Ark Hatası Algılama Cihazı (AFDD)

AFDD fonksiyonları ve sınıflandırma kriterleri

Ürün standardı olan “IEC 62606 - General requirements for Arc Fault Detection Devices”a göre Ark Hatası Algılama Cihazı(AFDD), bir ark hatası devrenin bağlantısını keserek ark hatalarının etkilerini en aza indirmek için tasarlanmış cihazlardır. Bu ürün standardı kısmen UL 1699 standardından türetilmiş bir standarttır.

IEC 62606 standartında üç farklı tip ürün tarif edilmiştir:

  • AFDD‘lerin koruma cihazları ile seri bağlanması:

AFDD, tek bir cihaz olarak, bir AFD ünitesi ve açma aygıtlarından oluşur ve üretici tarafından IEC 60898-1, IEC 61009-1veya IEC 60269 serisi standartlardan bir veya daha fazlasına uygun bir kısa devre koruma cihazı ile seri bağlanmayıamaçlar.

  • Entegre çözüm:

AFDD, tek bir cihaz olarak, IEC 60898-1, IEC 61008-1, IEC 61009- 1 veya IEC 62423 standartlarından bir veya daha fazlasına uygun bir koruma cihazı ile entegre bir AFD ünitesinden oluşur.

  • AFDD + koruma cihazının sahada montajı:

Ek D‘ye göre AFDD, sahada monte edilmesi amaçlanan bir AFD ünitesi ve beyan edilmiş koruyucu bir cihazdan oluşmaktadır.

AFDD tüm ark hatalarına karşı korumayı garanti eder.

- Toprak ark hatası
Akım canlı iletkenden toprağa akıyor.

center

- Paralel ark hatası
Akım devrenin yüküne paralel olarak canlı iletkenler arasında akıyor.

center

- Seri ark hatası
Akım uç devredeki bir iletkeniçinden akıyor.

center

Farklı koruma seviyeleri

RCD’ler, bir elektrik tesisatı içerisindeki akımları izlemek suretiyle kaçak akım ve toprak ark hatalarını tespit ederek yangın riskini azaltmada etkili cihazlar olarak tanımlanır. Bu nedenle RCD’ler sadece toprakark hatalarını tespit edebilir. Seri ve paralel ark hatalarında, toprağa kaçak akım olmaz ve bu nedenle RCD böyle bir hatayı tespit edemez. RCD’ler canlı iletkenler arasındaki ark hataları nedeniyle oluşan elektrik kaynaklı yangın riskini azaltamazlar. Ark hatalarına karşı tam koruma sağlamak için elektrik tesisatında AFDD kullanılması gereklidir.

Minyatür devre kesici (MCB)

Koruma sağladığı hatalar:
Aşırı akım (kısa devre, aşırı yük)

center

RCD (RCBO)

Koruma sağladığı hatalar:
Aşırı akım (kısa devre, aşırı yük)
Toprak hata akımı
Toprak ark hatası

center

Entegre minyatür devre kesicili S-ARC1 AFDD

Koruma sağladığı hatalar:
Aşırı akım (kısa devre, aşırı yük)
Seri ve paralel ark hatası
Toprak ark hatası

center

RCD ve entegre minyatür devre kesicili S-ARC1 AFDD

Koruma sağladığı hatalar:
Aşırı akım (kısa devre, aşırı yük)
Toprak hata akımı
Seri, paralel ve toprak ark hatası

center

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp