ผลสำรวจจาก ABB เผยให้เห็นว่า อุตสาหกรรมใหม่มีความเสี่ยงจาก "ช่องว่างทางการศึกษา" ทางด้านระบบอัตโนมัติทั่วโลก

  • บุคลากรทางด้านการศึกษากว่า 80% ให้ความเห็นว่าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทในการจ้างงานในช่วงอนาคต 10 ปีข้างหน้า
  • มีสถานศึกษาเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้นที่ใช้หุ่นยนต์ในหลักสูตรการเรียนการสอน แม้ว่าจะมีการวางแผนการลงทุนในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดย 70% ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในช่วง 3 ปีข้างหน้า อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทาน
  • โครงการการศึกษาระดับโลกของ ABB ที่มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 100 แห่งซึ่งทำการฝึกอบรมนักศึกษามากกว่า 30,000 คนต่อปี กำลังขยายตัวด้วยการเปิดศูนย์การฝึกอบรมด้าน Robotics & Automation แห่งใหม่

การสำรวจของ ABB ทั่วโลกได้เผยให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีต่อการดำเนินงานภายในประเทศหรือในประเทศใกล้เคียง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นของธุรกิจในการเผชิญกับความท้าทายระดับโลก รวมไปถึง ช่องว่างด้านการศึกษาที่สำคัญ ทางด้านทักษะที่จำเป็นในการผลักดันกลยุทธ์เหล่านี้ให้สำเร็จ

Sami Atiya ประธานกรรมการด้านธุรกิจ Robotics & Discrete Automation ของ ABB กล่าวว่า “โลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่างๆ กำลังขยับโครงสร้างที่มีอยู่และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อเตรียมพร้อมความสามารถในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนต่างๆ ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นหลัก” Atiya ยังกล่าวต่ออีกว่า “เราต้องการการลงทุนในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้เติบโตในยุคของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งไม่เพียงแค่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นอยู่ทั่วไป แต่ยังช่วยสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองในอนาคตอีกด้วย”

การสำรวจผู้นำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี 2022 ของ ABB เปิดเผยว่า 74% ของธุรกิจในยุโรปและ 70% ของธุรกิจในสหรัฐฯ กำลังวางแผนที่จะดำเนินการในประเทศหรือพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในโลก

จากการสำรวจ ธุรกิจส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้มองว่าระบบอัตโนมัติเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดย 75% ของธุรกิจในยุโรปและ 62 %ของธุรกิจในสหรัฐฯ วางแผนจะลงทุนในหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอีกสามปีข้างหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ

แม้จะมีความต้องการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่การสำรวจการศึกษาทั่วโลกในปี 2565 ของ ABB พบว่า ยังมีช่องว่างที่สำคัญในด้านการศึกษาและการฝึกอบรม ที่ควรให้ความสนใจ เพื่อให้แน่ใจว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสถานที่ทำงานในอนาคต ซึ่งจะมีความเชื่อมต่อกันและอัตโนมัติมากขึ้น จากการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั่วโลก 80% เชื่อว่าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะกำหนดอนาคตของการจ้างงานในอีก 10 ปีข้างหน้า ในขณะที่สถาบันการศึกษาที่ใช้หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนยังมีอยู่เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น

เพื่อช่วยลดช่องว่างด้านทักษะนั้นๆ ABB ได้สนับสนุนโปรแกรมการศึกษาด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับโลกด้วยศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมระดับโลกที่มีมูลค่ากว่า 100 ล้านยูโรและวิทยาเขตฝึกอบรมในออสเตรีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้ พร้อมด้วยศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคแห่งใหม่อื่นๆในสหราชอาณาจักร เบอร์ลิน และบราซิล เป็นการขยายจำนวนศูนย์ฝึกอบรมของ ABB เป็นมากกว่า 40 แห่งทั่วโลก ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา จากทั้งโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษาฝึกงานและพนักงานมากกว่า 30,000 คนต่อปี

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้เพิ่มรูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาที่มีอยู่ของ ABB ซึ่งประกอบด้วยแพ็คเกจซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรม Wizard Easy, RobotStudio® และ RobotStudio® AR Viewer App รวมถึงฮาร์ดแวร์ในรูปแบบของเซลล์หุ่นยนต์โคบอทและแพ็คเกจแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยระดับโลกมากกว่า 100 แห่ง ทำให้ ABB ได้สร้างสื่อการเรียนการสอนกับผู้ให้บริการด้านการศึกษาเพื่อช่วยให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่

“การเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องเกิดขึ้นในทันที” Atiya กล่าวเสริม “ในขณะที่บริษัทต่างๆ    เริ่มหันมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อชดเชยการขาดแคลนแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจ พนักงานเองก็จำเป็นต้องมีชุดทักษะในการใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อปฏิบัติงานและเพิ่มบทบาทของตนเอง ธุรกิจจำเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและรัฐบาล เพื่อให้แน่ใจว่าสังคมพร้อมสำหรับงานในอนาคตจริงๆ วิธีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมใหม่ที่มีอย่างต่อเนื่องนี้ได้”

การสำรวจของ ABB เน้นย้ำถึงความต้องการที่สำคัญในการส่งเสริมการสอนทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อเสนอของ ABB เพื่อการศึกษา, ตัวอย่างโครงการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ ABB, หุ่นยนต์และซอฟต์แวร์, และเอกสารทางเทคนิคที่จะอธิบายว่าการสอนทักษะทางด้านระบบอัตโนมัติสามารถช่วยกำหนดบทบาทของแรงงานในอนาคตได้อย่างไร? สามารถเข้าไปชมเว็บไซต์สำหรับการศึกษาของ ABB ที่นี่

*แบบสำรวจ ABB Supply Chain, 2022
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมผลการสำรวจจากการสำรวจซัพพลายเชนและการศึกษาของ ABB ซึ่งทั้งสองฉบับดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์เข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้า หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และโมชั่น ABB ได้ขยายขอบเขตของเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพไปสู่อีกระดับ ด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 130 ปี ความสำเร็จของ ABB ถูกขับเคลื่อนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 105,000 คนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกwww.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation เป็นผู้บุกเบิกด้านหุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ และบริการแบบดิจิทัล โดยนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงโลจิสติกส์ ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชั้นนำของโลก เราได้ให้บริการด้านโซลูชั่นหุ่นยนต์มากกว่า 500,000 รายการ เราช่วยธุรกิจทุกขนาดในการเพิ่มผลผลิต ความยืดหยุ่นและความเรียบง่าย และปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เราสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของลูกค้าเพื่อไปสู่การเป็นโรงงานแห่งอนาคตที่มีการเชื่อมต่อและร่วมมือกัน ABB Robotics & Discrete Automation มีทีมงานมากกว่า 11,000 คน ในสำนักงานกว่า 100 แห่ง ในกว่า 53 ประเทศ go.abb/robotics

ลิงก์

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp