Preventive Maintenance for SACE Emax 2 low voltage air circuit-breakers

Preventive Maintenance for SACE Emax 2 low voltage air circuit-breakers

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้านับเป็นหัวใจหลักของการดําเนินงานในทุกภาคอุตสาหกรรม การทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบให้กับอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลักในระบบไฟฟ้าจะช่วยสนับสนุนให้อุปกรณ์ยังคงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ทั้งในด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพในการทำงาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ลดการสูญเสียเนื่องจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตช่วยป้องกันอุบัติเหตุพร้อมกับช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ให้ยาวนาน มีต้นทุนการดูแลรักษาต่ำกว่าในระยะยาว

โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เอบีบีได้ออกแบบโปรแกรมการบำรุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่นต่างๆ บนพื้นฐานของหลักวิศวกรรมและประสบการณ์ในด้านเทคนิคที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายหลักในการทำงานดังนี้

1.  ตรวจสอบสถานะภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ในทุกราย ละเอียดทั้งด้าน Electrical Components, Mechanical Components และ Protection-firmware อาทิเช่น  

    -  Protection Unit Release ซึ่งถือเป็นหัวใจในการประมวลผลสำหรับการป้องกันได้รับการตรวจสอบทั้งภาครับสัญญาณและการประมวลผลโดยเครื่อง Ekip T&P

    -  ชุดกลไก Operating Mechanism ได้รับการบำรุงรักษาโดย Greese แต่ละชนิดที่แนะนําจากโรงงาน ABB SACE ผลิตในตำแหน่งที่ใช้งานต่างกัน

    -  ส่วนประกอบทางไฟฟ้าอย่างเช่น Arc Chamber, Main Contact และ Arcing Contact ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องทางไฟฟ้าและระยะความสึกหรอของหน้าสัมผัสด้วยEmax Tool Box, Megger และ Digital Low Resistance Ohmmeter

2.  บำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่องค์ประกอบต่างๆ ด้วยขั้นตอนเฉพาะตามแต่ละคุณสมบัติการทำงานที่แตกต่างกันพร้อมกับทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบคาดการณ์ถึงแนวโน้มการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ในอนาคตตามช่วงอายุการใช้งาน


3.  การตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ประกอบกับสภาวะติดตั้งภายนอกโดยเครื่องมือตรวจวัดอื่นๆ เช่น Thermo Scan, Power Analyzer เป็นต้น

การบริการ

เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการซ่อมบํารุงที่ต้องการความสามารถในเชิงเทคนิคและประสบการณ์เป็นสำคัญ เอบีบีรับประกันการปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพด้วยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญผ่านการอบรมโดยตรงจากโรงงานผลิต

ประโยชน์จากโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะก่อให้เกิดผลดีต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะยาว

  • ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบที่ระบบไฟฟ้าหยุดทำงานโดยไม่ได้อยู่ในแผนงาน
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูงที่เกิดขึ้นโดยตรงจากสาเหตุการซ่อมบํารุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่ดีกว่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงานบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า
  • บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการต้นทุนของการซ่อมบํารุง
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมกับทำให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ

ตารางการบำรุงรักษา

นอกเหนือจากขั้นตอนการซ่อมบํารุงทั่วไปที่ระบุในคู่มือใช้งานของผลิตภัณฑ์เอบีบีได้สร้างตารางโปรแกรมการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันไว้อย่างเป็นระบบที่แยกแยะกระบวนการบำรุงรักษาทั้งในช่วง1 ปีและ 3 ปีเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ออกไป ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษาอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมเพื่อความเหมาะสมตามแต่ละกรณี ดังนี้

ตารางแสดงวิธีการบำรุงรักษาส่วนประกอบต่างๆ ของเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Emax2

คำอธิบาย

I (Inspection) การตรวจสอบ การทดสอบ และการดำเนินการแก้ไข
และการเปลี่ยนส่วนประกอบหากจำเป็น
P (Performance) การทดสอบ การวัด และกิจกรรม
“การบำรุงรักษา” “การซ่อมแซม” หรือ “การเปลี่ยน” ใดๆ
หากจำเป็นเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของผลิกภัณฑ์
(P) (Performance under condition) การทดสอบจะดำเนินการเฉพาะในกรณีที่มีการทำสัญญา และ /
หรือ หากเห็นว่าจำเป็นโดยช่างเทคนิคของ ABB
R (Replacement) การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็นในระหว่างกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้อบกัน
(ไม่เคยจัดเตรียมไว้สำหรับเบรกเกอร์นี้)
R (Replacement under condition) การเปลี่ยนส่วนประกอบใดๆ ที่แนะนำโดยช่างเทคนิคของ ABB
หลังจากการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ/หรือ พิเศษ

ลิงก์

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp