การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

การเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงรูปแบบวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าวภายในอาคารที่พักอาศัยนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานของผู้อยู่อาศัยเอง

สำหรับบทความนี้เราจะแนะนำให้ทราบถึงรูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วและไฟดูด แบบแบ่งกลุ่มวงจรย่อยให้ต่อผ่านและไม่ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด โดยเมื่อเกิดเหตุไฟรั่วหรือไฟดูดตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดจะทำการตัดวงจรเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยยังคงได้รับความสะดวกจากการใช้ไฟจากวงจรอื่นๆที่ไม่มีปัญหา

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วและไฟดูด แบบแบ่งกลุ่มวงจรย่อยให้ต่อผ่านและไม่ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วและไฟดูด แบบแบ่งกลุ่มวงจรย่อยให้ต่อผ่านและไม่ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด
center

การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดในรูปแบบนี้ทำได้โดยแบ่งกลุ่มวงจรไฟฟ้าย่อยทั้งหมดออกเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นวงจรย่อยที่ไม่ต้องการต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ส่วนวงจรย่อยกลุ่มที่สองจะต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดทั้งหมด สำหรับการติดตั้งเบรกเกอร์ทั้งหมดภายในตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ทำได้โดยการต่อบัสบาร์ให้เชื่อมต่อจากเทอร์มินอลฝั่งสายไลน์ด้านขาออกของเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ผ่านไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยกลุ่มแรกที่ไม่ต้องต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ส่วนเทอร์มินอลด้านขาออกฝั่งสายนิวตรอลของเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้ต่อสายเข้ากับเทอร์มินอล- นิวตรอลชุดที่หนึ่งที่อยู่ด้านบนของตู้คอนซูเมอร์ยูนิต

จากนั้นทำการติดตั้งวงจรย่อยที่ต้องการต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด โดยให้นำสายไฟด้านขา ออกจากเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งสายไลน์ (Line) และ นิวตรอล (Neutral) ต่อเข้าเทอร์มินอลด้านขาเข้าของ อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด จากนั้นก็ต่อบัสบาร์จากเทอร์มินอลด้านขาออกฝั่งสายไลน์ของอุปกรณ์ป้องกัน ไฟรั่วไฟดูด ผ่านไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยกลุ่มที่สองที่ต้องการต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด ส่วนเทอร์มินอลด้านขาออกฝั่งสายนิวตรอลของอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วให้ต่อเข้ากับเทอร์มินอลนิวตรอลชุดที่สองที่อยู่ด้านบนของตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 

ข้อแนะนำ:  วงจรประเภทปลั๊กไฟหรือเต้ารับ รวมถึงเครื่องทำน้ำอุ่นควรจะต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด 

ข้อควรระวังในการติดตั้งคือ ต้องแยกสายนิวตรอลของวงจรที่ต่อผ่านและไม่ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดให้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยห้ามเชื่อมต่อกันแม้แต่จุดเดียว เนื่องจากถ้ามีการเชื่อมต่อกันแม้เพียงจุดเดียวก็จะทำให้อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดทำการตัดวงจรทันทีเมื่อมีการใช้ไฟในวงจรนั้นๆ ทั้งๆที่ไม่มีไฟรั่วไฟดูดเกิดขึ้นจริงในระบบไฟฟ้าเลย

ข้อดีของการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดแบบแบ่งกลุ่มป้องกันวงจรไฟฟ้าเฉพาะบางวงจรภายในบ้านก็คือ ผู้ใช้ไฟสามารถเลือกติดตั้งบางวงจรที่ไม่จำเป็นต้องต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดได้ ทำให้เมื่ออุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดทำการตัดวงจร เราก็ยังคงมีไฟฟ้าใช้จากวงจรย่อยเหล่านั้นได้ทำให้ผู้ใช้ไฟได้รับความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าเช่น ถ้าผู้ใช้ไฟเลือกวงจรย่อยประเภทไฟแสงสว่างทางเดินให้ไม่ต้องต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด หากเกิดเหตุการณ์ไฟรั่วผิดปกติจนทำให้อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดทำการตัดวงจรในช่วงเวลากลางคืนผู้ใช้ไฟก็ยังคงมีไฟแสงสว่างตามทางเดินใช้งานได้อยู่ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยและทำให้ผู้ใช้ไฟมีไฟแสงสว่างใช้ในขณะตรวจสอบปัญหาระบบไฟฟ้าเบื้องต้นอีกด้วย ส่วนข้อควรระวังของการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูดแบบแบ่งกลุ่มนี้คือ ผู้ใช้ไฟต้องหมั่นตรวจสอบ และมีความระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากวงจรที่ไม่ได้ต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วไฟดูด

อย่างไรก็ดีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันไฟรั่วไฟดูดแบบแบ่งแยกวงจรนั้นยังสามารถทำได้โดยการแยกป้องกันเฉพาะวงจรเฉพาะจุด โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า RCBO ขนาด 1โพล หรือลูกย่อยกันดูด 1 โพล ตามวงจร  ซึ่งข้อดีของการติดตั้งอุปกรณ์ในรูปแบบนี้คือตัว ลูกย่อยกันดูดจะทำการตัดวงจรเฉพาะวงจรที่มีปัญหาเท่านั้น โดยวงจรอื่นๆที่เหลือก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่อาจจะต้องใช้งบประมาณในการติดตั้งที่ค่อนข้างสูง

การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันไฟรั่วไฟดูดแบบแบ่งแยกวงจรนั้นยังสามารถทำได้โดยการแยกป้องกันเฉพาะวงจรเฉพาะจุด โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า RCBO ขนาด 1โพล
การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันไฟรั่วไฟดูดแบบแบ่งแยกวงจรนั้นยังสามารถทำได้โดยการแยกป้องกันเฉพาะวงจรเฉพาะจุด โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า RCBO ขนาด 1โพล
center

ลิงก์

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp