ABB, 2024 yılında robot teknolojisi ve yapay zeka alanında yeni sınırlar belirliyor

ABB, 2024 yılında robot teknolojisi ve yapay zeka alanında yeni sınırlar belirliyor

ABB Robotik Bölümü Başkanı Marc Segura, daha önce robotik otomasyon tarafından çözüm sunulmayan yeni segmentlerde genişlemeye devam edeceklerini ve 2024 yılında bu hedefleri doğrultusunda robotik odaklı yapay zeka çözümleri için üç itici güç açıkladı.

ABB Robotik Bölümü Başkanı Marc Segura, "İlerleyen yıllarda yapay zekanın kritik rolüne daha fazla odaklanılacağını göreceğiz. Mobil robotlar ve kobot'lardan, yeni sektörlerde yeni robotik uygulamaların etkinleştirilmesine, insanların öğrenmesi ve gelişmesi için yeni fırsatlar oluşturulmasına kadar, yapay zekanın bu yeni sınırları endüstriyel robotiğin geleceğini yeniden tanımlıyor." dedi.

1- Yapay zeka, robotik uygulamalarda yeni özerklik düzeylerine ulaşacak

Yapay zekadaki ilerlemeyi hızlandırmak, endüstriyel robotikle neyin mümkün olabileceğini yeniden tanımlıyor. Yapay zeka, robotların kavrama, seçme ve yerleştirme yeteneklerinden dinamik ortamlarda haritalama ve gezinme yeteneklerine kadar her şeyi geliştiriyor. Yapay zeka, mobil robotlardan kobot'lara ve daha ötesine kadar robotlara benzeri görülmemiş düzeyde hız, doğruluk ve yük taşıma yeteneği kazandırıyor ve esnek fabrikalar, depolar, lojistik merkezleri ile laboratuvarlar gibi ortamlarda daha fazla görev üstlenebilmelerine olanak tanıyor.

Segura, "Yapay zeka destekli mobil robotlar ayrık üretim, lojistik ve laboratuvarlar gibi sektörleri dönüştürebilir. Örneğin, ABB'nin yeni Görsel Eşzamanlı Yerelleştirme ve Haritalama (Visual SLAM) teknolojisiyle donatılmış robotlar, gelişmiş haritalama ve navigasyon becerilerine sahip olup, yeni otonom düzeyleri sağlarken, aynı zamanda önceki nesil güdümlü robotların ihtiyaç duyduğu altyapıyı büyük ölçüde azaltıyor. Bu, doğrusal üretim hatlarından dinamik ağlara geçişin önünü açıyor, kayda değer verimlilikler ortaya çıkarıyor. Daha sıkıcı, kirli ve tehlikeli görevleri üstlenerek, artık çalışanların daha ödüllendirici işler üstlenebilmelerini sağlıyor." dedi.

center

2- Yapay zeka, robotların yeni sektörlere girebildiğini görecek

Yapay zeka destekli robot teknolojisinin sunduğu potansiyel, üretimin çok ötesindeki sektörleri de etkiliyor. 2024 yılında bu teknolojilerin perakendenin yanı sıra sağlık ve yaşam bilimleri gibi daha dinamik ortamlara önemli verimlilik iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Bir başka örnek ise yapay zeka destekli robot teknolojisinin büyümeyi teşvik ederken verimliliği ve güvenliği artırarak sürdürülebilir inşaat uygulamalarına maddi katkıda bulunabileceği inşaat sektörüdür.

Segura, "İnşaat sektörü, yapay zeka destekli robotların dönüştürücü olduğunu kanıtlayacağı, işçi kıtlığı, güvenlik sorunları ve durgun verimlilik dahil olmak üzere bugün sektörün karşı karşıya olduğu birçok sorunu ele alarak gerçek değer sunacağı bir sektörün harika bir örneğidir. Yapay zekanın sunduğu gelişmiş tanıma ve karar verme gibi yetenekler, kolaboratif robotlardaki ilerlemelerle birleştiğinde, çalışanların yanında güvenli bir şekilde konuşlandırılabilmeyi mümkün kılıyor. Bu ilerlemeler aynı zamanda robotların tuğla örme, modüler montaj ve 3D baskı gibi temel görevleri daha yüksek hassasiyet ve hızla yerine getirmesine olanak tanırken, sahada beton karıştırma gibi emisyonları azaltarak ve yerinde montaj ile uzak mesafeler arasında malzemelerin şehirlerarası nakliye ihtiyacını azaltarak daha sürdürülebilir inşaatlara katkıda bulunuyor.” dedi.

center

3- Yapay zeka, eğitim ve robotlarla çalışma konusunda yeni fırsatlar sunacak

Yapay zeka ve robot biliminde kaydedilen ilerlemeler eğitim ve öğretim, otomasyon becerileri açığının kapatılması, robotların daha fazla kişi ve işletme için daha erişilebilir hale getirilmesi açısından önemli. Yapay zekanın, yönlendirme ve hatta doğal dil yoluyla programlamayı kolaylaştırmasıyla eğitim, yalnızca programlama becerilerini öğretmek yerine robotların insanlara nasıl daha etkili bir şekilde yardımcı olabileceğine doğru kayabilir. Bu geçiş, robotları daha ulaşılabilir hale getirecek ve onları daha geniş bir kitleye ulaştıracak, yeni iş fırsatlarına yol açacak, aynı zamanda işgücü ve beceri eksikliklerinin azaltılmasına yardımcı olacak.

Segura, "Robotları programlamak ve desteklemek için gerekli becerilere sahip çalışan eksikliği, özellikle küçük ve orta ölçekli imalat şirketlerinde robotik otomasyonun benimsenmesinin önünde uzun süredir bir engel oluşturuyor. Üretken yapay zekadaki ilerlemeler otomasyonun önündeki engelleri azalttıkça ve eğitimin odağını programlamanın ötesine genişlettikçe bu durumun giderek daha fazla aşıldığını göreceğiz. Yapay zeka tarafından desteklenen ve çalışanların bir robota görevi konusunda sözlü olarak talimat verebileceği doğal dil programlamasındaki gelişmeler, insan-robot etkileşimlerinde yeni bir dinamik ortaya çıkaracak.” dedi.

center

ABB Robotik – 50 yıllık inovasyon

Yapay zeka destekli robot teknolojisinin sürekli gelişimi, ABB'nin 1974 yılında dünyanın ilk ticari tamamen elektrikli robotu IRB 6'nın satışıyla başlayan elli yıllık robotik inovasyon öyküsünün son bölümüdür. Elli yıl sonra, ABB müşterilerin robotik otomasyon yoluyla verimliliklerini, üretkenliklerini ve sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olabileceği farklı yollarla yeni gelişmelere öncülük ediyor. ABB, 2024 yılı boyunca robotik inovasyonun 50. yılını kutlayacak; tüm gelişmeler ile en son haberler ve güncellemeleri takip edebilmek için LinkedIn, X, Facebook ve Instagram'da ABB Robotik'i new.abb.com/products/robotics/events/50-years-of-robotic-innovation adresine gidin.

center

ABB Robotik & İmalat Otomasyonu, değer katan yazılımımız tarafından tasarlanan ve yönetilen robotlar, Otonom Mobil Robotlar ve makine otomasyon çözümlerini kapsayan kapsamlı ve entegre bir portföye sahip tek şirkettir. Otomotivden elektroniğe ve lojistiğe kadar her büyüklükteki ve sektördeki şirketin daha dirençli, esnek ve verimli olmasına yardımcı oluyoruz. ABB Robotik ve İmalat Otomasyonu, müşterileri geleceğin bağlantılı ve iş birliğine dayalı fabrikasına geçişte destekler. İş alanı, 53'ten fazla ülkede 100'den fazla lokasyonda 11.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. go.abb/robotics

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp