Zenith สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ

Zenith สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ

Zenith สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่รวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก ABB และ GE เข้าด้วยกัน เพื่อนําเสนออุปกรณ์ที่รวมความสามารถของหน่วยประมวลผล แผงควบคุม หน้าสัมผัสของสวิตช์ รวมถึงหน้าจอสื่อสารเข้าไว้ด้วยกันในผลิตภัณฑ์เดียวจะช่วยให้ผู้ใช้งานต่อใช้งานได้ง่าย และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟตกได้ดียิ่งขึ้น

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า TruONE
สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า TruONE

กลางปี 2018 ABB ได้เข้าควบรวมกิจการในส่วนของบริษัท GE Industrial Solutions ซึ่งเป็นผู้นําในธุรกิจด้านระบบอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมการจ่ายไฟฟ้าระดับโลก ดังนั้นทางบริษัท ABB จึงได้มีการบูรณาการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ GE เข้ากับสินค้าและบริการที่หลากหลายของ ABB ตัวอย่างหนึ่งของการบูรณาการร่วมกัน คือการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ รุ่น Zenith ZTX และ ZTGของ GE เข้ากับเทคโนโลยีสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า TruONETM จาก ABB ให้กลายเป็นตู้สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ควบคุมการจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความร่วมมือของสองบริษัทชั้นนํา อุปกรณ์ ATS ชุดใหม่นี้รองรับไฟตั้งแต่กระแสที่ 30 - 1,200 แอมป์ และแรงดันใช้งานที่200 - 480 โวลต์ (กระแสสลับ)

สำหรับงานสำคัญๆ ที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่สามารถดับหรือหยุดได้ เช่น ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาล หรือระบบขนส่งสาธารณะการเลือกติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสํารองไว้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการเลือกเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก (หม้อแปลงไฟฟ้า) กับแหล่งจ่ายสํารอง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันดังนั้นสำหรับผู้รับเหมา โรงประกอบตู้ หรือผู้ใช้งาน พบว่าตู้สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟในสมัยก่อนการใช้งาน การประกอบและติดตั้ง ค่อนข้างเป็นงานที่ซับซ้อน ต้องมีการเดินสายมากมายรวมถึงการตั้งค่าที่หลากหลาย จึงมักพบปัญหาสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ พบปัญหาความผิดพลาดในการออกแบบและการเดินสายไฟ แต่ปัญหาข้างต้นจะหมดไปด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า TruONETM จาก ABB

TruONETM จาก ABB นับเป็นอุปกรณ์สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า ที่รวมอุปกรณ์สำคัญพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในตัวอุปกรณ์ อาทิเช่น เซนเซอร์ตรวจวัดแรงดัน ความถี่ ชุดควบคุม หน้าสัมผัสสวิตช์รวมถึงหน้าจอผู้ใช้งานเข้าในอุปกรณ์เดียว จึงเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการติดตั้ง สามารถลดการติดตั้งและเดินสายได้กว่า 80% มาพร้อมฟังก์ชันในการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลที่น่าเชื่อถือทั้ง IEC และ UL ดังนั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานลดการออกแบบลดระยะเวลาที่เครื่องต้องหยุดและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น Zenith ZTGและ ZTX
สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น Zenith ZTGและ ZTX

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น Zenith ZTGและ ZTX

ปัจจุบันสวิตช์รุ่น Zenith ZTG และ ZTX ได้มีการรวมเทคโนโลยีสวิตช์ TruONE จาก ABB กับเทคโนโลยีจากสวิตช์ตระกูล Zenith จาก GE โดยออกแบบสวิตช์และชุดควบคุมเข้าไว้ในตู้เดียว ซึ่งช่วยลดจำนวนสายไฟและการต่อสายทำให้มีพื้นที่มากขึ้นกว่าแบบเดิมถึง 25 เปอร์เซ็นต์ และช่วยลดความเสี่ยงที่มีโอกาสต่อสายผิด การออกแบบที่ผิด นอกจากนี้การออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ในตัว ATS จะใช้หลักการเปลี่ยน ถอดได้ในจุดสำคัญต่างๆ เพื่อช่วยลดเวลาที่เครื่องต้องหยุดทำงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงลงได้ ด้วยการใช้เวลาเพียง 10 นาทีในการเปลี่ยนชิ้นส่วนและชุดควบคุมกรณีชํารุด

อุปกรณ์ Zenith สร้างมาตรฐานใหม่ทางด้านความปลอดภัยในการใช้งาน โดยส่วนที่ใช้งานหลัก อาทิ หน้าจอแสดงผลเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานเข้าที่ฝาตู้อีกต่อไป ความปลอดภัยในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นหน้าจอ LCD สำหรับผู้ใช้งาน Zenith จะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ซึ่งหลังจากเข้าในระบบผ่านรหัสที่ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงการใช้งานต่างๆ ตั้งแต่การตั้งโปรแกรม การปรับหน่วงเวลา แสดงผตรวจสถานะแหล่งจ่ายไฟ หรือสํารวจข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งข้อมูลวิเคราะห์ทั้งหลาย นอกจากการตั้งค่าผ่านหน้าจอแสดงผลสำหรับทุกรุ่นของสวิตช์ Zenith ในปัจจุบัน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ekipconnect (ลิขสิทธิ์ของ ABB) เพื่อตั้งโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงอุปกรณ์ได้เลย เมื่อใช้โปรแกรมนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่า โหลดข้อมูลออก ผ่านทางพอร์ต USB ที่หน้าจอแสดงผล

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และแหล่งจ่ายไฟฟ้าสํารองเพื่อเป็นไฟเลี้ยงระบบในตัวเองได้ (ไฟกระแสสลับ 200 - 480 โวลต์, +- 20เปอร์เซ็นต์) โดยที่ไม่ต้องมีแหล่งจ่ายสํารองสวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ถึง 6,000 ครั้ง เทียบได้กับการทำงานถึง50 ปี เมื่อคํานวณจากการสับสวิตช์ 10 ครั้งต่อเดือน โดยการออกแบบพิเศษ อุปกรณ์ทุกส่วนสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวผู้ใช้งานเองเพื่อให้การซ่อมบํารุงทำได้ง่ายและช่วยลดเวลาหยุดเดินเครื่องและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงลงอย่างมีนัยสําคัญ สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith ได้มีการออกแบบหน้าสัมผัสใหม่ ใช้วัสดุและโครงสร้างแบบใหม่เพื่อให้สลับการจ่ายไฟได้อย่างมั่นใจ

อุปกรณ์เสริมแบบ Snap-on สามารถเพิ่ม และประกอบได้ง่ายตามต้องการ

อุปกรณ์เสริมแบบ Snap-on อาทิเช่น อุปกรณ์เพิ่มสัญญาณInput และ Output อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบสื่อสารต่างๆสามารถต่อเข้าไปที่ตู้สวิตช์ Zenith ได้โดยง่าย ไม่อันตราย ไม่ต้องดับไฟ รวมถึงไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นในการติดตั้ง

การเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ

ความสามารถในการตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ การใช้พลังงานทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์เพื่อเข้ากับระบบ ABB Ability “EDCS” โดยใช้เวลาเชื่อมต่อเพียงไม่กี่นาที ไม่ไปกระทบการทำงานเดิม ไม่กระทบการจ่ายไฟฟ้ากับระบบ และไม่มีการเพิ่มการต่อสายที่ยุ่งยาก ต่างจากเมื่อก่อนที่อาจต้องใช้อุปกรณ์มากมาย การต่อสายหลายเส้น และการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน จึงถือว่าเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบของ ATS จาก ABB รุ่น Zenith เติมเต็มการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ พร้อมฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ในปัจจุบันและอนาคต

โปรโตคอลสื่อสารในปัจจุบันที่รองรับได้ของ ATS จาก ABB รุ่น Zenith ทําการเชื่อมต่อได้ถึง 7 แบบคือ Modbus RTU,Modbus TCP, Profibus, Profinet, Ethernet, Devicenet และระบบ Cloud monitoring

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith มีฟังก์ชันแจ้งสถานะอุปกรณ์ (Contact wear) และแผนในการซ่อมบํารุงล่วงหน้าในตัว ซึ่งจะเป็นการรับประกันว่าอุปกรณ์จะพร้อมใช้งานได้ทุกครั้งที่ต้องการ นอกจากนี้สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith สามารถเชื่อมต่อข้อมูลร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ จาก ABB ได้ และเมื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ติดตั้งโปรแกรม Ekip Connect ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่า Zenith ZTG ที่หน้างานก่อนการติดตั้งด้วยซ้ำโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟอื่น

สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith เหมาะที่จะติดตั้งแทนที่อุปกรณ์สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติแบบดั้งเดิม ด้วยความที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำาหนักที่เบา (เบากว่าอุปกรณ์รุ่นใกล้เคียงกันประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์) และการออกแบบที่ตอบโจทย์ทั้งหมดภายในตู้เดียว รวมถึงความปลอดภัยภายในตู้โดยจํากัดสายไฟให้เหลือเพียงเส้นเดียว นั่นคือสาย LAN จากในตู้ไปสู่หน้าจอที่ติดตั้งตรงฝาตู้

เมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการตู้สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติก็เพิ่มตามไปด้วย สวิตช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ Zenith ZTG และ ZTX จาก ABBจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของ ATS ในปัจจุบัน

ลิงก์

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp