpp blir 40 procent lägre än om avfallet skickats till deponi. Projektet drivs enligt BOT-principen (Building-Operation-Transfer) under en licensperiod på 30 år fram till 2038 för fas I, och 30 år till 2044 för fas II.

”Byggandet av anläggningen är ett viktigt steg för vårt företags bidrag till Kinas mål för att reducera koldioxidtoppar och nå koldioxidneutralitet”, säger Liu Yanfeng, civilingenjör från den tekniska avdelningen vid BEEGL. ”ABB:s frekvensomriktare uppfyller behoven för styrning av processutrustningen under kraftgenereringsprocessen, vilket ökar utrustningens livslängd. Samtidigt gör den höga tillförlitligheten och säkerheten hos ABB:s frekvensomriktare att vi kan använda utrustningen på ett smartare sätt”.

”Det här projektet med BEEGL är ett utmärkt exempel på att omvandla avfall till energi”, säger Li Shiping, försäljningschef, System Drives vid ABB Motion China. ”Frekvensomriktare är avgörande för att förbättra energieffektiviteten i processen och den höga tillförlitligheten hos våra produkter gör dem till ett utmärkt val för energiproduktion. Frekvensomriktare kan inte bara minimera avbrotten, utan också möjliggöra energibesparing. Detta gör kraftgenereringsprocessen ännu grönare”.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s ~ 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.

ABB Motion håller världen igång - och sparar energi varje dag. Vi förnyar och flyttar fram gränserna för tekniken för att möjliggöra en framtid med lägre utsläpp för kunder, branscher och samhällen. Med våra digitalt aktiverade drivsystem, motorer och tjänster får våra kunder och partner bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Vi erbjuder en kombination av domänkompetens och teknik för att leverera den optimala drivsystem- och motorlösningen för många olika tillämpningar inom alla industrisegment. Tack vare vår globala närvaro finns vi alltid närheten för att betjäna våra kunder. Vi bygger vidare på över 130 års samlad erfarenhet av elektriska drivlinor för att lära oss och bli bättre för varje dag.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat den 31 januari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp