ABB hissedarları Accelleron bölünmesini onayladı

ABB hissedarları Accelleron bölünmesini onayladı

ABB hissedarları, daha önce teklif edilmiş olan Accelleron turboşarj divizyonunun bölünmesi işlemini, Zürih’te düzenlenen ABB Ltd. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onayladı. Yönetim Kurulunun gündeme getirdiği, pazarında lider ABB turboşarj işletmesinin Accelleron Industries Ltd. hisseleri üzerinden ABB hissedarlarına temettü olarak dağıtılması önerisi, oyların yüzde 99,72’si ile destek buldu. ABB, sahip olunan her 20 ABB Ltd. hissesi için 1 Accelleron hissesini oransal esasa göre ayni temettü olarak hissedarlarına dağıtacak. Toplantıya, toplam sermayenin yüzde 62,3’ünü temsil eden, oy hakkına sahip hissedarlar katıldı.

Accelleron’un 3 Ekim 2022 tarihinde Zürih’te bulunan SIX Swiss Exchange borsasında listelenmesi planlanıyor. ABB, Accelleron’un listeleme izahnamesini 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlamayı planlıyor.

ABB ve Accelleron için el sıkıştılar: ABB Başkanı Peter Voser (ortada), ABB CEO’su Björn Rosengren (sağda) ve Accelleron Başkanı Oliver Riemenschneider.
ABB ve Accelleron için el sıkıştılar: ABB Başkanı Peter Voser (ortada), ABB CEO’su Björn Rosengren (sağda) ve Accelleron Başkanı Oliver Riemenschneider.
center

Accelleron, turboşarj teknolojileri ve 0,5 ila 80+ MW motorlar için optimizasyon çözümleri alanlarında global bir liderdir ve denizcilik, enerji, demir yolu ve yol dışı sektörlerine verimli, sürdürülebilir ve güvenilir güç sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Şirket, inovatif ürün teklifleri ve araştırma alanındaki lider konumu sayesinde faaliyet gösterdiği endüstrilerin karbondan arındırılmasını hızlandırıyor. Accelleron, dünya çapında 50 ülkede yaklaşık 180 bin turboşarjdan oluşan bir kurulu sisteme ve 100’den fazla istasyondan oluşan bir servis ağına sahiptir. www.accelleron-industries.com

ABB (ABBN: SIX Swiss Exchange), daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren lider bir küresel teknoloji şirketidir. Yazılımı elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyüne bağlayarak ABB, performansı yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorluyor. 130 yılı aşkın bir mükemmellik geçmişine sahip olan ABB’nin başarısı, 100’den fazla ülkede yaklaşık 105.000 yetenekli çalışan tarafından sağlanmaktadır. www.abb.com

Sorumluluk Reddi

Bu basın bülteni ve burada yer verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu basın bülteninin dağıtımı ve bu işlemle bağlantılı herhangi bir menkul kıymetin dağıtılması, belirli yargı bölgelerinde kanunla sınırlandırılmış olabilir ve bu belgeye veya burada atıfta bulunulan diğer bilgilere sahip olan kişiler, bu tür sınırlandırmalar hakkında bilgi edinmeli ve bunlara uymalıdır. Söz konusu kısıtlamalara uyulmaması, bu türden herhangi bir yargı bölgesinin menkul kıymetler yasalarının ihlal edilmesi anlamına gelebilir.

Bu basın bülteni, satış amacı taşıyan bir menkul kıymet veya yatırım teklifi olmamakla birlikte, bu türden bir teklif veya istemin yasa dışı olacağı herhangi bir yargı bölgesinde, menkul kıymet veya yatırım satın alma teklifi istemi de değildir. Bu amaç doğrultusunda bir eylemin uygulanmasının gerekli olduğu herhangi bir yargı bölgesinde, menkul kıymetlerin teklif edilmesine ya da bu basın bülteninin bulundurulmasına veya dağıtılmasına izin verecek hiçbir eylemde bulunulmamıştır. Bu basın bültenine sahip olan kişilerin, bu tür kısıtlamalar hakkında bilgi edinmeleri ve bunlara uymaları gerekmektedir.

Bu basın bülteni, Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymetler satın alma veya bunlara abone olma amacı taşıyan herhangi bir menkul kıymet teklifi veya talebini teşkil etmemekte veya böyle bir teklif veya talebin bir parçasını oluşturmamaktadır. Menkul kıymetler, kanunda belirtilen tescile ilişkin gerekliliklerden muaf tutulduğu durumlar veya bu gerekliliklere tabi olmayan bir işlem haricinde, değiştirilebileceği şekliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası (“ABD Menkul Kıymetler Yasası”) uyarınca tescil edilmeden Amerika Birleşik Devletleri’nde teklif edilemez, bunlara abone olunamaz veya bunların satışı yapılamaz. Bu işlemle bağlantılı olarak dağıtılacak herhangi bir menkul kıymet, ABD Menkul Kıymetler Yasası veya ABD’nin herhangi bir eyaletinin kanunları kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Ne ABB Ltd ne de Accelleron Industries Ltd, burada belirtilen menkul kıymetleri ABD içerisinde tescil etme niyetinde değildir.

İleriye yönelik bilgi hakkında uyarı

Bu basın bülteni, ABB’nin başlıca pazarları olan bölgelerin ve endüstrilerin ekonomik koşulları da dahil olmak üzere, gelecekteki performansımızı etkileyebilecek faktörler hakkındaki mevcut beklentilere, tahminlere ve öngörülere dayalı ileriye dönük bilgi ve beyanlar içermektedir. Bu beklentiler, tahminler ve öngörüler genellikle “tahmin ediliyor”, “bekleniyor, “düşünüyor”, öngörüyor”, “planlıyor”, “hedefliyor”, “amaçlıyor” gibi kelimeleri içeren ifadeler veya benzer tabirlerle tanımlanabilir. Ancak, birçoğu kontrolümüz dışında olan ve esas sonuçlarımız ile bu basın bülteninde verilen ileriye dönük bilgi ve beyanlar arasında önemli ölçüde bir farklılık olmasına neden olabilecek ve belirtilen hedeflerimizden herhangi birine veya tamamına ulaşma ya da beklenen işlemleri gerçekleştirme kabiliyetimizi etkileyebilecek risk ve belirsizlikler mevcuttur. Bu tür farklılıklara neden olabilecek bazı önemli faktörler arasında, diğerlerinin yanı sıra COVID-19 pandemisi, değişken küresel ekonomik ortam ve politik koşullar, uyumluluk faaliyetleriyle ilişkili maliyetler, yeni ürün ve hizmetlerin piyasada kabul görmesi ile ilişkili ticari riskler, ABB Ltd’nin Form 20-F’deki Yıllık Raporları da dahil olmak üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu dosyalarda zaman zaman tartışılabilecek hükümet düzenlemeleri ve döviz kurlarındaki değişiklikler, Accelleron’un finansal performansının yaratacağı etkiler ve diğer faktörler bulunmaktadır. ABB Ltd ve Accelleron Industries Ltd’nin her ikisi de bu tür ileriye dönük beyanlarda yansıtılan beklentilerinin makul varsayımlara dayandığını düşünmesine karşın, bu beklentilere ulaşılacağına dair hiçbir garanti veremez. Yukarıda faktörlere dair verilen liste, belirtilmeyen faktörleri hariç bırakmaz ve yalnızca yapıldığı tarih itibariyle geçerli olan öngörüler de dahil olmak üzere ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenilmemelidir. ABB Ltd ve Accelleron Industries Ltd, gerçekleştikleri tarihlerden sonra ortaya çıkan koşullar veya olaylar, yeni bilgiler veya başka bir nedenle ileriye dönük beyanlarını güncellemeyi taahhüt etmemekte ve güncelleme yükümlülüğünü açıkça reddetmektedir.

Bağlantılar

Bize ulaşın

İndirmeler

Bu makaleyi paylaş

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp