Enerji Verimliliği Sempozyumu, Sürdürülebilir küresel gelecek için diyaloglar

Enerji Verimliliği Sempozyumu, Sürdürülebilir küresel gelecek için diyaloglar

ABB’nin ilkini düzenlediği Enerji Verimliliği Sempozyumu 26 Ekim’de İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi: Endüstri lideri şirketlerin temsilcilerinin katılımıyla enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularındaki diyaloglarla bilgi alış verişi sağlandı.

center

ABB Motion Sürdürülebilirlik lideri Gökhan Akan, “2021 yılında ABB’nin öncülüğünde, aralarında Türkiye’den de 12 firmanın bulunduğu ve global çapta çeşitli endüstrilerden 400 öncü şirketin dahil olduğu Enerji Verimliliği Hareketi başlatılmıştır. Bu hareket, farklı sektörlerdeki endüstriyel şirketlerin sosyo-ekonomik istikrar için yenilenebilir enerji kaynaklarının ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin farkındalığına ve geliştirilmesine katılmaya teşvik edecek global enerji kullanımındaki ve CO2 emisyonlarındaki artışı azaltmaya yönelik önemli bir adımdır. ABB’nin düzenlediği Enerji Verimliliği Sempozyumu da bu hareket kapsamında enerji, demir-çelik, çimento, kağıt, marin ve raylı ulaşım sistemleri sektörlerinden şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.” dedi.

Düşük karbonlu sürdürülebilir uygulamalar mümkün

Artan şehirleşmenin de etkisiyle 2050’ye kadar dünya nüfusunun 9,7 milyara yükseleceği tahmin edilmektedir. Aynı dönemde küresel ekonominin de iki katından fazla büyümesi bekleniyor. Kentleşme, otomasyon ve yaşam standartlarının yükselmesi, küresel olarak enerji talebini önemli ölçüde artıracaktır.

Uluslararası Enerji Birliği'ne (IEA) göre, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için enerji verimliliğindeki iyileştirmeler şarttır.

Ancak bu hedefe ulaşmak için 2030 yılına kadar enerji verimliliği alanındaki ilerleme hızının iki katına çıkarılması gerekecektir. Bu zorluk karşısında, sera gazı emisyonlarının en büyük kaynaklarından biri olarak, endüstriyel ve ticari kuruluşların günümüzde hali hazırda var olan yenilikçi teknolojilerle daha sürdürülebilir çalışma şekillerine geçmeleri gerekmektedir.

Bu noktada, gerçekleştirilen sempozyum ile yenilikçi teknolojilerin hali hazırda var olduğunu gösteren ve endüstriler için daha enerji verimli ve sürdürülebilir çalışma şekillerinin mümkün olduğunu anlatan bazı başarılı iş örnekleri paylaşılmıştır; Çimento sektöründe, traction ürünleri ile dünyada bir ilk olan elektrikli kaya kamyonu dönüşüm projesi. OEM sektöründe, IE5 enerji sınıfı motor ile daha verimli sisteme geçilmesi. Çeşitli sektörlerde, ekipmanlarda uygulanan modernizasyon servisleri ile CO2 emisyonu azaltılması. Denizcilik sektöründe, sağlanan elektrik tahrik sistemeleri ile dünyadaki ilk elektrikli römorkun hayata geçmesi.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin önemi

ABB Türkiye Hareket İş Kolu Traction Yerel Divizyon Müdürü Saim Baran,” Karbon ayak izimizi azaltmanın hem iklim değişikliğine etkisi hem de regülasyon yapıcılar tarafından zorunlu hale geldiği günümüz Dünyasında, enerji verimliğine çözümlerimiz ile katkı sağlamak ABB olarak temel misyonumuzdur.” dedi.

ABB Türkiye Hareket İş Kolu Motorlar Yerel Divizyon Müdürü Eren Aydın,” Dünya’da tüketilen elektrik enerjisinin %45’i ve endüstride kullanılan elektrik enerjisinin %70’e yakını elektrik motorlarında harcanıyor. 2040 yılında kullanılacak olan motor sayısı günümüzün iki katına ulaşacağı göz önüne alınırsa en hızlı ve etkili verimlilik hareketi; elektrik motorlarındaki dönüşümden geçmektedir.” dedi.

ABB Türkiye Hareket İş Kolu Servis Hizmetleri Yerel Divizyon Müdürü Fatih Dinç, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için birey olarak her birimize görev düşüyor. Bu günden başlayarak mevcut iş yapış şekillerimizi sürdürülebilirlik çatısı altında nasıl değiştirebiliriz üzerinde düşünmemiz gerekiyor.  Endüstriyel ekipmanlar için devreye alım sürecinden başlayarak; bakım, önleyici bakım, reconditioning ve modernizasyon servisleri, ekipman güvenilirliğinin sağlanması, atık ve CO2 emisyonlarının azaltılması için işletmelere katkıda bulunabilir.” diye açıkladı.

ABB Türkiye Hareket İş Kolu Kanal Satış Müdürü Ömer Dadaşoğlu, “Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, global ölçekte en öncelikli hedeflerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorumlulukla beraber her sektörde olduğu gibi denizcilik sektöründe de dekarbonizasyonun ve enerji verimliliğinin taşıdığı kritik önem, her geçen gün daha fazla artıyor.’’ dedi. “Deniz taşımacılığı, uluslararası ticaretin bel kemiği olmasının yanı sıra fosil yakıtlara dayalı enerji kaynaklarının kullanımından kaynaklanan emisyonların önemli bir kaynağıdır. Bu emisyonlar, iklim değişikliği ve çevresel bozulma gibi tehditlerin artmasına neden olmaktadır. ’’diye belirtti. “Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), denizcilik sektöründe karbon salınımını azaltmaya yönelik düzenlemeler ve hedefler belirlemektedir. Belirlenen bu hedefler doğrultusunda ABB olarak iş ortaklarımızla birlikte sektörde; daha verimli tahrik sistemleri, hibrit güç teknolojileri ve akıllı gemi tasarımları gibi alanlarda çalışmalar yaparak yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması yönündeki çalışmalarımız ile gemilerdeki enerji verimliliğini artırma ve sera gazı salınımını azaltma çabalarını desteklemek ve çözümler sunmak için çalışmaktayız.’’ diye ekledi.

ABB Türkiye Hareket İş Kolu Genel Müdürü Nejat Ege, “Enerji verimliliği günümüzde artık bir eğer değil, bir zorunluluktur. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için basit ve etkili bir çözümdür. Enerji verimliliği, bu yolda kolay ulaşılabilir bir hedeftir.” diye vurguluyor. “Sempozyumda vurgulandığı üzere konu üzerindeki diyaloglar ve alınan insiyatifler işletmelerin ve toplumların sürdürülebilir enerji çözümlerinin gücünden yararlanmalarını ve daha iyi bir gelecek için olumlu değişimi şimdi gerçekleştirmelerini sağlar. Şirketler enerji verimliliğini arttırarak enerji tüketimlerini ve buna bağlı maliyetlerini azaltırken aynı zamanda karbon ayak izlerini de azaltabilirler.” diye ekledi.

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp